อินทรี อีโคไซเคิล ร่วมกับ กองเรือยุทธการ เก็บขยะชายหาด เนื่องใน "วันทะเลโลก" - ข่าวเด่นวันนี้ | Today Highlight News

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันอังคารที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2567

อินทรี อีโคไซเคิล ร่วมกับ กองเรือยุทธการ เก็บขยะชายหาด เนื่องใน "วันทะเลโลก"อินทรี อีโคไซเคิล ร่วมกับ กองเรือยุทธการ เก็บขยะ

ชายหาด เนื่องใน "วันทะเลโลก"

คัดแยกเป็นเชื้อเพลิงขยะ มุ่งผลักดันแก้ไขปัญหาขยะ


ในทะเลอย่างยั่งยืน


อินทรี อีโคไซเคิล ผู้ให้บริการจัดการของเสียและบริการภาคอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน มุ่งผลักดันแก้ไขปัญหาขยะในทะเล โดยเฉพาะขยะพลาสติกที่รั่วไหลลงสู่ทะเลเป็นจำนวนมาก ผนึกกำลังร่วมกับพันธมิตรจัดกิจกรรมเก็บขยะชายหาด เนื่องใน "วันทะเลโลก" (World Ocean Day) ในวันที่ 8 มิถุนายน 2567 เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกให้ร่วมกันอนุรักษ์ท้องทะเล พร้อมเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม

อาสาสมัครจากพนักงานบริษัทอินทรี อีโคไซเคิล ร่วมกับ เจ้าหน้าที่กองเรือยุทธการ และผู้เข้าร่วมงานสัมมนา โครงการ OPTOCE กว่า 150 คน ร่วมกันเก็บขยะชายหาด ณ หาดดงตาล อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยนำขยะที่เก็บได้มาคัดแยกและผลิตเป็นเชื้อเพลิงขยะ เพื่อใช้เผาร่วมในเตาเผาปูนซีเมนต์ หรือ Co-Processing สามารถนำพลังงานความร้อนจากขยะกลับมาใช้ใหม่ หรือ Energy Recovery และมุ่งสร้างจิตสำนึกการแก้ปัญหาขยะในทะเลอย่างยั่งยืน

อาสาสมัครร่วมเก็บขยะชายหาดเป็นระยะทางประมาณ 1.2 กิโลเมตร โดยสามารถรวบรวมขยะได้ถึง 2,285 กิโลกรัม โดยนำมาคัดแยกเป็นขยะที่สามารถนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงขยะ RDF (Refuse-Derived Fuel) ได้กว่า 2,000 กิโลกรัม โดยเชื้อเพลิงขยะ RDF เหล่านี้จะถูกส่งไปที่อินทรี อีโคไซเคิลเพื่อนำไปเผาร่วมในเตาปูนซีเมนต์เป็นพลังงานความร้อนทดแทนถ่านหินต่อไป

สุจินตนา วีระรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินทรี อีโคไซเคิล จำกัด กล่าวว่า “อินทรี อีโคไซเคิล ในฐานะผู้ให้บริการด้านการจัดการของเสียอย่างยั่งยืน ได้สนับสนุนและผลักดันความร่วมมือกับลูกค้าและพันธมิตรในการจัดการขยะอย่างต่อเนื่อง ในปัจจุบัน ปัญหามลพิษจากขยะเกิดจากการบริหารจัดการขยะเพื่อนำกลับมาสู่วงจรรีไซเคิลหรือกลับมาใช้ใหม่ได้น้อยมากเมื่อเทียบกับการบริโภคขยะที่เหลือส่วนใหญ่ยังบริหารจัดการไม่ถูกต้อง โดยเฉพาะขยะพลาสติกที่ไม่สามารถนำมารีไซเคิลได้ หรือมีมูลค่าต่ำ ไม่คุ้มทุนที่จะนำมารีไซเคิล เช่น พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว หลอดพลาสติก ถุงพลาสติกบางประเภท บรรจุภัณฑ์ต่างๆ ขยะเหล่านี้มักจะถูกส่งไปยังบ่อขยะ และอาจหลุดรอดสู่สิ่งแวดล้อม และท้ายที่สุดก็จะรั่วไหลลงสู่แหล่งน้ำและท้องทะเล


ธุรกิจของอินทรี อีโคไซเคิล เรามองว่า “ขยะ” คือ “ทรัพยากร” ที่ต้องบริหารจัดการให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด ก่อนนำส่งไปกำจัดที่ปลายทาง โดยขยะพลาสติกที่ไม่สามารถนำมารีไซเคิลได้สามารถนำมาผลิตเป็นเชื้อเพลิงขยะ เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทนถ่านหินในกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์ได้


สำหรับ อินทรี อีโคไซเคิล ได้ดำเนินโครงการที่มุ่งส่งเสริมการจัดการขยะอย่างต่อเนื่อง โดยเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมา อินทรี อีโคไซเคิล และ สถาบันวิจัย SINTEF จากนอร์เวย์ ได้ร่วมกันจัดงานสัมมนาภายใต้หัวข้อ “โครงการจัดการพลาสติกในมหาสมุทร ให้กลายเป็นโอกาสในเศรษฐกิจหมุนเวียน Ocean Plastic Turned into an Opportunity in Circular Economy (OPTOCE)” เพื่อเสนอแนวทางการจัดการขยะพลาสติกมูลค่าต่ำ หรือพลาสติกที่ไม่สามารถรีไซเคิลได้ ลดการรั่วไหลของขยะพลาสติกลงสู่ทะเลและมหาสมุทร โดยมีวิทยากรจากหน่วยงานภาครัฐและสถาบันต่างๆ ร่วมแชร์ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายด้านการจัดการขยะตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน สถานการณ์ขยะในทะเล และมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 100 คน ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ สถาบันวิจัยและภาคการศึกษา กลุ่มผู้ผลิตสินค้า และภาคอุตสาหกรรม นอกจากนี้ ยังได้ริเริ่มโครงการผลิตเชื้อเพลิงจากขยะมูลฝอยชุมชน หรือ เชื้อเพลิงขยะ RDF (Refuse-Derived Fuel)  เพื่อลดผลกระทบที่เกิดจากบ่อขยะชุมชนอย่างต่อเนื่อง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad