Header Ads

Header ADS

"อดานี" ขึ้นแท่นธุรกิจซีเมนต์รายใหญ่อันดับสองของอินเดีย

"อดานี" ขึ้นแท่นธุรกิจซีเมนต์รายใหญ่อันดับสองของอินเดีย

 

ซื้อกิจการอัมบูจา ซีเมนต์ส และเอซีซี เป็นอันแล้วเสร็จ

  • ข้อตกลงซื้อกิจการวงเงินสูงสุดในวงการวัสดุและโครงสร้างพื้นฐานของอินเดีย โดยมีมูลค่า 6.50 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
  • หลังซื้อกิจการแล้ว อดานีจะถือหุ้น 63.15% ในอัมบูจา ซีเมนต์ส และ 56.69% ในเอซีซี (ในจำนวนนี้ถือผ่านอัมบูจา ซีเมนต์ส อยู่ 50.05%)
  • มูลค่าตลาดรวมของอัมบูจา ซีเมนต์ส และเอซีซี อยู่ที่ 1.9 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ
  • การซื้อกิจการครั้งนี้ทำให้อดานีเป็นผู้ผลิตซีเมนต์รายใหญ่อันดับสองของอินเดีย (กำลังการผลิต 67.5 ล้านตันต่อปี)
  • ยกระดับการกำกับดูแลองค์กร โดยมีกรรมการอิสระ 100% ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
  • ตั้งคณะกรรมการใหม่สองชุด ได้แก่ คณะกรรมการความรับผิดชอบขององค์กร และคณะกรรมการผู้บริโภคสาธารณะ ซึ่งมีกรรมการอิสระดำรงตำแหน่งทั้งชุด เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจตามเป้าหมาย ESG และยึดผู้บริโภคเป็นสำคัญ

อาห์มาดาบัด, อินเดีย, 21 กันยายน 2565 /พีอาร์นิวส์ไวร์/อินโฟเควสท์

ตระกูลอดานี (Adani) ผ่านเอนเดฟเวอร์ เทรด แอนด์ อินเวสต์เมนต์ (Endeavour Trade and Investment Ltd หรือ "BidCo") ซึ่งเป็นนิติบุคคลเฉพาะกิจ ได้เสร็จสิ้นการเข้าซื้อกิจการอัมบูจา ซีเมนต์ส (Ambuja Cements Ltd) และเอซีซี (ACC Ltd) แล้ว โดยเป็นการซื้อหุ้นที่บริษัทโฮลซิม (Holcim) ถืออยู่ในอัมบูจาและเอซีซี รวมถึงข้อเสนอแบบเปิดในหน่วยงานทั้งสองตามระเบียบข้อบังคับของ SEBI

มูลค่าหุ้นที่โฮลซิมถือและข้อเสนอแบบเปิดสำหรับอัมบูจา ซีเมนต์ส และเอซีซี อยู่ที่ 6.50 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ทำให้เป็นการซื้อกิจการในวงเงินมากที่สุดของอดานี ทั้งยังเป็นข้อตกลงซื้อกิจการวงเงินสูงสุดในวงการวัสดุและโครงสร้างพื้นฐานของอินเดียด้วย ซึ่งหลังซื้อกิจการแล้ว อดานีจะถือหุ้น 63.15% ในอัมบูจา ซีเมนต์ส และ 56.69% ในเอซีซี (ในจำนวนนี้ถือผ่านอัมบูจา ซีเมนต์ส อยู่ 50.05%)

"สิ่งที่ทำให้ซีเมนต์เป็นธุรกิจที่น่าตื่นเต้นก็คือโอกาสการเติบโตในอินเดีย ซึ่งนำเหนือทุกประเทศยาวทะลุปี 2593" คุณโกตัม อดานี (Gautam Adani) ประธานอดานี กรุ๊ป กล่าว "ซีเมนต์เป็นเกมทางเศรษฐศาสตร์ที่ขึ้นอยู่กับต้นทุนพลังงาน โลจิสติกส์ และการจัดจำหน่าย และความสามารถในการงัดใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อพลิกโฉมการผลิต พร้อมเพิ่มประสิทธิภาพของซัพพลายเชน ขีดความสามารถแต่ละอย่างนี้เป็นธุรกิจหลักสำหรับเรา และทำให้ธุรกิจซีเมนต์ของเรามีปัจจัยใกล้ชิดมากมาย ซึ่งจะทำให้เรามีข้อได้เปรียบในท้ายที่สุด นอกจากนี้ บทบาทของเราในการเป็นบริษัทพลังงานหมุนเวียนรายใหญ่อันดับต้น ๆ ของโลก ยังจะช่วยให้เราผลิตซีเมนต์คุณภาพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่สอดรับกับหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนได้ มิติทั้งหมดเหล่านี้ทำให้เราอยู่บนเส้นทางที่จะก้าวขึ้นเป็นผู้ผลิตซีเมนต์ที่ใหญ่และมีประสิทธิภาพที่สุดไม่เกินปี 2573"

ปัจจุบัน อัมบูจา ซีเมนต์ส และเอซีซี มีกำลังการผลิตรวมกัน 67.5 ล้านตันต่อปี บริษัททั้งสองเป็นแบรนด์ที่แข็งแกร่งอันดับต้น ๆ ในอินเดีย โดยมีโครงสร้างพื้นฐานด้านการผลิตและซัพพลายเชนรองรับเป็นอย่างดี ประกอบด้วยหน่วยผสม 14 จุด หน่วยบด 16 จุด โรงงานคอนกรีตผสมเสร็จ 79 จุด และพันธมิตรช่องทางจำหน่ายกว่า 78,000 รายทั่วอินเดีย

คณะกรรมการบริษัทอัมบูจา ซีเมนต์ส ได้อนุมัติงบอัดฉีดเข้าอัมบูจารวม 20,000 โคร ในรูปแบบของการจัดสรรวอร์แรนท์ตามสิทธิพิเศษ ซึ่งจะทำให้อัมบูจาพร้อมคว้าโอกาสการเติบโตในตลาด ความเคลื่อนไหวดังกล่าวจะเร่งการสร้างมูลค่าให้ผู้มีส่วนร่วมทุกคน ตามปรัชญาธุรกิจของอดานี กรุ๊ป

ทั้งอัมบูจา ซีเมนต์ส และเอซีซี จะได้รับประโยชน์จากการผสานรวมเข้ากับแพลตฟอร์มโครงสร้างพื้นฐานของอดานี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาควัตถุดิบ พลังงานหมุนเวียน และโลจิสติกส์ โดยกลุ่มบริษัทในเครืออดานีมีประสบการณ์หลากหลายและความเชี่ยวชาญล้ำลึก นอกจากนี้ อัมบูจาและเอซีซียังจะได้ประโยชน์จากความทุ่มเทของอดานีในแง่ของปรัชญาด้าน ESG เศรษฐกิจหมุนเวียน และปรัชญาบริหารจัดการเงินทุน ธุรกิจเหล่านี้จะสอดรับกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ โดยเน้นที่เป้าหมายข้อ 6 (น้ำสะอาด สุขอนามัยดี) ข้อ 7 (พลังงานสะอาดและไม่แพง) ข้อ 11 (เมืองและชุมชนยั่งยืน) และข้อ 13 (ต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ)

อดานีได้ปรับคณะกรรมการบริษัทอัมบูจา ซีเมนต์ส และเอซีซี ขึ้นใหม่ตามปรัชญาการกำกับดูแลธุรกิจของอดานี โดยมีกรรมการอิสระ 100% ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน นอกจากนี้ ยังได้ตั้งคณะกรรมการใหม่สองชุด ได้แก่ คณะกรรมการความรับผิดชอบขององค์กร และคณะกรรมการผู้บริโภคสาธารณะ ซึ่งมีกรรมการอิสระดำรงตำแหน่ง 100% ทั้งชุด เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจตามเป้าหมาย ESG และเพิ่มความพึงพอใจของผู้บริโภคให้ถึงขีดสุด และได้ตั้งคณะกรรมการราคาสินค้าโภคภัณฑ์ด้วย ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ 50% เพื่อยกระดับการบริหารจัดการความเสี่ยง

