Header Ads

Header ADS

เปิดบ้านวิศวะมหิดล...MU-EG Open House 2022 สีสันแห่งอนาคต สู่วิศวกรระดับโลก

 เปิดบ้านวิศวะมหิดล...MU-EG Open House 2022 สีสันแห่งอนาคต สู่วิศวกรระดับโลก


สุดว๊าว..ก่อนก้าวสู่รั้วมหาวิทยาลัยในฝันและอนาคตของเยาวชนคนรุ่นใหม่ เมื่อเร็วๆนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol Engineering) ผู้นำวิศวกรรมศาสตร์และวิจัยบูรณาการระดับโลกที่ได้รับการรับรองคุณภาพจาก ABET สหรัฐอเมริกา ได้จัดงาน เปิดบ้านวิศวะมหิดล...MU-EG Open House 2022’ ภายใต้ธีม ‘Be A World-Class Engineer With Mahidol Engineering’ ที่ศาลายา ถ.พุทธมณฑลสาย 4 โดยเปิดให้คนรุ่นใหม่ได้มาสัมผัสกับโลกแห่งนวัตกรรม การเรียนรู้และเตรียมความพร้อมสู่การศึกษาวิศวกรรมศาสตร์...เป็นว่าที่ วิศวกรระดับโลก ในอนาคต

ท่ามกลางธรรมชาติสีเขียวของมหาวิทยาลัยมหิดล สดชื่นรื่นรมย์ด้วยต้นไม้สลับกับอาคารทันสมัย ภายในงาน เปิดบ้านวิศวะมหิดล...MU-EG Open House 2022’ เต็มไปด้วยสีสันสนุกสนาน และสาระเพื่อการสร้างอนาคตของคนรุ่นใหม่ในรั้วมหาวิทยาลัยและความสำเร็จในชีวิต ชมการแสดงผลงานนวัตกรรม หุ่นยนต์ สิ่งประดิษฐ์เพื่อมนุษยชาติ แนะแนวหลักสูตร แนะนำระบบการเปิดรับสมัคร ขั้นตอนการสมัครสอบ เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการของภาควิชาต่างๆ ซึ่งเป็น EcoSystem สำคัญที่สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้เรียน ครบครันทันสมัยด้วยอุปกรณ์เทคโนโลยีสุดล้ำให้เรียนรู้และปฏิบัติจริง และที่สำคัญคณะวิศวะมหิดลมีอาจารย์ที่เชียวชาญและมีประสบการณดีเยี่ยมในการเป็นโค้ชแก่ผู้เรียน นอกจากนี้ผู้มางานยังสนุกกับกิจกรรมสีสันความบันเทิง อาทิ มินิคอนเสิร์ต บูธจากชมรมนักศึกษาวิศวะมหิดล ชมนวัตกรรมสุดล้ำครั้งแรกในเอเซียแปซิฟิก รถรักษาโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลัน Mobile Stroke Unit’ เพื่อช่วยชีวิตคนไทยทั่วประเทศ ซึ่งออกแบบและผลิตโดยคณะวิศวะมหิดล ร่วมกับ รพ.ศิริราช และอื่น ๆ อีกมากมาย

ผศ.ดร.พรทิพย์ แก่งอินทร์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol Engineering)  กล่าวว่า ปีนี้งาน เปิดบ้านวิศวะมหิดล...MU-EG Open House 2022’ ได้รับความสนใจดียิ่งจากนักเรียนและผู้ปกครองเข้าชมงานแน่นขนัดกว่า 10,000 คน ปัจจุบัน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ก้าวไปกับโลกยุคใหม่ภายใต้ Active Learning System แบ่งเป็น ภาควิชา และ กลุ่มสาขาวิชา ได้แก่ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ภาควิชาวิศวกรรมเคมี ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ และภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ กลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ และกลุ่มสาขาวิชาโลจิสติกส์และระบบขนส่งทางราง

โดย 6 หลักสูตรป.ตรี วิศวะมหิดล ได้รับการรับรองคุณภาพการศึกษามาตรฐานโลกจาก Accreditation Board for Engineering and Technology หรือ ABET แห่งสหรัฐอเมริกา ส่งผลดีต่อผู้เรียนและการเคลื่อนย้ายแรงงานในเอเชียและตลาดแรงงานโลก ยกระดับบัณฑิตที่จบวิศวะมหิดลและวิศวกรไทยให้เป็นทียอมรับในนานาประเทศ สามารถโอนหน่วยกิตเพื่อศึกษาต่อในต่างประเทศ และโอกาสการทำงานในนานาประเทศทั่วโลก

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.