Header Ads

Header ADS

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ คอมเมอร์เชียลฯ พิสูจน์ผลงานด้านความปลอดภัยในอาคารสำนักงาน คว้า 4 รางวัล “อาคารโดดเด่นด้านความปลอดภัย” ระดับแพลตินั่ม จาก BSA Building Safety Awards 2022

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ คอมเมอร์เชียลฯ พิสูจน์ผลงานด้านความ

ปลอดภัยในอาคารสำนักงาน

คว้า 4 รางวัล “อาคารโดดเด่นด้านความปลอดภัย” ระดับแพลตินั่ม

จาก BSA Building Safety Awards 2022

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ คอมเมอร์เชียล ประเทศไทย หรือ “FPCT” ผู้นำการพัฒนาโครงการเชิงพาณิชย์เกรด A ใจกลางกรุงเทพฯ และเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ คอมเมอร์เชียล แอสเสท แมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) หรือ “FPCAMT” ผู้จัดการกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์ (GVREIT) คว้า 4 รางวัลแห่งเกียรติยศ ต้นแบบอาคารปลอดภัย ปีที่ 7 “BSA Building Safety Awards 2022” ที่จัดขึ้นโดยสมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร (The Building Inspectors Association) ด้วยการสนับสนุนหลักจากกรมโยธาธิการและผังเมือง ตอกย้ำมาตรฐานการให้บริการพื้นที่ การันตีด้วยรางวัลทั้งในระดับประเทศและระดับโลก ซึ่งสอดคล้องกับเจตนารมณ์ “Inspiring Experiences, Create Places for Good. สร้างประสบการณ์ เสริมแรงบันดาลใจ พัฒนาให้อยู่ คู่กับคุณ” มุ่งเน้นไปที่การสร้างสิ่งที่ยั่งยืนให้กับผู้คน ธุรกิจและชุมชนท้องถิ่น ด้วยความตั้งใจในการส่งมอบประสบการณ์อันทรงคุณค่าให้กับลูกค้า ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

รางวัลอาคารโดดเด่นด้านความปลอดภัยที่ เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ คอมเมอร์เชียล ประเทศไทย ได้รับในครั้งนี้ ประกอบไปด้วยรางวัลในประเภทอาคารสูง/ขนาดใหญ่พิเศษ ระดับ Platinum 4 รางวัล ได้แก่ อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์, อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์, อาคารเอฟ วาย ไอ เซ็นเตอร์ และอาคารมิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ โดยเกณฑ์การประกวดประกอบไปด้วย การตรวจสอบอาคาร สมรรถนะอาคาร ความปลอดภัยของอาคาร และอุปกรณ์ การจัดการความปลอดภัย และการดับเพลิง กู้ภัย และอพยพหนีไฟ

ปัจจุบันเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ คอมเมอร์เชียล ประเทศไทย สามารถคว้ามาตรฐานและรางวัลรวมแล้วกว่า 20 รางวัล ดังนี้

ลำดับอาคารที่ได้รับรางวัลรายชื่อมาตรฐานและรางวัล
1.เอฟวายไอ เซ็นเตอร์BSA Building Safety Awards 2022 ระดับ Platinum
โดยสมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร
2.เอฟวายไอ เซ็นเตอร์MEA Energy Awards 2021 โดยการไฟฟ้านครหลวง
3.เอฟวายไอ เซ็นเตอร์LEED ระดับ GOLD โดย U.S. Green Building Council
4.เอฟวายไอ เซ็นเตอร์Thailand Energy Award 2018 โดยกระทรวงพลังงาน
5.สามย่านมิตรทาวน์BSA Building Safety Awards 2022 ระดับ Platinum
โดยสมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร
6.สามย่านมิตรทาวน์MEA Energy Awards 2021 โดยการไฟฟ้านครหลวง
7.สามย่านมิตรทาวน์Thailand Energy Awards 2021 โดยกระทรวงพลังงาน
8.สามย่านมิตรทาวน์ASEAN Energy Awards 2021 โดยศูนย์พลังงานอาเซียน
9.สามย่านมิตรทาวน์LEED ระดับ GOLD โดย U.S. Green Building Council
10.สามย่านมิตรทาวน์Asia Pacific Property Awards สาขา Mixed Use Development
2020-2021 โดย International Property Awards
11.ปาร์คเวนเชอร์อีโคเพล็กซ์BSA Building Safety Awards 2022 ระดับ Platinum
โดยสมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร
12.ปาร์คเวนเชอร์อีโคเพล็กซ์MEA Energy Awards 2013 โดยการไฟฟ้านครหลวง 
13.ปาร์คเวนเชอร์อีโคเพล็กซ์LEED ระดับ PLATINUM โดย U.S. Green Building Council
14.ปาร์คเวนเชอร์อีโคเพล็กซ์ASEAN Energy Awards 2013 โดยศูนย์พลังงานอาเซียน
15.ปาร์คเวนเชอร์อีโคเพล็กซ์Thailand Energy Awards 2013 โดยกระทรวงพลังงาน
16.สาทรสแควร์BSA Building Safety Awards 2022 ระดับ Platinum
โดยสมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร
17.สาทรสแควร์MEA Energy Awards 2019 โดยการไฟฟ้านครหลวง
18.สาทรสแควร์LEED ระดับ GOLD โดยสภาอาคารสีเขียว สหรัฐอเมริกา
19.สาทรสแควร์ASEAN Energy Awards 2014 โดยศูนย์พลังงานอาเซียน
20.สาทรสแควร์Thailand Energy Awards 2014 โดยกระทรวงพลังงาน

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ คอมเมอร์เชียล (ประเทศไทย) ในฐานะผู้นำอาคารสำนักงานเกรดเอคุณภาพสูงทั้ง 5 แห่งในย่านธุรกิจใจกลางเมือง ประกอบด้วย อาคารปาร์คเวนเชอร์ อาคารสาทรสแควร์ อาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ อาคารสามย่านมิตรทาวน์ และอาคารสีลมเอจ จะยังคงเดินหน้าบริหารจัดการอาคารให้สอดคล้องกับมาตรฐานระดับสากลและให้ความสำคัญต่อการความยั่งยืนทุกมิติ เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าและผู้ใช้บริการ ไปพร้อมกับการช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนรอบข้าง

เกี่ยวกับ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ คอมเมอร์เชียล (ประเทศไทย) จำกัด

ปัจจุบัน เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ คอมเมอร์เชียล ประเทศไทย มีพื้นที่เชิงพาณิชยกรรมที่อยู่ภายใต้การดูแล รวมทั้งสิ้น 6 อาคาร ได้แก่ อาคาร โกลเด้นแลนด์ อาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ อาคารสามย่านมิตรทาวน์ าคารสีลม เอจ และภายใต้ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวน เจอร์ (GVREIT) ได้แก่ อาคารปาร์คเวนเชอร์ และอาคารสาทรสแควร์ คิดเป็นพื้นที่รวมกว่า 260,000 ตารางเมตร มีพนักงานของบริษัทฯ ผู้เช่าชั้นนำในประเทศไทยและต่างประเทศกระจายในหลากหลายธุรกิจซึ่งมีผู้ใช้บริการมากกว่า 50,000 คนต่อวัน นับเป็นผู้นำกลุ่มพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชยกรรมลำดับต้นๆ ของประเทศ

เกี่ยวกับ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ “FPT” เป็น ผู้นำในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ครบวงจรรายแรกของประเทศไทย ที่มีแพลตฟอร์มด้านอสังหาริมทรัพย์ครอบคลุมประเภทที่อยู่อาศัย อุตสาหกรรม และ  พาณิชยกรรม จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีชื่อย่อหลักทรัพย์ “FPT” นอกจากนี้ ยังเป็นผู้สนับสนุนและผู้จัดการกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรมเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (FTREIT) ซึ่งเป็นกองทรัสต์อุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และ กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์ (GVREIT)  ซึ่งลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชยกรรม

ข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู www.frasersproperty.co.th

เกี่ยวกับบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ลิมิเต็ด

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ลิมิเต็ด (“เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้” หรือ “กลุ่มบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้”) เป็นบริษัทข้ามชาติที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศสิงคโปร์ (SGX-ST) ซึ่งมีแนวทางการดำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ทั้งการเป็นเจ้าของ ผู้พัฒนา และผู้บริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์หลากหลายประเภทแบบครบวงจร โดยมีมูลค่าทรัพย์สินรวมประมาณ 40,700 ล้านสิงคโปร์ดอลลาร์ (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565)  สินทรัพย์ของเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ครอบคลุมอสังหาริมทรัพย์ 5 ประเภท ประกอบด้วย อสังหาริมทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัย อสังหาริมทรัพย์ประเภทศูนย์การค้าและพื้นที่เชิงพาณิชยกรรมและโรงแรม รวมถึงบิสซิเนส พาร์ค และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ กลุ่มธุรกิจดำเนินงานในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ออสเตรเลีย ยุโรป และจีน นอกจากนี้บริษัทฯ ยังเป็นเจ้าของ และ/หรือเป็นผู้บริหารจัดการเซอร์วิสอพาร์ตเมนท์และโรงแรมมากกว่า 70 เมือง ในมากกว่า 20 ประเทศ ทั่วทั้งในทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย ยุโรป ภูมิภาคตะวันออกกลาง และแอฟริกา ทั้งนี้กลุ่มบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นเดียวกันในการส่งมอบประสบการณ์ที่มีคุณค่า และน่าจดจำให้แก่ลูกค้า และผู้ถือหุ้น โดยอาศัยความรู้ และความสามารถจากทุกตลาดและภาคอสังหาริมทรัพย์ เพื่อส่งมอบคุณค่าในสินทรัพย์ที่หลากหลายที่มีอยู่  

ข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู www.frasersproperty.com หรือติดตามบริษัทฯ ได้ที่ Lnkedin

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.