Header Ads

Header ADS

ไทยพาณิชย์ ผนึก สสว. หนุนเอสเอ็มอีเข้าสู่ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ จัดแคมเปญสินเชื่อเพื่อธุรกิจ มุ่งกระจายการเจริญเติบโตสู่เศรษฐกิจฐานราก

%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7-%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%A2%E0%B9%8C-%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%B6%E0%B8%81-%E0%B8%AA%E0%B8%AA%E0%B8%A7.-%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%87%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90

ไทยพาณิชย์ ผนึก สสว. หนุนเอสเอ็มอีเข้าสู่ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ จัดแคมเปญสินเชื่อเพื่อธุรกิจ มุ่งกระจายการเจริญเติบโตสู่เศรษฐกิจฐานราก

ธนาคารไทยพาณิชย์ ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เดินหน้าสนับสนุนให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีเข้าถึงระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ภายใต้ความร่วมมือในโครงการ “THAI SME-GP รัฐพร้อมซื้อ SME พร้อมขาย” พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเอสเอ็มอีในระดับพื้นที่เข้าสู่การเป็นคู่ค้ากับภาครัฐ ผ่านระบบ THAI SME-GP โดยธนาคารได้เตรียมวงเงินสินเชื่อระยะยาว วงเงินสินเชื่อเพื่อหมุนเวียนในธุรกิจ และวงเงินเพื่อการส่งออกและนำเข้า และผลิตภัณฑ์ทางการเงินอื่นๆ เช่น บริการออกหนังสือค้ำประกัน ทั้งหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ (SCB Digital LG) และบริการขอออกหนังสือค้ำประกันผ่านสาขาธนาคารไทยพาณิชย์ ภายใน 3 ชั่วโมง เป็นต้น เพื่อเสริมสภาพคล่องสนับสนุนเอสเอ็มอีในการดำเนินธุรกิจ และส่งมอบโครงการให้กับภาครัฐได้อย่างไม่มีสะดุด ผู้ประกอบการที่ต้องการรับสิทธิจะต้องขึ้นทะเบียนในระบบ THAI SME-GP และผ่านการรับรองความเป็นผู้ประกอบการเพื่อรับสิทธิประโยชน์ตามข้อกำหนด โดยมี รศ.ดร.วีระพงศ์ มาลัย (ที่สี่จากซ้าย) ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และ นายเสกสม อินทรลาวัณย์ (ที่สามจากซ้าย) ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน SME Bangkok 1 ธนาคารไทยพาณิชย์ ประกาศความร่วมมือ เมื่อเร็วๆ นี้ ณ The Crystal Box Gaysorn Urban Resort

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.