Header Ads

Header ADS

PRIME มอบแผงโซล่าร์เซลส์และอินเวอร์เตอร์ 12 กิโลวัตต์ ให้กับสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย

              PRIME มอบแผงโซล่าร์เซลส์และอินเวอร์เตอร์ 12 กิโลวัตต์

                ให้กับสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2565 นายสมประสงค์ ปัญจะลักษณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ PRIME ได้นำแผงโซล่าร์เซลส์ และอินเวอร์เตอร์ 12 กิโลวัตต์มูลค่า 130,000 บาท มอบให้กับสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย เพื่อนำไปมอบให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลนในพื้นที่ห่างไกล ณ สมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย ถนนแจ้งวัฒนะ

PRIME มีความมุ่งมั่นในการตอบแทนสังคมผ่านโครงการต่างๆ และหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะสนับสนุนเยาวชนไทยรุ่นปัจจุบันและรุ่นต่อไปด้วยการสร้างจิตสำนึกด้านพลังงานทดแทนและการรักษาสภาพแวดล้อมที่ยั่งยืนในชีวิตประจำวัน

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.