Header Ads

Header ADS

ผู้บริหารหญิงเก่งสถาบัน ESTC Training Center “นุชนารถ ชลคงคา” เข้าร่วมเป็นวิทยากรอบรมในหลักสูตร “SMART MOVE SENIOR”

ผู้บริหารหญิงเก่งสถาบัน ESTC Training Center “นุชนารถ ชลคงคา”

เข้าร่วมเป็นวิทยากรอบรมในหลักสูตร “SMART MOVE SENIOR

 

ดร.นุชนารถ ชลคงคา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สถาบันเอ็มเพาเวอร์ริ่ง เซอร์วิส เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด หรือ ESTC Training Center ผู้ประกอบธุรกิจฝึกอบรมที่มุ่งเน้นพัฒนาทักษะด้าน Soft Skill และการพัฒนาบุคลิกภาพแบบครบวงจรครอบคลุมตั้งแต่การวิเคราะห์ปัญหา ระบุปัญหา การใช้วิจัยในการพัฒนาหลักสูตรและออกแบบหลักสูตรให้ตรงตามวัตถุประสงค์และปัญหาขององค์กร เปิดเผยว่า สถาบัน ESTC Training Center พร้อมด้วยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ประกอบด้วย  “ใหญ่-โอภาส ถิรปัญญาเลิศ” นักลงทุนผู้อิ่มสุข และ “เสกสันน์ ทรัพย์สืบสกุล” หรือหมอบี ทูตสื่อวิญญาณ  ได้รับเกียรติจาก MSME Business School- Assumption University มหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศไทยในการศึกษาด้านธุรกิจระดับปริญญาตรีด้านธุรกิจ เชิญให้เข้าร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ในหลักสูตร SMART MOVE SENIOR” เพื่อคนวัย 60+ เปลี่ยนคุณให้เป็นคนทันต่อการเปลี่ยนแปลงและเตรียมพร้อมสำหรับการเกษียณอย่างมีความสุขแบบ 60 young แจ๋ว

สำหรับหลักสูตรดังกล่าว มีระยะเวลาการอบรม 4 สัปดาห์ 26 ชั่วโมง โดยเนื้อหาวิชาหลักสูตร ประกอบด้วย 1.การดูแลสุขภาพ Anti-aging&Nutrition โภชนาการอาหาร สำหรับวัย 60+,อาการของโรคที่อาจจะเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการรับประทานอาหารและทานอย่างไรให้อายุยืน หน้าเด็กและเรื่องสุขภาพและโรคที่ควรเฝ้าระวังในวัย 60+ 2.การจัดการการเงิน การลงทุนและทักษะความรู้สมัยใหม่ Investment,Retirement,& Legacy Plan for 60+การจัดการบริหารภาษี การบริหารจัดการลงทุนประเภทต่างๆ ในรูปแบบใหม่ๆ และการวางแผนการจัดการลงทุนในรูปแบบประกันและการบริหารจัดการทางการเงิน เพื่อเตรียมตัวเกษียรอย่างมีสุขและได้มิตรภาพกับกลุ่มสังคมใหม่” ดร.นุชนารถ กล่าวในที่สุด

และได้มิตรภาพกับกลุ่มสังคมใหม่” ดร.นุชนารถ กล่าวในที่สุด

นอกจากนี้ยังมี Land Investment & Feng Shui (ฮวงจุ้ย) การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ตามหลักศาสตร์ ฮวงจุ้ย ศาสตร์การดูฮวงจุ้ยในที่ดิน ที่อยู่อาศัยและที่ทำงาน Investing in arts and Iuxury goods การลงทุนประเภทสินทรัพย์และแบรนด์เนมที่มีมูลค่าที่คนนิยมเก็บสะสม รวมไปถึง Crypto Currency&Modern IT Knowledge for 60+ทำความเข้าใจเรื่องเงินดิจิตอลและความรู้ไอทีสมัยใหม่ แบบง่ายๆ สำหรับคนวัย 60+

และ 3.การปรับปรุงคุณภาพชีวิตในด้านการเข้าสังคม Mindset&bridging the generation gaps การเรียนรู้เพื่อปรับทัศนคติ ทำความเข้าใจคนในวัยต่างๆ เสริมสร้างความสามารถในการสื่อสารและลดความขัดแย้งระหว่างวัย Professional Public Speaking การพัฒนาทักษะการพูดในที่สาธารณะในโอกาสต่างๆ เช่น งานแต่งงาน งานเปิดตัว สำหรับวัย 60+ และ Brand Persona Building การพัฒนาบุคลิกภาพ การสร้างแบรนด์ให้กับตัวเองเป็นที่จดจำแก่บุคคลอื่น การแนะนำเรื่อง personal grooming การแต่งกาย ทรงผม เฉดสีเสื้อตามโอกาสกาละเทศะต่างๆ ทั้งนี้หลักสูตรการอบรมจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 ก.ย.-8 ต.ค.2565 โดยผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 18 ส.ค.2565 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร.02-300-4545-62 ต่อ 1125

“ ทุกหลักสูตรที่สถาบัน  ESTC มีโอกาสได้เข้าร่วมเป็นวิทยากร ทีมงานทุกคนต่างตั้งใจที่อยากจะเห็นความร่วมมือร่วมใจของผู้เข้าอบรม ความสนุกระหว่างการให้ความรู้ในหัวข้อต่างๆ เพื่อให้เกิดการพัฒนาบุคลากรให้ได้ประสิทธิภาพมากที่สุด ส่วนหลักสูตรนี้เริ่มอบรมวันแรก 17 กันยายนนี้ รูปแบบเนื้อหาสาระสนุกๆ 26 ชั่วโมง กับ 9 เนื้อหาวิชาที่ทำให้ผู้เข้าอบรม ทันสมัย มีความสุขและได้มิตรภาพกับกลุ่มสังคมใหม่” ดร.นุชนารถ กล่าวในที่สุด


ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.