Header Ads

Header ADS

บีโอไอเปิดอบรมหลักสูตรสร้างนักลงทุนไทยในต่างประเทศรุ่นที่ 20


บีโอไอเปิดอบรมหลักสูตรสร้างนักลงทุนไทยในต่างประเทศรุ่นที่ 20


นางสาวซ่อนกลิ่น พลอยมี รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) (แถวบนที่ 7 จากซ้าย) เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร “สร้างนักลงทุนไทยในต่างประเทศ รุ่นที่ 20” หรือ TOISC (Thai Overseas Investment Support Center) จัดโดยกองพัฒนาผู้ประกอบการไทย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน โดยในปีนี้มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 24 คน และจะเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการออกไปลงทุนในหัวข้อที่เป็นประโยชน์ เช่น กฎหมายการลงทุน อุตสาหกรรมดาวรุ่งที่น่าลงทุน เทคนิควิธีการลงทุนให้ประสบความสำเร็จ เป็นระยะเวลา 4 เดือน ณ โรงแรมเมอร์เคียว กรุงเทพ สุขุมวิท 24  เมื่อเร็วๆ นี้ ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.