บริติช เคานซิล ร่วมฉลอง 7 ปีแห่งความสำเร็จ ‘กองทุนนิวตัน’ ประเทศไทย - ข่าวเด่นวันนี้ | Today Highlight News

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันอาทิตย์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2566

บริติช เคานซิล ร่วมฉลอง 7 ปีแห่งความสำเร็จ ‘กองทุนนิวตัน’ ประเทศไทย

บริติช เคานซิล ร่วมฉลอง 7 ปีแห่งความ


สำเร็จ กองทุนนิว


ตัน ประเทศไทย


นางเฮลก้า สเตลมาเกอร์ ผู้อำนวยการ บริติช เคานซิล ประเทศไทย (ลำดับที่ 6 จากซ้าย) และศาสตราจารย์ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สวทช.) (ลำดับที่ 5 จากซ้าย) ร่วมฉลองความสำเร็จกองทุนนิวตัน (Newton Fund) ที่บริติช เคานซิล เป็นพันธมิตรหลักในการมอบทุนในประเทศไทยเป็นระยะเวลารวม 7 ปี กองทุนนิวตันมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาความร่วมมือด้านวิจัยและนวัตกรรมระหว่างประเทศเพื่อช่วยส่งเสริมการพัฒนาทางเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิต ระหว่างสหราชอาณาจักรและ 16 ประเทศพันธมิตร รวมถึงประเทศไทย โดยได้จัดแสดงนิทรรศการสรุปผลความสำเร็จในงานประชุมวิชาการประจำปี สวทช. ครั้งที่ 18 เมื่อเร็วๆ นี้ ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี


คำบรรยายภาพจากซ้าย


1.  นางสาววทันยา สุทธิเลิศ ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจสัมพันธ์ สวทช.

2. ดร. เจนกฤษณ์ คณาธารณา รองผู้อำนวยการ สายงานอุตสาหกรรมและชุมชน สวทช.

3. ดร. อุรชา รักษ์ตานนท์ชัย รองผู้อำนวยการ สายงานบริหาร สวทช.

4. ดร. วรรณพ วิเศษสงวน ผู้อำนวยการ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC)

5. ศาสตราจารย์ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการ สวทช.

6. นางเฮลก้า สเตลมาเกอร์ ผู้อำนวยการ บริติช เคานซิล ประเทศไทย

7. นางสาวอุไรวรรณ สะโมลี หัวหน้าฝ่ายการศึกษา บริติช เคานซิล ประเทศไทย

8. นางสาวชัญญา ทั้งสุข หัวหน้าฝ่ายโครงการอุดมศึกษา เอเชียตะวันออก บริติช เคานซิล ประเทศไทย

###


เกี่ยวกับบริติช เคานซิล

บริติช เคานซิล คือ องค์กรนานาชาติเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรม และโอกาสทางการศึกษา เราสนับสนุนสันติสุขและความเจริญรุ่งเรืองด้วยการสร้างสายสัมพันธ์ ความเข้าใจ และความไว้วางใจระหว่างผู้คนในสหราชอาณาจักรและประเทศอื่น ๆ ทั่วโลก ผ่านงานศิลปะ วัฒนธรรม ภาษาอังกฤษ การศึกษา และภาษาอังกฤษ เราทำงานกับผู้คนในกว่า 200 ประเทศและมีออฟฟิศอยู่ในมากกว่า 100 ประเทศทั่วโลก ในปีที่ผ่านมาเราสื่อสารโดยตรงกับผู้คนมากกว่า 650 ล้านคน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad