Header Ads

Header ADS

เมืองไทยประกันชีวิต ร่วมกับ มูลนิธิเมืองไทยยิ้ม และกรมกิจการผู้สูงอายุ จัดโครงการ “ร่วมคืนสุขภาพดีให้แก่ผู้สูงอายุ”


เมืองไทยประกันชีวิต ร่วมกับ มูลนิธิเมืองไทยยิ้ม และกรมกิจการผู้สูงอายุ

จัดโครงการ “ร่วมคืนสุขภาพดีให้แก่ผู้สูงอายุ”

 

นายสาระ ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า เมืองไทยประกันชีวิต ร่วมกับ มูลนิธิเมืองไทยยิ้ม และกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดโครงการ “ร่วมคืนสุขภาพดีให้แก่ผู้สูงอายุ”  โดยมีจุดมุ่งหมายในการสร้างความสุขและรอยยิ้มแก่ผู้สูงอายุ ให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างมีสุขภาพดีอีกครั้ง ซึ่งประกอบไปด้วยกิจกรรมการคืนสุขภาพดี โครงการ ได้แก่  การคืนสุขภาพข้อเข่าดี โครงการ “กลับมาเดินอย่างมีความสุขอีกครั้งในผู้สูงอายุ” ซึ่งได้ร่วมกับโรงพยาบาลตำรวจ ในการรักษาข้อเข่าเสื่อม ด้วยนวัตกรรมการฉีดข้อเข่าด้วยเกล็ดเลือดเข้มข้นชนิดปกติผ่านเทคนิคการปั่นสองครั้ง และการคืนสุขภาพดวงตาดี โครงการ “แสงแก้วผ่าตัดต้อกระจกแก่ผู้สูงวัยที่ขาดแคลน” ซึ่งได้ร่วมกับ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)  ในการรักษาโรคต้อกระจกด้วยการผ่าตัด เพื่อให้ผู้สูงวัยได้กลับมามองเห็นได้ชัดเจนขึ้น

 

ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการ เพียงมีคุณสมบัติ เป็นผู้สูงอายุ มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป เป็นผู้มีสัญชาติไทย และเป็นผู้มีรายได้น้อย (โดยมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือหน่วยของรัฐรับรองความเป็นผู้มีรายได้น้อย) สำหรับผู้สูงวัยที่สนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ของสำนักงานเขตได้ทั้ง 50 เขตทั่วกรุงเทพฯ หรือ ติดต่อที่กรมกิจการผู้สูงอายุ โทร. 026424305 ภายในวันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2565 นี้

 

อย่างไรก็ตาม โครงการดังกล่าวเกิดขึ้นจากความมุ่งมั่นของเมืองไทยประกันชีวิต ในการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการทำกิจกรรมเพื่อสังคมในทุก ๆ ด้าน พร้อมให้ความสำคัญต่อการก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุ สอดคล้องกับมูลนิธิเมืองไทยยิ้มที่มีวัตถุประสงค์และแผนปฏิบัติงานโครงการต่างๆ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งรอยยิ้ม โดยเฉพาะงาน “ด้านการพัฒนาศักยภาพสังคมผู้สูงอายุ” เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพและโครงการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างสวัสดิการขั้นพื้นฐานเพื่อสุขภาพให้ผู้สูงอายุ จึงเป็นที่มาของการร่วมมือกับกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดโครงการ “ร่วมคืนสุขภาพดีให้แก่ผู้สูงอายุ”  ในครั้งนี้


ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.