Header Ads

Header ADS

การลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างสำนักผู้ตรวจการแผ่นดินและยูนิเซฟเพื่อส่งเสริมการปกป้องสิทธิเด็ก

 การลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างสำนักผู้ตรวจการแผ่นดินและยูนิเซฟเพื่อส่งเสริมการปกป้องสิทธิเด็ก

กรุงเทพ, 10 พฤศจิกายน 2565 – นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน และ นางคยองซอน คิม ผู้อำนวยการองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย ลงนามบันทึกความเข้าใจเพื่อส่งเสริมการปกป้องสิทธิเด็ก โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางในประเทศไทย ความร่วมมือระหว่างสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินและองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย มุ่งเน้นเพื่อยกระดับมาตรฐานการฝึกทักษะด้านอาชีพและการจ้างงานให้กับเยาวชน โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนที่ไม่ได้ทำงาน ไม่ได้อยู่ในระบบการศึกษา หรือการฝึกอบรมใด ๆ เพื่อให้เยาวชนทุกคนจะมีความรู้ความสามารถและทักษะในการใช้ชีวิตอย่างปลอดภัย มีประสิทธิภาพและสร้างสรรค์ในศตวรรษที่ 21 ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

ในภาพ

Iจากซ้ายไปขวา

1. พันตำรวจโท กีรป กฤตธีรานนท์เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
2. นายทรงศัก สายเชื้อ
ผู้ตรวจการแผ่นดิน

3. รองศาสตราจารย์อิสสรีย์ หรรษาจรูญโรจน์ผู้ตรวจการแผ่นดิน

4. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริตประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน

5. นางคยองซอน คิมผู้อำนวยการ องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย

6. นางเซอเวอรีน ลีโอนาร์ดิรองผู้อำนวยการ องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย

7.  นางสาวอิลาเรีย ฟาเวโร่หัวหน้าฝ่ายพัฒนาวัยรุ่นและการมีส่วนร่วม องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย

II: นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริตประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน และ นางคยองซอน คิมผู้อำนวยการ องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย

 

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.