Header Ads

Header ADS

แอสตร้าเซนเนก้า ร่วมส่งเสริมแกนนำเยาวชนนักสื่อสารด้านสุขภาพ สานต่อโครงการ Young Health Programme ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ในประเทศไทย

                  แอสตร้าเซนเนก้า ร่วมส่งเสริมแกนนำเยาวชนนักสื่อสารด้านสุขภาพ
                  สานต่อโครงการ Young Health Programme ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ในประเทศไทย

เพราะการเริ่มต้นสร้างองค์ความรู้ในการดูแลสุขภาพเยาวชนตั้งแต่วันนี้ จะส่งผลลัพธ์อันยิ่งใหญ่ต่อไปในวันข้างหน้า แอสตร้าเซนเนก้า ประเทศไทย เดินหน้าความร่วมมือกับองค์การแพลน อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย เพื่อสานต่อโครงการสร้างเสริมสุขภาพที่ดีในเด็กและเยาวชน หรือ Young Health Programme (YHP) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ผ่านการให้ความรู้และพัฒนาแกนนำเยาวชน เพื่อให้พวกเขาเรียนรู้ถึงปัญหาสุขภาพ และสร้างแรงบันดาลใจในการเป็นส่วนหนึ่งในการเป็นกระบอกเสียงให้กับเพื่อนร่วมรุ่นและเยาวชนรุ่นต่อไปเกี่ยวกับภัยของโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs)

โครงการ Young Health Programme ในประเทศไทย เป็นส่วนหนึ่งของความมุ่งมั่นด้านการสร้างสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน การพัฒนาระบบสาธารณสุข และการเข้าถึงการดูแลสุขภาพอย่างเท่าเทียมของแอสตร้าเซนเนก้า ที่เริ่มดำเนินงานเมื่อเดือนกรกฎาคม ปี 2562 ภายใต้กรอบระยะเวลา 5 ปี โดยปัจจุบัน ได้ดำเนินงานเพื่อสร้างเกราะความรู้ด้านการป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เช่น โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน โรคหัวใจ และโรคทางเดินหายใจ ให้แก่เด็กและเยาวชนอายุ 10-24 ปีมาแล้วกว่าครึ่งทาง พร้อมผลการดำเนินงานด้วยการสื่อสารไปยังสมาชิกในชุมชนได้โดยตรง กว่า 78,000 คน รวมถึงผู้ได้รับประโยชน์ทางอ้อมในสังคมอีกกว่า 4.8 ล้านคน

ตลอดระยะเวลาของโครงการ แอสตร้าเซนเนก้า ประเทศไทย และองค์การแพลน อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย ได้จัดกิจกรรมอบรมและพัฒนาแกนนำเยาวชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พวกเขาได้เพิ่มพูนทักษะ พร้อมสานต่อหน้าที่ในการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมและการป้องกันตัวเองจากปัญหาสุขภาพ อาทิ อันตรายของการดื่มสุรา สูบบุหรี่ การเลือกรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ การออกกำลังกาย การป้องกันสุขภาพจากมลพิษทางอากาศ และการสร้างสภาวะทางอารมณ์ให้แข็งแรงอยู่เสมอ ให้กับสมาชิกในครอบครัว โรงเรียน มหาวิทยาลัย และชุมชน โดยเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมา ทางโครงการยังได้จัดกิจกรรมบ่มเพาะแกนนำระดับอุดมศึกษาจำนวน 45 คนจาก 8 สถาบันเพื่อให้เป็น Young Health Influencer รวมถึงยังสร้างแกนนำนักเรียนได้อีกกว่า 170 คน


ล่าสุด เนื่องในโอกาสวันงดสูบบุหรี่โลก โครงการ Young Health Programme ยังได้จัดกิจกรรม “ไม่สูบ ไม่เสี่ยง”แก่นักเรียนจำนวนกว่า 90 คน ณ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ จังหวัด สมุทรปราการ เพื่อสร้างความตระหนักรู้ พร้อมการอบรมเชิงปฏิบัติการ และเสริมความเข้าใจแก่เยาวชนถึงอันตรายของบุหรี่ที่กระทบสุขภาพต่อทั้งผู้ที่สูบบุหรี่โดยตรงและผู้ที่ได้รับควันบุหรี่โดยอ้อม ซึ่งนักเรียนที่ได้เข้าร่วมโครงการยังได้เรียนรู้เกี่ยวกับอันตรายต่อเยื่อบุหลอดเลือดที่เกิดจากการสูบบุหรี่ ซึ่งอาจนำไปสู่การเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ และยังก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น โรคมะเร็งปอด โรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ อาทิ โรคถุงลมโป่งพอง โรคหัวใจและหลอดเลือด ไปจนถึงผลกระทบต่อระบบประสาท และการทำงานของอวัยวะในร่างกายที่ส่งผลให้เกิดปัญหาสุขภาพอื่นๆ ตามมาอีกมากมาย

โครงการ Young Health Programme ในประเทศไทย มุ่งมั่นปลูกฝังและผลักดันให้เด็กและเยาวชน สร้างศักยภาพในการตัดสินใจด้านสุขภาพที่เหมาะสม ผ่านกิจกรรมสร้างเสริมความรู้ในการป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง การอบรมพัฒนาแกนนำเยาวชนสร้างเสริมสุขภาพเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย การสร้างสรรค์แคมเปญประจำเดือนเพื่อให้ความรู้ในวันสำคัญทางสุขภาพ การอบรมมาตรฐานบริการที่เป็นมิตรต่อวัยรุ่นและเยาวชนแก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ไปจนถึงการจัดสัมมนาด้านการป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

เรียนรู้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ Young Health Programme ได้ที่ http://www.younghealthprogrammeyhp.com


เกี่ยวกับ แอสตร้าเซนเนก้า

แอสตร้าเซนเนก้า (ชื่อย่อหลักทรัพย์ AZN ในตลาดหลักทรัพย์ LSE/ STO/ Nasdaq) เป็นบริษัทชีวเภสัชภัณฑ์ชั้นนำระดับโลก มุ่งเน้นทางด้านการคิดค้น พัฒนา และจำหน่ายยาเพื่อการรักษาโรค โดยเฉพาะในกลุ่มยาโรคมะเร็ง กลุ่มยาโรคหัวใจ ไต และระบบเผาผลาญ และกลุ่มยาโรคทางเดินหายใจ แอสตร้าเซนเนก้า มีฐานอยู่ที่เมืองเคมบริดจ์ สหราชอาณาจักร และดำเนินธุรกิจในกว่า 100 ประเทศ และมีผู้ป่วยหลายล้านคนทั่วโลกที่ได้รับประโยชน์จากนวัตกรรมยาต่างๆ จากแอสตร้าเซนเนก้า สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาไปยังเว็บไซต์ astrazeneca.com และช่องทางทวิตเตอร์ @AstraZeneca


เกี่ยวกับ องค์การแพลน อินเตอร์เนชั่นแนล

องค์การแพลน อินเตอร์เนชั่นแนล เป็นองค์กรไม่แสวงผลกำไร มีการดำเนินงานในกว่า 70 ประเทศทั่วโลก เพื่อส่งเสริม พัฒนา คุ้มครองสิทธิเด็ก และความเสมอภาคสำหรับเด็กผู้หญิง สำหรับ องค์การแพลน อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย ได้เริ่มเข้ามาดำเนินการในประเทศไทยนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2524 โดยยึดหลักสิทธิมนุษยชนและหลักการส่งเสริมโอกาสและความเสมอภาคระหว่างเพศเป็นแนวทางในการดำเนินงานเพื่อสร้างสังคมที่เท่าเทียมด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนที่มีเด็กเป็นศูนย์กลางเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของเด็ก มีแนวทางในการทำงานร่วมกับเด็ก เยาวชน ผู้สนับสนุน และพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน โดยเริ่มตั้งแต่จุดเล็กที่สุดอย่างครอบครัว แล้วขยายสู่ชุมชน เพื่อรังสรรค์ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งในเชิงนโยบายและการปฏิบัติทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และในระดับสากล เรียนรู้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับองค์การ
แพลน อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย ได้ที่ 
http://plan-international.org/thailand และกดติดตามเพจ https://www.facebook.com/plan.thailand

 

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.