ตอบคำถามคะแนน TOEIC ควรได้เท่าไหร่ ? พร้อมคู่มือการเตรียมตัว - ข่าวเด่นวันนี้ | Today Highlight News

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันอังคารที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2567

ตอบคำถามคะแนน TOEIC ควรได้เท่าไหร่ ? พร้อมคู่มือการเตรียมตัว

คะแนน TOEIC กลายเป็นด่านสำคัญสำหรับการหางานและโอกาสก้าวหน้าในยุคโลกาภิวัตน์ หลายคนจึงสงสัยว่า คะแนน TOEIC ควรได้เท่าไหร่ บทความนี้จะมาไขข้อข้องใจ พร้อมนำเสนอเกณฑ์คะแนน TOEIC ที่พึงประสงค์สำหรับแต่ละระดับ เปรียบเทียบกับมาตรฐาน CEFR และแนะแนวทางเตรียมสอบให้ได้คะแนนตามเป้าหมาย


คะแนน TOEIC เต็มรูปแบบ อยู่ที่ 990 คะแนน แบ่งเป็น 2 พาร์ทหลัก ดังนี้


Listening: ทักษะการฟัง 100 ข้อ

Reading: ทักษะการอ่าน 100 ข้อ


คะแนน TOEIC ควรได้เท่าไหร่ ? สำรวจเกณฑ์คะแนน TOEIC 


เริ่มต้น: 550 คะแนนขึ้นไป แสดงถึงทักษะภาษาอังกฤษพื้นฐาน เหมาะกับงานทั่วไป

ปานกลาง: 650-750 คะแนน สื่อสารภาษาอังกฤษในระดับปานกลาง เหมาะกับงานที่ใช้ภาษาอังกฤษบ้าง

ดี: 750-850 คะแนน สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี เหมาะกับงานที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษบ่อย

เก่ง: 850-950 คะแนน สื่อสารภาษาอังกฤษได้คล่องแคล่ว เหมาะกับงานที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษในระดับสูง

เชี่ยวชาญ: 950 คะแนนขึ้นไป สื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างมืออาชีพ เหมาะกับงานที่ต้องการทักษะภาษาอังกฤษชั้นสูง


คะแนน TOEIC ควรได้เท่าไหร่ตามมาตรฐาน CEFR


มาตรฐาน CEFR ย่อมาจาก Common European Framework of Reference for Languages หรือกรอบอ้างอิงทั่วไปสำหรับภาษาของยุโรป เป็นมาตรฐานที่ใช้ประเมินความสามารถทางภาษาต่างประเทศ ซึ่งพัฒนาโดยสภาแห่งยุโรป โดยมีระดับ ดังนี้

A1 (คะแนน 400-540) เข้าใจและใช้คำศัพท์และวลีพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน

A2 (คะแนน 550-640) เข้าใจประโยคง่าย ๆ เกี่ยวกับเรื่องส่วนตัว ครอบครัว งานอดิเรก 

B1 (คะแนน 650-740) เข้าใจใจความสำคัญของข้อความทั่วไป สื่อสารได้อย่างเรียบง่ายในเรื่องที่คุ้นเคย

B2 (คะแนน 750-840) เข้าใจใจความสำคัญของข้อความที่ซับซ้อน สื่อสารได้อย่างคล่องแคล่วในเรื่องต่างๆ

C1 (คะแนน 850-940) เข้าใจใจความสำคัญของข้อความที่ซับซ้อน แสดงออกได้อย่างคล่องแคล่วและแม่นยำ

C2 (คะแนน 950-990) เข้าใจใจความสำคัญของข้อความที่ซับซ้อน แสดงออกได้อย่างคล่องแคล่ว แม่นยำ และละเอียดอ่อน


แนวทางเตรียมสอบ TOEIC พิชิตคะแนนตามเป้าหมาย


1. ตั้งเป้าหมายคะแนน TOEIC ให้ชัดเจน

จุดเริ่มต้นสำคัญคือการ ตั้งเป้าหมายคะแนน TOEIC ให้ชัดเจน ซึ่งเป้าหมายคะแนน TOEIC ควรได้เท่าไหร่ก็ควรพิจารณาจากระดับทักษะภาษาอังกฤษปัจจุบัน ประเภทงานที่ต้องการสมัคร หรือเกณฑ์คะแนนที่องค์กรกำหนด โดยควรท้าทายแต่ผ่านการพิจารณาแล้วว่าสามารถเกิดขึ้นได้จริง

2. วิเคราะห์จุดแข็ง-จุดอ่อน

ทดสอบทักษะภาษาอังกฤษด้วย ข้อสอบ TOEIC ย้อนหลัง หรือแบบทดสอบออนไลน์ เพื่อดูคะแนนในปัจจุบันและทำการวิเคราะห์จุดแข็ง-จุดอ่อน ว่าส่วนไหนที่ถนัด หรือไม่ถนัดบ้าง

3. ฝึกฝนทักษะการฟัง

ฝึกฟังภาษาอังกฤษบ่อย ๆ จากสื่อต่างๆ เช่น เพลง หนัง รายการข่าว

ฝึกจับใจความสำคัญ ฝึกฟังโดยไม่ต้องจด

ฝึกทำโจทย์ Listening ของ TOEIC โดยเน้นจับใจความสำคัญ

4. ฝึกฝนทักษะการอ่าน

พยายามอ่านภาษาอังกฤษบ่อย ๆ จากบทความ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร

ฝึกจับใจความสำคัญ โดยทำการอ่านโดยจับใจความหลัก

ฝึกทำโจทย์ Reading ของ TOEIC โดยพยายามเน้นในการจับใจความสำคัญ

5. ทบทวนไวยากรณ์และคำศัพท์

ทบทวนไวยากรณ์พื้นฐาน เน้นโครงสร้างประโยคที่ใช้บ่อยใน TOEIC

ฝึกใช้ไวยากรณ์ จากแบบฝึกหัดและข้อสอบเก่า

เรียนรู้คำศัพท์ที่ใช้บ่อยใน TOEIC จากหนังสือ Vocab 

ฝึกใช้คำศัพท์ จากประโยคตัวอย่างและข้อสอบเก่า


หมดคำถามคะแนน TOEIC ควรได้เท่าไหร่ สิ่งสำคัญคือการพยายามทำให้เต็มที่ โดยการฝึกฝนและพัฒนาภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับ ทักษะการสื่อสาร และ Soft Skills ที่ดี จะช่วยให้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานและชีวิตได้


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad