Header Ads

Header ADS

อินโดรามา เวนเจอร์ส คว้ารางวัล ‘Top Sustainability Advocates in Asia’ สุดยอดองค์กรส่งเสริมความยั่งยืนในเอเซีย

อินโดรามา เวนเจอร์ส คว้ารางวัล ‘Top Sustainability Advocates in Asia’ สุดยอดองค์กรส่งเสริมความยั่งยืนในเอเซีย

กรุงเทพฯ ประเทศไทย – 21 พฤศจิกายน 2565 – บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) หรือไอวีแอล ผู้ผลิตเคมีภัณฑ์ชั้นนำระดับโลกที่ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยื ได้รับรางวัล 'Top Sustainability Advocates in Asia' หรือสุดยอดองค์กรส่งเสริมความยั่งยืนในภูมิภาคเอเซีย จาก  Asia Corporate Excellence and Sustainability Awards (ACES) ปี 2565 ตอกย้ำความมุ่งมั่นและความสำเร็จอย่างต่อเนื่องในการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของไอวีแอล ภายใต้เป้าหมาย 'ร่วมกันยกระดับเคมีภัณฑ์เพื่อโลกที่ดีกว่า'

 

นายยาช โลเฮีย ประธานคณะกรรมการด้านการดำเนินงานที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล อินโดรามา เวนเจอร์ส กล่าวว่า “เรารู้สึกเป็นเกียรติที่ได้รับการยอมรับในฐานะสุดยอดองค์กรส่งเสริมความยั่งยืนในภูมิภาคเอเชีย โดยกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนของไอวีแอลแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของเราในสามประเด็นสำคัญได้แก่ การปกป้องสิ่งแวดล้อมโดยการดำเนินงานอย่างรับผิดชอบ การเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรและส่งต่อคุณค่าให้กับผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงการขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมีจริยธรรมและสร้างสรรค์ ซึ่งไอวีแอลเชื่อว่าบริษัทฯ สามารถสร้างผลกระทบเชิงบวกในประเด็นหลักดังกล่าว ควบคู่ไปกับการเติบโตของธุรกิจและก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างสร้างสรรค์ด้วยการบูรณาการความยั่งยืนเข้าเป็นส่วนเดียวกับการดำเนินงานของเราอย่างเต็มรูปแบบ การได้รับรางวัลนี้จะสร้างแรงบันดาลใจให้เราในการสานต่อความยั่งยืนในธุรกิจของเรา เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่มุ่งสู่การเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ที่ยั่งยืนชั้นนำระดับโลก สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม

การยอมรับไอวีแอลในฐานะองค์กรชั้นนำที่ส่งเสริมความยั่งยืนในภูมิภาคเอเชีย สะท้อนประสิทธิภาพของบริษัทในการพัฒนาการดำเนินงานที่ยั่งยืนตลอดทั้งห่วงโซ่คุณค่าปิโตรเคมีแบบบูรณาการ รวมไปถึงการออกแบบผลิตภัณฑ์นวัตกรรม การดำเนินงานที่มีประสิทธิผลและศักยภาพสูง อีกทั้งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การขนส่งที่มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการบริโภคอย่างรับผิดชอบ การเก็บขยะเชิงรุก และส่งเสริมการรีไซเคิลอย่างแพร่หลาย โดยกลยุทธ์ของบริษัทฯ ได้รับแรงพลักดันจากเป้าหมายความยั่งยืนปี 2025 และ 2030 รวมถึงความมุ่งมั่นที่เกี่ยวข้องกับ Net Zero และการยุติขยะพลาสติก ในปีนี้ ไอวีแอลยังได้ประกาศ science-based targets ซึ่งเป็นการกำหนดเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกภายใต้โครงการริ่เริ่มกำหนดเป้าหมายโดยอิงหลักวิทยาศาสตร์ (Science Based Targets initiative: SBTi) เพื่อช่วยขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความยั่งยืนที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศ

นอกจากนี้ ไอวีแอลได้ตั้งเป้าเพิ่มกำลังการรีไซเคิลขวด PET ต่อปีเป็น 50,000 ล้านขวด หรือ 750,000 ตัน ภายในปี 2568 และ 100,000 ล้านขวด หรือ 1.5 ล้านตัน ภายในปี 2573 เพื่อมุ่งสู่เศรษฐกิจหมุนเวียน ไอวีแอลจะสร้างความตระหนักรู้ต่อการรีไซเคิลให้แก่สาธารณชนกว่า ล้านคนทั่วโลก และคนในชุมชนอย่างน้อย 100,000 คนจะได้รับประโยชน์โดยตรงหรือโดยอ้อมจากโครงการเสริมสร้างความเป็นอยู่ที่ดีของไอวีแอล ภายในปี 2573

นางแชงการี บาลากริชแนน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร MORS Group และวิทยากรจากคณะกรรมการตัดสินรางวัล ACES กล่าวว่า "ไอวีแอลถือเป็นองค์กรที่โดดเด่นในอุตสาหกรรม โดยมีรายได้กว่าร้อยละ 70 จากกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่เป็นผู้นำตลาดตลอดทั้งห่วงโซ่คุณค่า นอกจากนี้ ไอวีแอลยังทำงานด้วยความโปร่งใสและนำหลักจรรยาบรรณมาใช้ในการดำเนินธุรกิจ โดยมุ่งที่จะนำเสนอสินค้านวัตกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย พร้อมทั้งสร้างการเติบโตและความเป็นผู้นำอย่างยั่งยืน"

ทั้งนี้ Asia Corporate Excellence & Sustainability Awards (ACES) เป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่ยกย่องผู้นำที่สร้างแรงบันดาลใจและผู้ส่งเสริมความยั่งยืนทั่วทั้งอุตสาหกรรมและภูมิภาคเอเชีย เพื่อนำแรงบันดาลใจทางธุรกิจและเรื่องราวความสำเร็จของเอเชียสู่เวทีโลกผ่านการแบ่งปันความรู้และให้การยอมรับ โดยรางวัลในกลุ่ม 'Top Sustainability Advocates in Asia' มอบให้แก่บริษัทที่เป็นตัวอย่างที่ดีในการดำเนินงานด้านความยั่งยืนที่ผสานนโยบายและการดำเนินงานของบริษัทเข้าด้วยกัน โดยพนักงานและผู้บริหารระดับสูงมีส่วนร่วมในการริเริ่มโครงการด้านความยั่งยืนต่างๆ ถือมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบในทุกๆ กิจกรรมทางธุรกิจ รวมถึงการออกแบบและส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการ การจัดการผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อม และการมีส่วนร่วมที่สร้างผลประโยชน์ให้กับชุมชน งานดังกล่าวจัดโดย MORS Group

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.