Header Ads

Header ADS

“มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย มุ่งมั่นส่งเสริมการศึกษาไทยอย่างต่อเนื่อง ด้วยโครงการฝึกงาน MMTh Talent Internship Program ปีที่ 4”

มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย มุ่งมั่นส่งเสริมการศึกษาไทยอย่างต่อ


เนื่อง


ด้วยโครงการฝึกงาน MMTh Talent Internship Program ปีที่ 4”

 

บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด นำโดย นายเอกอธิ รัตนอารี (ที่ 4 จากซ้าย) กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ สายงานกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคลและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย มร. มาซาฮิโระ อะวาโนะ (ที่ 1 จากซ้าย) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายงานวิจัยและพัฒนา และ นายกิตติ ลีลาวัฒนานันท์ (ที่ 3 จากขวา) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส (โรงงานแหลมฉบัง) มอบประกาศนียบัตรและรางวัลแก่นักศึกษาฝึกงาน จำนวน 7 คน ที่สำเร็จหลักสูตรฝึกงานจากโครงการ "MMTh Talent Internship Program" ประจำปี 2565 ซึ่งเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ได้นำความรู้เชิงทฤษฎีมาปรับใช้กับการทำงานจริงที่โรงงานผลิตยานยนต์อันทันสมัยของบริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย พร้อมทั้งรับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับอาชีพในอนาคต โดยมีคณบดี และผู้แทนจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (วิทยาเขตระยอง) เข้าร่วมพิธีมอบรางวัล ณ โรงงานแหลมฉบัง โรงงาน 3 มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย จังหวัดชลบุรี


โครงการ "MMTh Talent Internship Program" ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2562 โดยที่ผ่านมามีนิสิต นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศไทยมากกว่า 75 คน ได้สำเร็จหลักสูตรฝึกงานจากโครงการนี้ และนับเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนด้านการศึกษา ซึ่งเป็นหนึ่งในแผนการดำเนินงานเพื่อสังคมของ มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย ภายใต้วิสัยทัศน์ ‘สรรค์สร้าง เคียงข้าง สังคมไทย’ และหลักสำคัญ 3 ด้าน ได้แก่ การศึกษา สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ

 

Tags: #MitsubishiMotorsThailand   #MMThTalentInternshipProgram #MitsubishiMotorsTHCSR 

 

 

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.