แบรนด์ซุปไก่สกัด จับมือ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ขยายเวลาแคมเปญประกวดออกแบบลายเสื้อ โชว์ไอเดียสร้างสรรค์ ภายใต้โครงการ “แบรนด์...พลังเลือดใหม่ ต่อพลังชีวิต 2567” ชิงทุนการศึกษา - ข่าวเด่นวันนี้ | Today Highlight News

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

แบรนด์ซุปไก่สกัด จับมือ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ขยายเวลาแคมเปญประกวดออกแบบลายเสื้อ โชว์ไอเดียสร้างสรรค์ ภายใต้โครงการ “แบรนด์...พลังเลือดใหม่ ต่อพลังชีวิต 2567” ชิงทุนการศึกษา


แบรนด์ซุปไก่สกัด จับมือ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ


ขยายเวลาแคมเปญประกวดออกแบบลายเสื้อ โชว์ไอ


เดียสร้างสรรค์


ภายใต้โครงการ “แบรนด์...พลังเลือดใหม่ ต่อพลัง


ชีวิต 2567” ชิงทุนการศึกษา


บริษัท ซันโทรี่ เบเวอเรจ แอนด์ ฟู้ด (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำตลาดอาหารเสริมสุขภาพภายใต้ตราผลิตภัณฑ์แบรนด์ในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชีย จับมือ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ขยายเวลาแคมเปญประกวดออกแบบลายเสื้อยืดในคอนเซปท์ “Give Blood Gives Lives...พลังเล็ก ๆ ที่ยิ่งใหญ่” ภายใต้โครงการ “แบรนด์พลังเลือดใหม่ ต่อพลังชีวิต 2567” (BRAND’S Young Blood 2024) ที่ดำเนินการต่อเนื่องเป็นปีที่ 24 เพื่อเพิ่มโอกาสให้นักศึกษาทั่วประเทศประชันไอเดียความคิดสร้างสรรค์และเข้าร่วมกิจกรรมได้อย่างกว้างขวาง เพื่อชิงทุนการศึกษา เกียรติบัตรและผลิตภัณฑ์แบรนด์ตลอดปี โดยลายเสื้อที่ชนะการประกวดจะถูกนำไปผลิตเป็นเสื้อยืดเพื่อมอบให้กับผู้บริจาคโลหิตให้กับสภากาชาดไทย สามารถส่งผลงานร่วมโครงการตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 31 สิงหาคม 2567

นางมธุวลี สถิตยุทธการ ผู้อำนวยการฝ่ายรัฐกิจและองค์กรสัมพันธ์ บริษัท ซันโทรี่ เบเวอเรจ แอนด์ ฟู้ด (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “สอดคล้องกับค่านิยม ‘Giving Back to Society’ ของบริษัท เรามุ่งสร้างจิตสำนึกของการเป็นผู้ให้ และรณรงค์ให้เกิดการบริจาคโลหิต เพื่อจัดหาโลหิตสำรองให้เพียงพอกับความต้องการใช้ในแต่ละปีของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย โดยที่เราเล็งเห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วมของคนรุ่นใหม่ และพลังความคิดสร้างสรรค์อันยิ่งใหญ่ของเยาวชน นักเรียนและนักศึกษา เราจึงจัดประกวดออกแบบลายเสื้อยืดตามแนวคิด ‘Give Blood Gives Lives...พลังเล็ก ๆ ที่ยิ่งใหญ่ ในหัวข้อการเตรียมตัวก่อนบริจาคโลหิต รวมทั้งสาระน่ารู้เกี่ยวกับธาตุเหล็กและการบริจาคโลหิต ภายใต้โครงการ แบรนด์พลังเลือดใหม่ ต่อพลังชีวิต 2567’ (BRAND’S Young Blood 2024) เพื่อรณรงค์ให้เกิดการบริจาคโลหิตในวงกว้าง ตลอดจนชิงทุนการศึกษา เกียรติบัตร และผลิตภัณฑ์แบรนด์ซุปไก่สกัด โดยผลงานที่ชนะเลิศจะถูกนำไปผลิตเป็นเสื้อยืดเพื่อมอบให้กับผู้บริจาคโลหิตต่อไป

รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงดุจใจ ชัยวานิชศิริ ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย กล่าวว่า ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย มีภารกิจหลักในการให้บริการโลหิตที่เพียงพอ มีคุณภาพและความปลอดภัยสูงสุดตามมาตรฐานสากล เพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยทั่วประเทศ โดยประเทศไทย มีผู้บริจาคโลหิต 2.5 - 3 ล้านยูนิตต่อปี จากสถิติปี 2566 มีกลุ่มเยาวชนอายุ 17-20 ปี จำนวนทั้งหมด 3,194,117 ราย เป็นเยาวชนที่บริจาคโลหิตเพียงจำนวน 170,598 ราย หากมีการรณรงค์ให้ความรู้ สร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง เพื่อให้เยาวชนได้เห็นถึงความสำคัญของโลหิต รวมทั้งสร้างจิตสำนึกที่ดีในการบริจาคโลหิต จะส่งผลให้เยาวชนบริจาคโลหิตเพิ่มมากขึ้น และเป็นพลังสำคัญในการบริจาคโลหิตอย่างยั่งยืนในอนาคต ดังนั้น ความร่วมมือภายใต้โครงการ แบรนด์…พลังเลือดใหม่ ต่อพลังชีวิต 2567 จึงมีส่วนสำคัญในการสร้างการรับรู้และกระตุ้นให้กลุ่มเยาวชนได้เริ่มต้นการบริจาคโลหิตครั้งแรกเพิ่มขึ้น รวมทั้งสร้างวัฒนธรรมการบริจาคโลหิตเป็นประจำทุก 3 เดือน โดยตั้งเป้าหมายการรับบริจาคโลหิตในโครงการฯ ให้ได้จำนวน 100,000 ยูนิต ปัจจุบัน มียอดการบริจาคโลหิตแล้ว 49,481 ยูนิต ซึ่งได้รับจากการจัดหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ไปยังมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วประเทศ จำนวน 64 แห่ง ตั้งแต่เดือน มกราคม - พฤษภาคม 2567”

บริจาคโลหิตให้กับสภากาชาดไทย สามารถส่งผลงานร่วมโครงการตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 31 สิงหาคม 2567

สำหรับการจัดโครงการฯ ปีนี้  เพื่อมุ่งส่งเสริมให้นิสิต นักศึกษา ตลอดจนบุคลากรในมหาวิทยาลัยได้รับความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องถึงความสำคัญในเรื่องของการบริจาคโลหิต ร่วมบริจาคโลหิตเพิ่มมากขึ้น และเป็นผู้บริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ ทำให้มีปริมาณโลหิตที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และมีปริมาณที่เพียงพอกับความต้องการใช้ของทั้งประเทศ จึงขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษา ทั่วประเทศ มาร่วมแสดงพลังของวัยรุ่น คนรุ่นใหม่ในการทำสิ่งดี ๆ เพื่อตอบแทนสังคม ทั้งในเรื่องของการบริจาคโลหิต และการร่วมออกแบบลายเสื้อยืดกับโครงการฯ ทั้งนี้ คุณสมบัติผู้เข้าร่วมประกวดออกแบบลายเสื้อยืดในโครงการฯ ต้องเป็นนิสิต นักศึกษาในสถาบันการศึกษาอย่างถูกต้องและมีอายุไม่เกิน 22 ปี โดยสามารถส่งผลงานออกแบบ คน หรือ ทีม (สมาชิกไม่เกิน คน) ไม่จำกัดจำนวนผลงาน ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดและกรอกใบสมัครเข้าร่วมการประกวดได้ที่ www.blooddonationthai.com (หัวข้อดาวน์โหลด)                          

โดยสามารถส่งผลงานได้ 3 วิธี ได้แก่

(1) ส่งไฟล์ผลงานมาที่ email : Project.nbc@redcross.or.th ตั้งแต่วันนี้ – 31 สิงหาคม 2567

(2) ส่งผลงานทางไปรษณีย์ ใส่ซองปิดผนึก จ่าหน้าซองถึง งานกิจกรรมสัมพันธ์และโครงการพิเศษ ฝ่ายจัดหาผู้บริจาคโลหิตและสื่อสารองค์กร ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ถนนอังรีดูนังต์ ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 วงเล็บมุมซองว่า (ประกวดออกแบบลายเสื้อ – BYB 2024) โดยจะยึดตามวันที่ประทับตราบนซองเป็นสำคัญ

(3) กรณีส่งผลงานด้วยตัวเอง ให้ติดต่อฝ่ายจัดหาผู้บริจาคโลหิตและสื่อสารองค์กร อาคารเฉลิมพระเกียรติบรมราชินีนาถ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ถนนอังรีดูนังต์ (ในวันและเวลาราชการ จันทร์-ศุกร์ 8.00 – 16.30 น.)

โครงการจะประกาศผลผู้ได้รับรางวัลทุกระดับ ในวันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2567 ผ่านทาง www.facebook.com/nbctrc และ www.facebook.com/BRANDSWorldThailand

ผู้ชนะเลิศจะได้รับเกียรติบัตร พร้อมทุนการศึกษา 10,000 บาท, รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ จะได้รับเกียรติบัตร พร้อมทุนการศึกษา 5,000 บาท, รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ จะได้รับเกียรติบัตรพร้อมทุนการศึกษา 3,000 บาท โดยผู้ชนะรางวัลในทุกระดับจะได้รับผลิตภัณฑ์แบรนด์ซุปไก่สกัดดื่มฟรีตลอดปีสำหรับนิสิต นักศึกษา และสถาบันการศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการประกวดออกแบบลายเสื้อ สามารถดาวน์โหลดใบสมัคร และสอบถามรายละเอียดได้ที่โทร. 0 2263 9600 ต่อ 1743 หรือ www.blooddonationthai.com (หัวข้อดาวน์โหลด) 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad