OR ผนึกกำลังพันธมิตร จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ และการฝึกซ้อมการระงับเหตุกรณีเกิดเหตุน้ำมันรั่วไหล พื้นที่กรุงเทพมหานคร ปี 2567" - ข่าวเด่นวันนี้ | Today Highlight News

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

OR ผนึกกำลังพันธมิตร จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ และการฝึกซ้อมการระงับเหตุกรณีเกิดเหตุน้ำมันรั่วไหล พื้นที่กรุงเทพมหานคร ปี 2567"

OR ผนึกกำลังพันธมิตร จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ และ

การฝึกซ้อมการระงับเหตุกรณีเกิดเหตุน้ำมันรั่วไหล

 พื้นที่กรุงเทพมหานคร ปี 2567" 


เมื่อวันที่ 3-4 กรกฎาคม 2567 บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR ร่วมกับคณะอนุกรรมการงานป้องกันและแก้ไขการรั่วไหลของน้ำมัน เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร (Marine Oil Spill Response Bangkok Area Subcommittee : BASC) ภายใต้สมาคมอนุรักษ์สภาพแวดล้อมของกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมัน (Oil Industry Environmental Safety Group Association : IESG) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ และการฝึกซ้อมการระงับเหตุกรณีเกิดเหตุน้ำมันรั่วไหล พื้นที่กรุงเทพมหานคร ปี 2567" (Bangkok Oil Spill Response Exercise : BOSE) เป็นปีแรก โดยมีนายพิทักษ์ วัฒนพงศ์พิศาล ผู้อำนวยการสำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ กรมเจ้าท่า และนางกาญจนี อุดมกุลวณิชย์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านปฏิบัติการคลังปิโตรเลียม OR พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ร่วมเปิดงานฯ

 

นางกาญจนี เปิดเผยว่า การฝึกซ้อมการระงับเหตุกรณีเกิดเหตุน้ำมันรั่วไหลในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ทุกภาคส่วนเตรียมความพร้อมรองรับแผนจัดการมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมันและเคมีภัณฑ์ ทั้งด้านความรู้ ทักษะการใช้อุปกรณ์และการประสานงาน ซึ่งจะช่วยทำให้การแก้ไขปัญหาการรั่วไหลของน้ำมันเป็นไปอย่างรวดเร็ว ปลอดภัย และส่งผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับชุมชนและสังคมในการตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน

 

การดำเนินการครั้งนี้ ประกอบไปด้วยการประชุมเชิงปฏิบัติการ และการฝึกซ้อมการระงับเหตุกรณีเกิดเหตุน้ำมันรั่วไหล ตามโครงสร้างระบบบัญชาการเหตุการณ์ (Incident Command System : ICS) ของแผนขจัดมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมันและเคมีภัณฑ์ ซึ่งการจัดโครงการดังกล่าวฯ เป็นการฝึกซ้อมครั้งแรกของ BOSE โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ และการฝึกซ้อมฯ จำนวน 120 คน ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมทั้งชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วมสังเกตการณ์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และเตรียมความพร้อมรับมือต่อสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนช่วยให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตัวเอง และทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad