Header Ads

Header ADS

กรมเจรจาฯ เดินหน้าช่วยเกษตรกร-ผู้ประกอบการ รับมือเปิดตลาดนมภายใต้ FTA

img

กรมเจรจาฯ เดินหน้าช่วยเกษตรกร-ผู้ประกอบการ รับมือเปิดตลาดนมภายใต้ FTA 

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เดินหน้าช่วยเกษตรกรและผู้ประกอบการโคนม รับมือการเปิดตลาดนมและผลิตภัณฑ์ ภายใต้ FTA ไทย-ออสเตรเลีย และไทย-นิวซีแลนด์ ที่จะยกเลิกโควตาภาษีตั้งแต่ 1 ม.ค.68 เผยมีทั้งลงพื้นที่ให้ความรู้ แนะแนวทางปรับตัว การพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน ช่วยจับคู่ธุรกิจ และหาตลาดส่งออก พร้อมใช้เวทีความร่วมมือไทย-ออสเตรเลีย เพิ่มความร่วมมือด้านโคนมสองฝ่าย
         
นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมได้ดำเนินโครงการ “โคนมไทยก้าวไกลขยายตลาดส่งออกได้ด้วย FTA” มาอย่างต่อเนื่อง โดยทำงานร่วมกับกรมปศุสัตว์ ชุมนุมสหกรณ์โคนมแห่งประเทศไทย กลุ่มเกษตรกรโคนม และผู้ประกอบการ เพื่อเตรียมความพร้อมสินค้านมโคแปรรูปและผลิตภัณฑ์นมของไทยให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดการค้าเสรี และเตรียมรับมือการเปิดตลาดนมภายใต้ความตกลงการค้าเสรี (FTA) โดยเฉพาะ FTA ไทย–ออสเตรเลีย และ FTA ไทย–นิวซีแลนด์ รวมทั้งการขยายตลาดส่งออกไปยังประเทศคู่ FTA โดยเฉพาะอาเซียน จีน และฮ่องกง ที่ได้ยกเลิกการเก็บภาษีศุลกากรกับสินค้านมและผลิตภัณฑ์นมจากไทยแล้ว  
         
โดยแนวทางในการรับมือ กรมได้ลงพื้นที่ไปให้ความรู้ในการปรับตัว ช่วยพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าให้ได้มาตรฐานส่งออก ช่วยจับคู่ธุรกิจให้กับสหกรณ์โคนมและผู้ประกอบการนมโคและแปรรูปของไทยในการหาตลาดรองรับน้ำนมดิบอย่างยั่งยืน และช่วยหาตลาดส่งออก โดยเฉพาะประเทศที่มีการทำ FTA กับไทย ซึ่งประสบผลสำเร็จ สามารถส่งออกสินค้านมและผลิตภัณฑ์นมไทยได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
         
นอกจากนี้ ได้หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ประโยชน์จากเวทีความร่วมมือระหว่างไทยและออสเตรเลีย ผ่านการจัดทำยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจของสองประเทศ (Strategic Economic Cooperation Arrangement : SECA) ซึ่งได้ระบุให้เกษตรเป็นหนึ่งในสาขาความร่วมมือที่สองประเทศจะทำงานร่วมกัน รวมถึงกิจกรรมความร่วมมือด้านโคนม เช่น การพัฒนาฟาร์มโคนมตัวอย่าง การตั้งศูนย์การผลิต กระจายอาหารและโภชนาการสำหรับโคนม การแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการเกษตรโคนม และแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน โดยไทยและออสเตรเลียตั้งเป้าจะเสนอระดับนโยบายของทั้งสองฝ่าย ให้ความเห็นชอบกิจกรรมและแผนงานที่จะดำเนินการร่วมกันภายใต้ SECA ในช่วงครึ่งหลังของปี 2566
         
สำหรับการดำเนินโครงการดังกล่าว กรมได้ทำมาตั้งแต่ปี 2561–2565 โดยมุ่งมั่นให้เกษตรกรไทยเตรียมความพร้อมรับมือกับการเปิดตลาดนม ภายใต้ FTA ไทย–ออสเตรเลีย และ FTA ไทย–นิวซีแลนด์ ซึ่งกำหนดจะยกเลิกโควตาภาษี (TRQs) สินค้านมและครีมและเครื่องดื่มประเภทนมปรุงแต่ง และนมผงขาดมันเนย ในวันที่ 1 ม.ค.2568
         
ในปี 2565 ไทยส่งออกสินค้านมและผลิตภัณฑ์นม เป็นอันดับ 1 ในอาเซียน และเป็นอันดับ 7 ในตลาดโลก โดยไทยส่งออกสินค้านมและผลิตภัณฑ์นมสู่ตลาดโลก มูลค่า 593.11 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 1.78% และในช่วง 3 เดือนของปี 2566 (ม.ค.–มี.ค.) ไทยส่งออกสินค้านมและผลิตภัณฑ์นมสู่ตลาดโลก มูลค่า 153.82 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ตลาดส่งออกหลัก ได้แก่ อาเซียน มีส่วนแบ่งตลาดกว่า 80% จีน มีส่วนแบ่งตลาด 5% และฮ่องกง มีส่วนแบ่งตลาด 5%

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.