Header Ads

Header ADS

PwC ประเทศไทย จัดกิจกรรมพิทักษ์นกเงือก-สร้างโป่งเกลือให้สัตว์ป่า เพื่อรักษาความอุดมสมบรูณ์ทางธรรมชาติ

PwC ประเทศไทย จัดกิจกรรมพิทักษ์นกเงือก-สร้างโป่งเกลือให้สัตว์ป่า เพื่อรักษาความอุดมสมบรูณ์ทางธรรมชาติ

เมื่อวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา บริษัท PwC ประเทศไทย นำโดย นาย ไพบูล ตันกูล หุ้นส่วนสายงานตรวจสอบบัญชี และหัวหน้าส่วนงานความรับผิดชอบขององค์กร การลดการปล่อยแก๊สเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ และสนับสนุนความหลากหลาย/การมีส่วนร่วม (คนที่ 8 จากซ้าย แถวหลัง) ร่วมด้วยทีมพนักงานจิตอาสา และนักศึกษาฝึกงานจำนวนกว่า 40 ราย จัดกิจกรรม “พิทักษ์นกเงือกที่รัก(ษ์) ไปกับทีมนักวิจัย” (Save the hornbills: The guardians of the forest) ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัด นครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์ให้พนักงานและนักศึกษาฝึกงานได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์นกเงือก ซึ่งเป็นดัชนีชี้วัดความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ 

นอกจากนี้ ยังได้ปฏิบัติกิจกรรมภาคสนามด้วยการเดินป่าเพื่อเรียนรู้ถึงวิถีชีวิตของนกเงือก และสร้างโป่งเกลือให้กับสัตว์ป่าภายในอุทยาน รวมทั้งบริจาคสิ่งของเครื่องใช้สำหรับการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่จำเป็นให้กับโรงเรียนบ้านหมูสี อำเภอ ปากช่อง จังหวัด นครราชสีมา

ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าว ถือเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมจิตอาสาที่ PwC ประเทศไทย จัดขึ้นเพื่อเดินหน้าสู่การเป็นองค์กรที่มีการปล่อยแก๊สเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Commitment) และขานรับปณิธานของเครือข่าย PwC ทั่วโลก ที่ต้องการลดการปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จากการดำเนินงานและห่วงโซ่อุปทานให้เป็นศูนย์ภายในปี 2573  อีกทั้งสร้างจิตสำนึกให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการรักษาความอุดมสมบูรณ์ให้เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อม สังคม และชุมชนของประเทศไทย


เกี่ยวกับ PwC

ที่ PwC เป้าประสงค์ของเรา คือ การสร้างความไว้วางใจในสังคมและช่วยแก้ปัญหาสำคัญให้กับลูกค้า เราเป็นหนึ่งในบริษัทเครือข่าย 156 ประเทศทั่วโลก และมีพนักงานมากกว่า 295,000 คนที่ยึดมั่นในการส่งมอบบริการคุณภาพด้านการตรวจสอบบัญชี ที่ปรึกษาทางธุรกิจ กฎหมายและภาษี หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราได้ที่ www.pwc.com


เกี่ยวกับ PwC ประเทศไทย

PwC ประเทศไทย ถูกก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2502 โดยมีบทบาทในการช่วยเหลือและให้คำปรึกษาแก่ธุรกิจไทยมานานกว่า 63 ปี PwC ผสมผสานประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถในการทำงานกับลูกค้าข้ามชาติ ผนวกกับความเข้าใจตลาดภายในประเทศเป็นอย่างดี สิ่งเหล่านี้ล้วนทำให้ชื่อเสียงของ PwC เป็นที่ยอมรับและได้รับความไว้วางใจจากภาคธุรกิจต่าง ๆ โดยปัจจุบัน มีบุคลากรมากกว่า 1,800 คนในประเทศไทย


ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.