OR รับโล่เกียรติยศ "คนดี รักษ์โลก" เน้นย้ำความมุ่งมั่นสร้างความยั่งยืนให้ธุรกิจและสิ่งแวดล้อม - ข่าวเด่นวันนี้ | Today Highlight News

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2567

OR รับโล่เกียรติยศ "คนดี รักษ์โลก" เน้นย้ำความมุ่งมั่นสร้างความยั่งยืนให้ธุรกิจและสิ่งแวดล้อม

OR รับโล่เกียรติยศ "คนดี รักษ์โลก" เน้นย้ำความมุ่งมั่นสร้างความยั่งยืนให้ธุรกิจและสิ่งแวดล้อม


บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR คว้าโล่เกียรติยศ "คนดี รักษ์โลก" จากคณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา และคณะทำงาน "คนดี รักษ์โลก" ถือเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความทุ่มเทในการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างโดดเด่น


ศาสตราจารย์พิเศษ พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา เป็นประธานในพิธีมอบโล่เกียรติยศ "คนดี รักษ์โลก" ประจำปี 2567 " จัดโดย คณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา ซึ่งมอบให้แก่องค์กรที่มีหลักการและแนวปฏิบัติที่ดีในการขับเคลื่อนและตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ณ ห้องประชุมสัมมนา (ฝั่งสภาผู้แทนราษฎร) อาคารรัฐสภา โดยมี นายนิสิต พงษ์วุฒิประพันธ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านกลยุทธ์องค์กรและความยั่งยืน บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR (คนแรกจากซ้าย) รับมอบโล่เชิดชูเกียรติ "คนดี รักษ์โลก" ในฐานะที่ OR เป็นองค์กรที่ดำเนินงานตามหลักการและแนวปฏิบัติที่ดีต่อสิ่งแวดล้อม มีส่วนอนุรักษ์และรักษาสิ่งแวดล้อม


นายนิสิต เปิดเผยว่า OR รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ OR ได้รับรางวัล "คนดี รักษ์โลก" ในครั้งนี้ ถือเป็นความภาคภูมิใจของ OR ที่เราได้ทุ่มเทดำเนินงานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายปี 2030 หรือ OR 2030 Goals ผ่านแนวทางการสร้างความยั่งยืนด้วย SDG ในแบบฉบับของ OR (OR SDG) โดยเฉพาะในด้าน “G” หรือ “Green” ที่มุ่งสร้างโอกาสเพื่อสังคมสะอาด เพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมที่สมบูรณ์ เพื่อส่งมอบคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน และทำให้ธุรกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม สามารถเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน


 โทรศัพท์ 089-772-0121                                                                                             ฝ่ายสื่อสารองค์กร OR

อีเมล pttorcorporatecommu@pttor.com                                                                         20 มิถุนายน  2567

เว็บไซต์ www.pttor.com                                                                                                    OR Official

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad