Header Ads

Header ADS

สำนักงานเขตสุขภาพที่ 9 กระทรวงสาธารณสุข มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และโนวาร์ตีส (ประเทศไทย) ลงนามความร่วมมือจัดการปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดสำนักงานเขตสุขภาพที่ 9 กระทรวงสาธารณสุข มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

และโนวาร์ตีส (ประเทศไทยลงนามความร่วมมือจัดการปัจจัยเสี่ยง

ต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด

 

กรุงเทพฯ6 กันยายน 2565 – นายแพทย์พงศ์เกษม ไข่มุกด์ (กลางผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 9 รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ ทองระอา (ที่ 3 จากซ้าย) อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และนายแพทย์สำเริง แหยงกระโทก (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 9 ลงนามข้อตกลงความร่วมมือเพื่อบูรณาการการจัดการปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด ร่วมกับบริษัท โนวาร์ตีส (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทยาและเวชภัณฑ์ชั้นนำระดับโลก นำโดยเภสัชกรหญิงสุมาลี คริสธานินทร์ (ที่ 5 จากซ้าย) ประธานกรรมการ และนายไรยาน จีโรม สเลทเตอร์ (ขวาสุด) Country Head of Pharma การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้จัดทำขึ้นเพื่อรับมือกับปัญหาโรคหัวใจและหลอดเลือดซึ่งเป็นสาเหตุอันดับต้นๆ ของการเสียชีวิตของประชากรก่อนวัยอันควร ซึ่งความร่วมมือดังกล่าวมุ่งเน้นไปที่การผลักดันกระบวนการป้องกันและควบคุมโรคหัวใจและหลอดเลือดอย่างยั่งยืน เป็นรูปธรรม และครอบคลุมทุกมิติแบบองค์รวม ตั้งแต่การส่งเสริมให้เกิดการคัดกรอง การวินิจฉัย การติดตาม ไปจนถึงการเข้าถึงนวัตกรรมการรักษาที่มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ พิธีดังกล่าวจัดขึ้นที่โรงแรมเซ็นเตอร์พอยต์ เทอร์มินอล 21 โคราช เมื่อเร็วๆ นี้

รายชื่อบุคคลในภาพ (จากซ้ายไปขวา)

  1. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุธรรม ปิ่นเจริญ คณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  2. นายแพทย์สำเริง แหยงกระโทก ประธานคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 9
  3. รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ ทองระอา อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  4. นายแพทย์พงศ์เกษม ไข่มุกด์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 9
  5. เภสัชกรหญิงสุมาลี คริสธานินทร์ ประธานกรรมการ บริษัท โนวาร์ตีส (ประเทศไทย) จำกัด
  6. แพทย์หญิงอัจฉรา นิธิอภิญญาสกุล สาธารณสุขนิเทศก์และผู้อำนวยการเขตสุขภาพที่ 9
  7. นายไรยาน จีโรม สเลทเตอร์ Country Head of Pharma บริษัท โนวาร์ตีส (ประเทศไทย) จำกัด

 

เกี่ยวกับ บริษัท โนวาร์ตีส (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท โนวาร์ตีส (ประเทศไทยจำกัด เป็นบริษัทยาชั้นนำ มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่บาเซิล ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทขึ้นในประเทศไทย ปี 2514 โดยดำเนินธุรกิจนำเข้าและจำหน่ายเวชภัณฑ์ยา ด้วยมาตรฐานด้านคุณภาพที่มีมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลากว่า 50 ปี ปัจจุบันบริษัทยังคงให้ความสำคัญกับการสร้างตวามร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆเพื่อพัฒนาการรักษาที่ก้าวล้ำเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาที่ดียิ่งขึ้น มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีอายุยาวนานขึ้น

โนวาร์ตีส เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วสู่ความเป็น ผู้นำในด้านการดูแลสุขภาพของคนไทย จวบจนถึงทุกวันนี้ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.