Header Ads

Header ADS

กรมการแพทย์แผนไทย ร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและภาคเอกชน จัดงาน Thai Herbs in daily life 2022 ระหว่างวันที่ 29-31 กรกฎาคม 2565 ณ เมืองอัลเมียร์ ประเทศเนเธอร์แลนด์

 


กรมการแพทย์แผนไทย ร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและภาคเอกชน จัดงาน

Thai Herbs in daily life 2022 ระหว่างวันที่ 29-31 กรกฎาคม 2565 ณ เมืองอัลเมียร์ ประเทศเนเธอร์แลนด์ 

จึงขอเรียนเชิญผู้ประกอบการด้านธุรกิจบริการรักษาพยาบาล ธุรกิจส่งเสริมสุขภาพ ธุรกิจผลิตภัณฑ์สุขภาพ สมุนไพร และผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมแสดงงานนี้ นอกจากจะได้ประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการแล้ว ยังมีกิจกรรมเสวนาสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการ (Business Matching) เพื่อขยายช่องทางธุรกิจ พร้อมทั้งสนับสนุนให้ชาวต่างชาติได้เรียนรู้และสัมผัสความเป็นไทย อีกทั้งยังก่อให้เกิดการขับเคลื่อนขึ้นในประเทศ ที่สอดคล้องกับโมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาเพื่อชี้ให้เห็นถึงประโยชน์และการ
บริโภคที่ถูกวิธี เน้นถึงความปลอดภัยและเห็นผล ให้เป็นที่ยอมรับระดับสากล นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยอีกด้วย

หากผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมแสดงงาน ติดต่อได้ที่ 02-149-5609 หรือ 063-2674154


ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.