Header Ads

Header ADS

CCTV+: คณะกรรมการกำกับดูแลวินัยจีน ออกแถลงการณ์ส่งเสริมพรรคฯ กำกับดูแลตนเองอย่างเต็มที่และเข้มงวด

CCTV+: คณะกรรมการกำกับดูแลวินัยจีน ออกแถลงการณ์ส่งเสริมพรรคฯ กำกับดูแลตนเองอย่างเต็มที่และเข้มงวด


ปักกิ่ง—12 ม.ค. 2566—พีอาร์นิวส์ไวร์/อินโฟเควสท์


หน่วยงานกำกับดูแลวินัยที่มีอำนาจสูงสุดในพรรคคอมมิวนิสต์จีน (CPC) ได้ให้คำมั่นในแถลงการณ์ว่า การศึกษาและนำหลักการชี้นำจากการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีนชุดที่ 20 ไปใช้ จะเป็นงานหลักทางการเมืองในปัจจุบันและอนาคตอันใกล้ เพื่อส่งเสริมให้พรรคฯ กำกับดูแลตนเองอย่างเต็มที่และเข้มงวด


แถลงการณ์ดังกล่าวได้รับการรับรองในการประชุมใหญ่ครั้งที่สองของคณะกรรมการกลางเพื่อการตรวจสอบวินัย (CCDI) ชุดที่ 20 ของพรรคคอมมิวนิสต์จีน ซึ่งมีขึ้นที่กรุงปักกิ่งเมื่อวันจันทร์ถึงวันอังคารที่ผ่านมา


นายสี จิ้นผิง ผู้เป็นทั้งเลขาธิการคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน ประธานาธิบดีจีน และประธานคณะกรรมาธิการทหารกลาง ได้เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวและขึ้นแถลงครั้งสำคัญ


สุนทรพจน์ของปธน.สีในการประชุมครั้งนี้ได้รับการศึกษา และเห็นพ้องต้องกันว่าเป็นแนวทางพื้นฐานสำหรับการพัฒนาโครงการใหม่อันยิ่งใหญ่ในการสร้างพรรคในยุคใหม่ ทั้งยังวางรากฐานรองรับการตรวจสอบและกำกับดูแลทางวินัยในการเดินทางครั้งใหม่ของจีนในยุคใหม่ พร้อมเรียกร้องให้สมาชิกพรรคทุกคนศึกษาและนำเจตนารมณ์ในสุนทรพจน์ของปธน.สีไปใช้


หน่วยงานตรวจสอบและกำกับดูแลวินัยต้องศึกษาและนำหลักการชี้นำจากการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีนชุดที่ 20 ไปใช้ โดยเป็นหน้าที่หลักทางการเมืองในระยะปัจจุบันและในปีต่อ ๆ ไป และเปลี่ยนการปฏิบัติตามหลักการชี้นำอย่างมีประสิทธิผลให้เป็นพลังขับเคลื่อนที่แข็งแกร่ง เพื่อยกระดับการตรวจสอบและกำกับดูแลวินัยในการเดินทางยุคใหม่อย่างมีคุณภาพ


การประชุมดังกล่าวได้ผลักดันข้อกำหนด 8 ประการด้วยกัน ดังนี้

  • ให้ความสำคัญกับการนำมติทางยุทธศาสตร์จากการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีน ครั้งที่ 20 ไปใช้ เพื่อเพิ่มความเข้มงวดในการกำกับดูแลทางการเมือง
  • ส่งเสริมการปรับปรุงระบบและกฎระเบียบในการปฏิรูปพรรคด้วยตนเอง
  • สร้างความมั่นใจว่าการตรวจสอบทางการเมืองเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ
  • นำมติ 8 ข้อของคณะผู้นำพรรคฯ ไปใช้ปรับปรุงแนวปฏิบัติด้วยความอุตสาหะ จัดการกับพิธีการ ระบบราชการ สุุขนิยม และความฟุ้งเฟ้อที่ไม่มีประโยชน์
  • ทุ่มเทอย่างเต็มที่เพื่อกวดขันวินัยของพรรค
  • เอาชนะการต่อสู้ที่ยากลำบากและยืดเยื้อเพื่อต่อต้านการคอร์รัปชัน
  • เดินหน้าปฏิรูประบบตรวจสอบและกำกับวินัยเชิงลึก
  • และพัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพแบกรับภาระหน้าที่ในการตรวจและกำกับดูแลระเบียบวินัยในการเดินทางครั้งใหม่ในยุคใหม่

ลิงก์https://www.youtube.com/watch?v=qUSUK9dwD4s


ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.