Header Ads

Header ADS

ไทยดันเอเปก ขับเคลื่อนการค้าเสรีภายใต้ WTO ลุย BGC ทำ FTAAP ช่วย SMEs-สตรี

  • 9 มิ.ย. 256
img

ไทยดันเอเปก ขับเคลื่อนการค้าเสรีภายใต้ WTO

 ลุย BGC ทำ FTAAP ช่วย SMEs-สตรี

ไทยร่วมประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปก ปี 66 หนุนระบบการค้าพหุภาคีภายใต้ WTO ให้ทันปัญหาความท้าทายทั้งความมั่นคงด้านอาหาร การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การปฏิรูป WTO พร้อมย้ำสมาชิกขับเคลื่อนเป้าหมายกรุงเทพฯ ด้าน BCG การทำ FTAAP และช่วย SMEs และสตรีเข้ามามีส่วนร่วมในเอเปก
         
นายเอกฉัตร ศีตวรรัตน์ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้รับมอบหมายจากนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ให้เป็นผู้แทนเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปก (Ministers Responsible for Trade Meeting : MRT) ประจำปี 2566 ซึ่งสหรัฐฯ เป็นเจ้าภาพจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 25-26 พ.ค.2566 ที่ผ่านมา ณ เมืองดีทรอยต์ รัฐมิชิแกน โดยในปีนี้ สหรัฐฯ เน้นความสำคัญในการขับเคลื่อนการค้าและการลงทุนที่ยั่งยืนและครอบคลุม ภายใต้หัวข้อหลักของการเป็นเจ้าภาพเอเปก “สรรค์สร้างอนาคตที่ยืดหยุ่นและยั่งยืน” ซึ่งที่ประชุมได้แลกเปลี่ยนความเห็นและแนวนโยบายของแต่ละสมาชิก ที่สามารถสนับสนุนการขับเคลื่อนภูมิภาคได้สอดคล้องกับหัวข้อหลักในปีนี้
         
ทั้งนี้ สหรัฐฯ ได้กำหนดหัวข้อการหารือของรัฐมนตรีการค้าเอเปก 2 เรื่องสำคัญ คือ เรื่องแรก การสนับสนุนระบบการค้าพหุภาคี โดยไทยได้เน้นย้ำความสำคัญของระบบการค้าพหุภาคีกับองค์การการค้าโลก (WTO) ที่เท่าทันสถานการณ์ปัจจุบันของเศรษฐกิจโลก และสามารถจัดการกับความท้าทายต่าง ๆ ทั้งความมั่นคงอาหาร การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และการค้าที่ครอบคลุม ซึ่งการปฏิรูป WTO จะเป็นปัจจัยสนับสนุนที่สำคัญ โดยไทยเรียกร้องให้เอเปกแสดงบทบาทสนับสนุนที่สำคัญในการผลักดันให้การประชุมรัฐมนตรี WTO ครั้งที่ 13 ในปี 2567 สามารถมีผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม

ขณะเดียวกัน ไทยได้รับโอกาสให้นำเสนอตัวอย่างการขับเคลื่อนแพลตฟอร์มการค้าดิจิทัลระหว่างประเทศ (National Digital Trade Platform : NDTP) ของไทย ที่สามารถต่อยอดในการขับเคลื่อนเรื่องพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และการค้าไร้กระดาษ ภายใต้กรอบเอเปกและกรอบ WTO ด้วย

สำหรับเรื่องที่สอง การผลักดันการค้าการลงทุนที่ยั่งยืนและครอบคลุม ไทยได้เน้นย้ำให้เอเปกสนับสนุนและขับเคลื่อนเป้าหมายกรุงเทพฯ ว่าด้วยเศรษฐกิจบีซีจี ที่เป็นผลลัพธ์สำคัญของการเป็นเจ้าภาพเอเปกของไทยในปี 2565 เพื่อตอบโจทย์สนับสนุนการพัฒนาและเติบโตทางเศรษฐกิจ ที่มีความยั่งยืนและครอบคลุม ตอบสนองต่อปัญหาสิ่งแวดล้อม และยังสามารถส่งเสริมการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ ไม่ว่าจะเป็นการขับเคลื่อนภายใต้ “เป้าหมายมาโนอา” ที่สหรัฐฯ ริเริ่มในปีนี้ หรือภายใต้แผนงาน FTAAP agenda Work Plan ที่ส่งเสริมการบูรณาการทางเศรษฐกิจของภูมิภาคเอเปกก ผ่านประเด็นการค้าการลงทุนดั้งเดิมและประเด็นการค้าการลงทุนใหม่ ๆ ที่สมาชิกเอเปกให้ความสนใจ และยังได้เน้นย้ำความสำคัญของการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน เช่น SMEs และสตรี เพื่อให้สามารถเข้าสู่ระบบการค้าโลกได้มากขึ้น รวมทั้งให้มีความเชื่อมโยงของห่วงโซ่อุปทานในภูมิภาคที่เข้มแข็ง

ในช่วง 3 เดือนของปี 2566 (ม.ค.-มี.ค.) การค้าของไทยกับกลุ่มเศรษฐกิจเอเปก มีมูลค่า 99,820 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยไทยนำเข้าจากกลุ่มเศรษฐกิจเอเปก มูลค่า 51,370 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และไทยส่งออกจากไทยไปกลุ่มเศรษฐกิจเอเปก มูลค่า 48,450 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.