สมาคมประกันวินาศภัยไทย ร่วมแสดงความยินดี รองเลขาธิการ คปภ. และผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ - ข่าวเด่นวันนี้ | Today Highlight News

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2567

สมาคมประกันวินาศภัยไทย ร่วมแสดงความยินดี รองเลขาธิการ คปภ. และผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ

Screenshot_20240606-132822

สมาคมประกันวินาศภัยไทย ร่วมแสดงความยินดี รองเลขาธิการ

 คปภ. และผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ

          ดร.สมพร สืบถวิลกุล นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย นำคณะกรรมการบริหารและที่ปรึกษา ร่วมแสดงความยินดีกับรองเลขาธิการ คปภ. และผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ เนื่องในโอกาสเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ รวม 4 ท่าน ได้แก่ นายอดิศร พิพัฒน์วรพงศ์ รองเลขาธิการ ด้านกฎหมาย คดีและคุ้มครองสิทธิประโยชน์ นายอาภากร ปานเลิศ รองเลขาธิการ ด้านกำกับ นางสาวชญานิน เกิดผลงาม รองเลขาธิการ ด้านส่งเสริมและพัฒนา และ นางมยุรินทร์ สุทธิรัตนพันธ์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ในโอกาสนี้ สมาคมประกันวินาศภัยไทย ได้แสดงถึงความมุ่งมั่นในการประสานความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิด และพร้อมให้การสนับสนุน สำนักงาน คปภ. เพื่อร่วมกันพัฒนาธุรกิจประกันวินาศภัยของประเทศให้ก้าวหน้าทัดเทียมนานาอารยประเทศต่อไป เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 สำนักงาน คปภ.
Screenshot_20240606-132751
Screenshot_20240606-132753
Screenshot_20240606-132756
Screenshot_20240606-132735
Screenshot_20240606-132739
Screenshot_20240606-132748
Screenshot_20240606-134451ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad