Header Ads

Header ADS

มาเล่นและเรียนรู้ไปกับ คอร์ส Little Gems Parent and Toddler Group โดย ร.ร.นานาชาติเซนต์สตีเฟ่นส์ (กรุงเทพฯ) ส่งเสริมพัฒนาการลูกน้อยวัย 1-2.5 ปี

 

มาเล่นและเรียนรู้ไปกับ คอร์ส Little Gems Parent and Toddler Group
โดย ร.ร.นานาชาติเซนต์สตีเฟ่นส์ (กรุงเทพฯ)  ส่งเสริมพัฒนาการลูกน้อยวัย 1-2.5 ปีโรงเรียนนานาชาติเซนต์สติเฟ่นส์ (กรุงเทพฯ) เปิดตัวคอร์ส Little Gems Parent and Toddler Group เพื่อส่งเสริมพัฒนาของเด็กๆ วัย 1-2.5 ปี 


โดยบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านพัฒนาการเด็ก ภายใต้มาตรฐานการดูแลด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยในช่วงโควิด-19


คอร์ส Little Gems Parent and Toddler Group ถูกออกแบบมา เพื่อส่งเสริมพัฒนาการในด้านต่าง ๆ ของเด็กวัย 1-2.5 ปีที่ต้องการการพัฒนาในเรื่องการใช้กล้ามเนื้อ การเข้าสังคม หลังจากที่เด็กๆต้องใช้เวลาอยู่กับบ้านในช่วงที่เกิดการระบาดของโควิด-19 ซึ่งจะทำให้เด็กๆได้มีโอกาสในการเรียนรู้และได้รับการส่งเสริมพัฒนาการในบรรยากาศที่แตกต่างภายใต้การดูแลของบุคลากรที่มีคุณภาพอย่างเหมาะสม
โดยคอร์สนี้จะสอนโดยคุณครูเจ้าของภาษา ผู้เชี่ยวชาญหลักสูตรเด็กก่อนปฐมวัย ซึ่งมีประสบการณ์การสอนเด็กเล็กโดยตรงเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ โดยกิจกรรมแต่ละกิจกรรมได้ผ่านการพิจารณามาแล้วว่า เหมาะสมกับเด็กวัย 1-2.5 ปี


โดยกิจกรรมภายในคอร์ส ประกอบไปด้วย
1. 
การเล่านิทาน
2. 
งานศิลปะ
3. 
ดนตรีและการแสดง

คอร์ส Little Gems Parent and Toddler Group เปิดสอนทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี เวลา 8.30-10.30 น. โดยเปิดรับจำนวนนักเรียนต่อคลาสเพียง คน
ลงทะเบียนเรียนได้ที่: https://bit.ly/3vJZ7jS

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-5130270-1 ต่อ 234

Facebook: https://www.facebook.com/St.StephenBangkok

Website: www.sis.edu

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.