Header Ads

Header ADS

คาโอเดินหน้าดูแลสุขอนามัยในเด็ก ผนึกกรุงเทพมหานคร จัดโครงการ “เสริมสร้างความสะอาด มีอนามัย ห่างไกลโรคติดต่อในโรงเรียน”

 

คาโอเดินหน้าดูแลสุขอนามัยในเด็ก ผนึกกรุงเทพมหานคร


จัดโครงการ “เสริมสร้างความสะอาด มีอนามัย ห่างไกลโรคติดต่อในโรงเรียน”


บริษัท คาโอ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด นำโดย ผลิตภัณฑ์ไฮเตอร์ และมาจิคลีน ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร สำนักการศึกษา เปิดตัวโครงการ “เสริมสร้างความสะอาดมีอนามัย ห่างไกลโรคติดต่อในโรงเรียน” มุ่งรณรงค์ให้เกิดการสร้างสุขอนามัยที่ดี เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดและการติดเชื้อโรคมือเท้าปากในกลุ่มเด็กเล็ก และโรคติดเชื้ออื่นๆ ที่เกิดจากการสัมผัสพื้นผิวที่เป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคต่างๆ โดยการจัดกิจกรรมฯ เปิดตัวครั้งแรกที่โรงเรียนวิชูทิศ เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร โดยมีคุณชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้เกียรติเป็นประธาน ร่วมเปิดงาน เมื่อเร็วๆ นี้

คุณชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า โรคติดต่อเป็นเรื่องสำคัญโดยเฉพาะสถานที่ราชการหรือสถานที่สาธารณะ โรงเรียนก็เป็นสถานที่สำคัญต้องมีความปลอดภัย สถิติตั้งแต่เดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 ในพื้นที่กรุงเทพฯ มีผู้ป่วยสะสมกว่าจำนวน 2,233 ราย มีผู้ติดเชื้อมือเท้าปากสูงกว่า เท่า ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ยังไม่มีผู้เสียชีวิต แต่ก็มีผลต่อสุขภาพประชาชน การลงทำความสะอาดในพื้นที่โรงเรียน รวมถึงที่ต่างๆ ต้องทำให้ครบถ้วน เช่น ศูนย์บริการสาธารณสุข ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน สำนักงานเขต โรงพยาบาล เป็นต้น รวมถึงการเรียนรู้การใช้อุปกรณ์ต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้อง จะเป็นตัวช่วยควบคุมโรคได้อย่างดี ขอให้ทุกคนร่วมกันทำความสะอาดอย่างต่อเนื่อง และกิจกรรมดังกล่าวประสบความสำเร็จเกินกว่าที่คาดหวังไว้

นายยูจิ ชิมิซึ ประธานกรรมการ บริษัท คาโอ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า ในฐานะที่คาโอให้ความสำคัญกับการส่งเสริมให้ผู้คนดูแลสุขภาพอนามัย และความสะอาด เพื่อป้องกันการเกิดโรค ผ่านผลิตภัณฑ์ต่างๆ ภายใต้แนวคิด Kirei—Making Life Beautiful สร้างสรรค์สิ่งดี เพื่อชีวิตที่สวยงาม ดังนั้น บริษัทฯ จึงจัดทำโครงการ “เสริมสร้างความสะอาด มีอนามัย ห่างไกลโรคติดต่อในโรงเรียน” ชูกลุ่มผลิตภัณฑ์ไฮเตอร์และมาจิคลีน มุ่งดูแลสุขอนามัย ด้วยการทำความสะอาดพื้นที่อยู่อาศัยและพื้นผิวสัมผัสร่วม เพื่อลดการระบาดและการติดต่อของโรคมือเท้าปาก และโรคต่างๆ ในกลุ่มเด็ก ซึ่งพบว่าแหล่งที่มีการแพร่ระบาดมากจะเป็นสถานที่ที่มีการอยู่รวมกันของคนหนาแน่น โดยเฉพาะโรงเรียนที่มีนักเรียนอยู่รวมตัวกันจำนวนมาก และมักพบการระบาดในช่วงฤดูฝน โดยการระบาดของโรคจะพบมากในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบางที่สามารถติดเชื้อได้ง่าย

สำหรับโครงการนี้ คาโอได้ร่วมกับกรุงเทพมหานคร จัดงานเปิดตัว “โครงการเสริมสร้างความสะอาดมีอนามัย ห่างไกลโรคติดต่อในโรงเรียน” โดยมีกิจกรรมให้ความรู้เรื่องโรคติดเชื้อและการป้องกัน โดยผู้เชี่ยวชาญจากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และทางคาโอเป็นผู้ให้คำแนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดพื้นผิว รวมทั้งยังมีการเชิญชวนให้นักเรียน ผู้ปกครอง และจิตอาสามาร่วมกันทำความสะอาดโรงเรียน บริเวณพื้นที่สัมผัสร่วม ไม่ว่าจะเป็นห้องเรียน โรงอาหาร สนามเด็กเล่น รวมถึงลานอเนกประสงค์ ณ โรงเรียนวิชูทิศ สำนักงานเขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

“คาโอหวังเป็นอย่างยิ่งว่า โครงการนี้จะสร้างความตระหนักรู้ให้กับครู นักเรียน และผู้ปกครอง ถึงการดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคลและพื้นที่ส่วนกลางให้สะอาดปลอดเชื้อ ตลอดจนมีความรู้ความเข้าใจถึงวิธีการทำความสะอาด การกำจัดเชื้อโรคในชีวิตประจำวัน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด และการติดเชื้อจากการสัมผัสพื้นที่ผิวสัมผัสที่มีการสะสมโรคที่อาจจะเกิดขึ้นในกลุ่มเด็กเล็กได้” นายยูจิ ชิมิซึ กล่าวทิ้งท้าย


ทั้งนี้ “โครงการเสริมสร้างความสะอาด มีอนามัย ห่างไกลโรคติดต่อในโรงเรียน” ได้ดำเนินงานในพื้นที่โรงเรียนในสังกัดของกรุงเทพมหานคร และจะส่งมอบผลิตภัณฑ์ไฮเตอร์ และมาจิคลีน แบคทีเรีย คิวเลอร์ ให้แก่ 100 โรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อร่วมกันสร้างสุขอนามัยพื้นฐานที่ดีอย่างยั่งยืนทั้งในปัจจุบันและต่อไปในอนาคต

เกี่ยวกับ บริษัท คาโอ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท คาโอ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2507 มีต้นกำเนิดมาจาก คาโอ คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น กว่า 58 ปีที่ คาโอ ประเทศไทย สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต และเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของผู้บริโภคผ่านผลิตภัณฑ์กว่า 10 แบรนด์สินค้าชั้นนำ อาทิ แอทแทค มาจิคลีน ไฮเตอร์ ลอรีเอะ เมอร์รี่ส์ เมะกุริธึ่ม แฟซ่า ลิเซ่ บิโอเร และคิวเรล

 

นอกจากนี้ คาโอ ประเทศไทย ยังมีธุรกิจเคมีภัณฑ์ที่มีความเชื่อมโยงกับหลายกลุ่มอุตสาหกรรม ดำเนินธุรกิจโดยการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีนวัตกรรมใหม่ๆ คาโอ ประเทศไทย ไม่เพียงแต่ส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ แต่ยังสร้างผลิตภัณฑ์ที่สามารถเป็นประโยชน์แก่ผู้คนและสังคมด้านสุขอนามัยและความงาม มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจและขับเคลื่อนบริษัทไปสู่ความยั่งยืน ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สังคม การกำกับดูแลกิจการที่ดีและบริหารงานอย่างโปร่งใส (ESG) ภายใต้สโลแกน KireiMaking Life Beautiful” หรือ สร้างสรรค์สิ่งดี เพื่อชีวิตที่สวยงาม

 

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.