ประเทศไทยเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดงานสุดยิ่งใหญ่ Global Sustainable Development Congress - ข่าวเด่นวันนี้ | Today Highlight News

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2567

ประเทศไทยเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดงานสุดยิ่งใหญ่ Global Sustainable Development Congress


ประเทศไทยเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดงานสุดยิ่ง


ใหญ่ Global Sustainable Development Congress


กรุงเทพฯประเทศไทย – มิถุนายน 2567 - ในอาทิตย์หน้า ประเทศไทยกำลังจะเป็นเจ้าภาพในงานจัดงานอันยิ่งใหญ่ Global Sustainable Development Congress ประจำปี 2567 ซึ่งเป็นการผนึกกำลังในการจัดงานระหว่าง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และสถาบันจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก Times Higher Education (THE) โดยงานจะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 10-13 มิถุนายน พ.ศ.2567 นี้ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

งานสุดยิ่งใหญ่ในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมงานกว่า 3,000 คนจากทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมต่าง ๆ อาทิ มหาวิทยาลัย หน่วยงานภาครัฐ ธุรกิจ องค์กรพัฒนาเอกชนและภาคประชาสังคม ที่ตบเท้าเข้าร่วมการประชุมเพื่อพัฒนาแนวทางในการแก้ไขวิกฤตด้านความยั่งยืนระดับโลกอย่างเร่งด่วนผ่านการส่งเสริมความร่วมมือและนวัตกรรม

ยิ่งไปกว่านั้นการประชุมครั้งนี้มีวิทยากรผู้มีชื่อเสียงมากกว่า 350 คนจากทั่วโลกมาร่วมให้ข้อมูลเชิงลึกที่เกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งวิทยากรที่มีชื่อเสียงที่ได้รับการยืนยันเข้าร่วมงานจากประเทศไทยประกอบด้วย

       คุณ ศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

       คุณ พรพรหม ณ.ส. วิกิตเศรษฐ์ ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครฯ และผู้บริหารด้านความยั่งยืนกรุงเทพมหานครฯ

       คุณ มลิสา ศิระวิศิษฏ์พร Country Head of Human Resources, HSBC Thailand

       คุณรัชญา กุลณพงษ์ หัวหน้าฝ่ายความยั่งยืน บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น

       ดร.วราพงศ์ วงศ์วัชรา หัวหน้าสำนักงานความยั่งยืน กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร

       ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล

       ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม

ฮไลท์สำคัญภายในการประชุมคือ Global Sustainability Leaders' Summit ซึ่งคือการประชุมสุดยอดผู้นำด้านความยั่งยืนระดับโลก ทัพนำผู้นำจากหลากหลายอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นด้าน ธุรกิจ รัฐบาล การศึกษาระดับอุดมศึกษา และภาคประชาสังคม กว่าจำนวน 150 คนมารวมตัวกันเพื่อคิดแนวทางการแก้ปัญหาที่รูปธรรมในด้านความยั่งยืนของโลก

นอกจากนี้ยังได้มีกิจกรรมอื่น ๆ ที่น่าสนใจไม่แพ้กัน ไม่ว่าจะเป็นการประชุม International Green Skills Summit และ THE’s DataLabs ซึ่งมุ่งเน้นไปที่การเสริมสร้างความยั่งยืนในการศึกษาระดับอุดมศึกษาผ่านข้อมูลต่าง ๆ การวิเคราะห์โดยผู้เชี่ยวชาญ และแนวทางปฏิบัติที่เป็นที่ประจักษ์จากทั่วมุมโลก ซึ่งภายในงานพื้นที่งานนิทรรศการที่รวบรวมมหาวิทยาลัยและสมาคมชื่อดังมากมายจากประเทศไทยและทุกทั่วมุมโลกที่มาร่วมแสดงความมุ่งมั่นด้านความยั่งยืนของพวกเขา ทั้งนี้จะมีการเผยแพร่ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่มีการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals หรือ SDGs) หรือ THE Impact Rankings ของปีล่าสุดที่ได้รับความสนใจอย่างมากจากทั่วทุกมุมโลกโดยเฉพาะในประเทศไทย ซึ่งเป็นการจัดอันดับที่โดดเด่นที่ประเมินมหาวิทยาลัยโดยพิจารณาจากการมีส่วนร่วมขององค์กรต่าง ๆ ต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ

ผู้เข้าร่วมงานจะได้มีส่วนร่วมในการอภิปรายและร่วมดำเนินการเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง โดยพูดคุยกับมหาวิทยาลัยเพื่อปรับโครงงานต่าง ๆ ไม่ว่าจะด้านการศึกษา การวิจัย นวัตกรรม และการขยายงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (SDGs) ของสหประชาชาติ ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมจะมีโอกาสเสริมสร้างเครือข่ายและทำงานร่วมกันกับองค์กรต่างอุตสาหกรรม ซึ่งกำหนดการประกอบด้วยการดูกรณีศึกษา แนวปฏิบัติที่ดีที่สุด แผนงานที่ประสบความสำเร็จ และกลยุทธ์เชิงนวัตกรรม พร้อมนำเสนอโครงการที่ได้สร้างการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเป็นรูปธรรม

กิจกรรมทั้งสี่วันจะมุ่งเน้นไปที่หกประเด็นสำคัญ:

1. การศึกษา เพศสภาพและความเหลื่อมล้ำ

2. สุขภาพ ความเป็นอยู่ที่ดี และประชากร

3. การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงานและอุตสาหกรรมที่ยั่งยืน

4. ระบบอาหาร ที่ดิน น้ำ และมหาสมุทรที่ยั่งยืน

5. เมืองและชุมชนยั่งยืน

6. การปฏิวัติเชิงดิจิทัลสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน

คุณ Phil Baty, Chief Global Affairs Officer ของ THE กล่าวว่า “ประเทศไทยถือว่าเป็นประเทศต้น ๆ ของโลกหรือเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในมหาอำนาจทางด้านการศึกษาที่มีมหาวิทยาลัยชั้นนำที่ช่วยสนับสนุนโลกและประเทศในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติเป็นเรื่องน่ายินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่เราร่วมมือกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศไทย เพื่อเป็นเจ้าภาพการประชุม Global Sustainable Development Congress งานนี้รวมภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคประชาสังคมเข้ากับมหาวิทยาลัยต่างๆ เพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริง ซึ่งแน่นอนว่าประเทศไทยถือว่าเป็นประเทศที่เหมาะสมในการจัดงาน ทั้งยังเป็นตัวอย่างในแง่ของกรณีศึกษาเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดี”


ข้อมูลเกี่ยวกับบัตรเข้างาน: ผู้แทนจากประเทศไทยและประเทศอื่น ๆ สามารถรับส่วนลด 50% สำหรับการซื้อบัตรเข้าร่วมงาน บัตร congress pass สำหรับผู้แทนจากมหาวิทยาลัย สมาคม ภาครัฐ และ องค์การนอกภาครัฐ หลังหักส่วนลดแล้วราคาจะอยู่ที่ 297.50 ดอลลาร์สหรัฐ สำหรับตัวแทนองค์กร บัตรผ่านแบบ four-day pass ราคาอยู่ 349.50 ดอลลาร์สหรัฐ อย่างไรก็ตามสามารถรับส่วนลดเพิ่มเติมได้เมื่อมีจำนวนผู้ร่วมประชุมสี่คนขึ้นไป

สามารถจองบัตรเข้างานผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่ Book online here now พร้อมสามารถกรอกโปรโมชันโค้ด THAI-50.

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับงาน Global Sustainable Development Congress สามารถเข้าเยี่ยมชมได้ที่ www.timeshighered-events.com/gsd-congress-2024 หรือดูกำหนดการของงานได้ที่ full agenda here

 

เกี่ยวกับ TIMES HIGHER EDUCATION

Times Higher Education เสริมศักยภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาด้วยการผสานข้อมูลและความเชี่ยวชาญภายในแพลตฟอร์มระดับโลก ช่วยให้มหาวิทยาลัยสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับผู้คน สถานที่ และโลกได้ เราเชื่อมโยงชุมชนการศึกษาระดับอุดมศึกษาของโลก ส่งเสริมแนวทางด้านความคิดและความสามารถที่ไร้ขีดจำกัด อีกทั้งช่วยให้นักวิชาการและนักศึกษาบรรลุศักยภาพของพวกเขา เราภูมิใจที่ได้สนับสนุนมหาวิทยาลัย และเชื่อว่าเราจะสร้างอนาคตที่ดีกว่าและยั่งยืนยิ่งขึ้นร่วมกั

 

สำหรับข้อมูลเพื่อสามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์ได้ที่  Times Higher Education หรือสามารถติดตามโซเชียลมีเดียของเราได้ที่ X: @timeshighered @THEworldunirank และ LinkedIn

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad