Header Ads

Header ADS

WTO แต่งตั้งผอ.หญิงคนแรก กรมเจรจาฯ มั่นใจฟื้นความเชื่อมั่นต่อองค์กร เป็นผลดีกับไทย

img

WTO แต่งตั้งผอ.หญิงคนแรก กรมเจรจาฯ มั่นใจฟื้นความเชื่อมั่นต่อองค์กร เป็นผลดีกับไทย

องค์การการค้าโลก (WTO) มีฉันทามติแต่งตั้ง “เอ็นโกซี โอคอนโจ-อิเวียลา” อดีตรัฐมนตรีคลังและต่างประเทศไนจีเรีย เป็นผู้อำนวยการใหญ่คนใหม่ ถือเป็นผู้หญิงคนแรก และเป็นผู้แทนจากภูมิภาคแอฟริกาคนแรกด้วย กรมเจรจาฯ มั่นใจช่วยสร้างความเชื่อมั่นต่อ WTO ให้กลับคืนมา และเป็นผลดีกับไทย
         
นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 15 ก.พ.2564 ที่ประชุมคณะมนตรีใหญ่องค์การการค้าโลก (WTO) ได้มีฉันทามติในการแต่งตั้งนางเอ็นโกซี โอคอนโจ-อิเวียลา จากไนจีเรีย เป็นผู้อำนวยการใหญ่ WTO คนใหม่ ซึ่งเป็นผู้หญิงคนแรกและยังเป็นตัวแทนจากภูมิภาคแอฟริกาคนแรกที่ดำรงตำแหน่งสำคัญในเวทีการค้าระหว่างประเทศ โดยจะดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค.2564 ถึงวันที่ 31 ส.ค.2568
         
สำหรับนางเอ็นโกซี มีความเชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์และการพัฒนา มีประสบการณ์ทำงานในระดับสูงทั้งภาครัฐและเอกชนมากมาย โดยมีประสบการณ์ทำงานที่ธนาคารโลกกว่า 25 ปี เคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไนจีเรีย และเป็นผู้บริหารในหลายองค์กร เช่น  Global Alliance for Vaccines and Immunization (Gavi) ธนาคาร Standard Chartered บริษัท Twitter และเป็นผู้แทนพิเศษ (Special Envoy) ของสหภาพแอฟริกันและองค์การอนามัยโลกในการรับมือกับโควิด-19
       
ทั้งนี้ นางเอ็นโกซีต้องการที่จะเข้ามาผลักดันประเด็นสำคัญหลายเรื่องใน WTO ให้มีความคืบหน้าท่ามกลางความท้าทายของเศรษฐกิจโลกและวิกฤติโควิด-19 เช่น การหาทางออกให้กลไกระงับข้อพิพาท WTO ที่ชะงักงัน โดยเฉพาะการตั้งสมาชิกองค์กรอุทธรณ์แทนตำแหน่งที่ว่างลง การปฏิรูปการทำงานของ WTO ให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ การให้ WTO มีส่วนช่วยสมาชิกเข้าถึงวัคซีนและสินค้าจำเป็นในช่วงโควิด การหาข้อสรุปให้การเจรจาที่สมาชิกต้องการเห็นผลลัพธ์ในการประชุมรัฐมนตรี WTO ครั้งที่ 12 ที่คาดว่าจะจัดขึ้นในปีนี้ เช่น การจัดทำกฎระเบียบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กฎระเบียบด้านการอุดหนุนประมง และการจัดทำกฎเกณฑ์เพื่อจำกัดการอุดหนุนภายในสินค้าเกษตร การให้ความสำคัญกับวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดเล็ก และขนาดย่อม (MSME) และการส่งเสริมบทบาทของ MSME หญิง เป็นต้น
         
“มั่นใจว่าผู้อำนวยการใหญ่ WTO คนใหม่ จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นกลับสู่ WTO และขับเคลื่อนการเจรจา WTO ที่หยุดชะงักมานานให้มีความคืบหน้าต่อไป ซึ่งจะเป็นผลดีต่อไทยที่ให้ความสำคัญและต้องการเห็นการทำงานของ WTO สามารถเดินหน้าต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกครั้ง” นางอรมนกล่าว
         
WTO เป็นเวทีการเจรจาจัดทำกฎระเบียบการค้าระหว่างประเทศและลดอุปสรรคทางการค้าที่สำคัญของโลก ปัจจุบันมีสมาชิก 164 ประเทศ โดยนางเอ็นโกซีได้รับเลือกจากผู้สมัครชิงตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่ WTO จาก 8 ประเทศ ได้แก่ เม็กซิโก ไนจีเรีย อียิปต์ มอลโดวา เกาหลีใต้ เคนยา ซาอุดีอาระเบีย และสหราชอาณาจักร

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.