การซื้อกิจการครั้งนี้ได้รับเงินทุนจากวงเงินรวม 4.50 พันล้านดอลลาร์สหรัฐจากธนาคารระหว่างประเทศ 14 แห่ง โดยมีธนาคารบาร์เคลย์ (Barclays Bank PLC) ดอยช์แบงก์ (Deutsche Bank AG) และสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (Standard Chartered Bank) เป็นผู้จัดการเงินกู้ร่วมและผู้จัดการการจัดสรรเดิมในการซื้อกิจการนี้ ส่วนธนาคารบาร์เคลย์ ธนาคารดีบีเอส (DBS Bank) ดอยช์แบงก์ ธนาคารเอ็มยูเอฟจี (MUFG Bank) และสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด เป็นผู้จัดการเงินกู้ร่วมและผู้จัดการการจัดสรรในการซื้อกิจการนี้ นอกจากนี้ บีเอ็นพี พารีบาส์ (BNP Paribas) ซิตี้แบงก์ (Citibank) เอมิเรตส์ เอ็นบีดี แบงก์ (Emirates NBD Bank) เฟิร์สต์ อาบูดาบี แบงก์ (First Abu Dhabi Bank) ไอเอ็นจี แบงก์ (ING Bank) อินเทซา ซานเปาโล (Intesa Sanpaolo S.p.A) ธนาคารมิซูโฮ (Mizuho Bank) ธนาคารซูมิโตโม มิตซุย แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น (Sumitomo Mitsui Banking Corporation) และกาตาร์ เนชันแนล แบงก์ (Qatar National Bank) เป็นผู้จัดการเงินกู้ร่วมในการซื้อกิจการนี้

ธนาคารบาร์เคลย์และดอยช์แบงก์เป็นที่ปรึกษาด้านการซื้อและควบรวมกิจการให้ BidCo ขณะที่สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาด้านการปรับโครงสร้าง ส่วนไอซีไอซีไอ ซิเคียวริตีส์ (ICICI Securities) และดอยช์แบงก์เป็นนายธนาคารผู้ค้าในข้อเสนอแบบเปิดที่ BidCo เสนอให้อัมบูจา ซีเมนต์ส และเอซีซี

ไซริล อมาร์ชานด์ มันกาลดาส (Cyril Amarchand Mangaldas) และลาแทม แอนด์ วัตกินส์ (Latham and Watkins LLP) เป็นที่ปรึกษาด้านการซื้อและควบรวมกิจการให้ BidCo นอกจากนี้ ไซริล อมาร์ชานด์ มันกาลดาส และลาแทม แอนด์ วัตกินส์ ยังเป็นที่ปรึกษาทางกฎหมายให้ BidCo ในเรื่องการจัดหาเงินทุนร่วมกับอัลเลน แอนด์ โอเวอรี (Allen & Overy LLP) ส่วนทัลวาร์ ทาคอร์ แอนด์ แอสโซซิเอท (Talwar Thakore and Associates) เป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายแก่ผู้ให้กู้

เกี่ยวกับอดานี

อดานี (Adani) มีสำนักงานใหญ่อยู่ในเมืองอาห์มาดาบัด ประเทศอินเดีย โดยเป็นกลุ่มธุรกิจที่ใหญ่และเติบโตเร็วที่สุดในอินเดีย โดยมีการทำธุรกิจในแวดวงโลจิสติกส์ (ท่าเรือ ท่าอากาศยาน โลจิสติกส์ ชิปปิง และทางรถไฟ) ทรัพยากร การผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า พลังงานหมุนเวียน ก๊าซและโครงสร้างพื้นฐาน การเกษตร (สินค้าโภคภัณฑ์ น้ำมันปรุงอาหาร ผลิตภัณฑ์อาหาร ห้องเย็น และไซโลธัญพืช) อสังหาริมทรัพย์ โครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งมวลชน การเงินผู้บริโภค การป้องกัน ไปจนถึงภาคส่วนอื่น ๆ อดานีประสบความสำเร็จและขึ้นแท่นผู้นำโดยอาศัยปรัชญาที่มุ่งสนับสนุน 'การสร้างชาติ' และ 'การเติบโตด้วยคุณงามความดี' ซึ่งเป็นแนวทางสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน ทางกลุ่มบริษัทมีความมุ่งมั่นในการปกป้องสิ่งแวดล้อมและยกระดับชุมชนผ่านโครงการรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ต่าง ๆ ตามหลักการความยั่งยืน ความหลากหลาย และค่านิยมร่วม

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.adani.com

โลโก้: https://mma.prnewswire.com/media/1716106/Adani_Group_Logo.jpg


ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.