Header Ads

Header ADS

มูลนิธิเฮอริเทจ (ประเทศไทย) ร่วมกับ หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ ม. ศรีนครินทรวิโรฒ ลงพื้นที่ให้บริการ ณ ชุมชนแหลมบัว จ.นครปฐม

CSR_Dentist%20Volunteer%203

มูลนิธิเฮอริเทจ (ประเทศไทย) ร่วมกับ หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ ม. ศรีนครินทรวิโรฒ ลงพื้นที่ให้บริการ ณ ชุมชนแหลมบัว จ.นครปฐม

มูลนิธิเฮอริเทจ (ประเทศไทย) ภายใต้การดูแลของเครือเฮอริเทจ ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ร่วมกับ หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดทำโครงการ ทันตแพทย์อาสา ครั้งที่ 3 ส่งต่อรอยยิ้ม แบ่งปันความสุข ภาค นำโดย วลัยทิพย์ ซื่อตรงมั่นคง (ที่ 2 จากขวา) ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร เครือเฮอริเทจอ.ทพญ.หม่อมหลวงพิณแข รัชนี (ที่ จากซ้าย) รองคณบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  พร้อมด้วยบุคลากรจากหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ ร่วมใจให้บริการทันตกรรมเบื้องต้นแก่เด็กและเยาวชน อายุระหว่าง 6-12 ปี จากโรงเรียนบ้านห้วยกรด และโรงเรียนวัดทุ่งน้อย รวมจำนวนทั้งสิ้น 105 คน อาทิ การตรวจสุขภาพช่องปาก เคลือบหลุมร่องฟัน ขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน เป็นต้น  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย โดยมี ธนันชัย เอกเผ่าพันธุ์ (กลาง) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว เป็นตัวแทนหน่วยงานที่สนับสนุนพื้นที่ดำเนินการ เมื่อวันก่อน


ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.