พร้อม จับมือพันธมิตร เดินหน้าเฟ้นหานักออกแบบหน้าใหม่ประดับวงการบรรจุภัณฑ์ไทย พร้อมชูแนวkคิด “วิถีไทย (Being Thai)” ชิงเงินรางวัลกว่า 250,000 บาท - ข่าวเด่นวันนี้ | Today Highlight News

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันเสาร์ที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2567

พร้อม จับมือพันธมิตร เดินหน้าเฟ้นหานักออกแบบหน้าใหม่ประดับวงการบรรจุภัณฑ์ไทย พร้อมชูแนวkคิด “วิถีไทย (Being Thai)” ชิงเงินรางวัลกว่า 250,000 บาท
ดีพร้อม จับมือพันธมิตร เดินหน้าเฟ้นหานักออกแบบหน้


ใหม่ประดับวงการบรรจุภัณฑ์ไทย


พร้อมชูแนวkคิด “วิถีไทย (Being Thai)” ชิงเงินรางวัล


กว่า 250,000 บาท

 

      กรุงเทพ มีนาคม 2567  - กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือ ดีพร้อม เดินหน้าจัดการประกวดบรรจุภัณฑ์ไทย ประจำปี 2567 (ThaiStar Packaging Awards 2024เพื่อเฟ้นหานักออกแบบหน้าใหม่มาประดับวงการอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ไทย ภายใต้แนวคิด “วิถีไทย (Being Thai)” พร้อมชิงเงินรางวัลมูลค่ากว่า 250,000 บาท และเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าแข่งขันสุดยอดบรรจุภัณฑ์ในระดับสากลต่อไป

 

          นางดวงดาว ขาวเจริญ รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลไทยมีนโยบายสนับสนุนการสร้างพลังสร้างสรรค์ หรือ Soft Power ของประเทศ เพื่อยกระดับและพัฒนาความสามารถ
ด้านความรู้ ความสามารถ และความคิดสร้างสรรค์ของคนไทย ให้สร้างมูลค่าและสร้างรายได้ รวมทั้งการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาต่อยอดศิลปะ วัฒนธรรม และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ดังนั้น กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับสมาคมบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกไทย สมาคมการบรรจุภัณฑ์ไทย สถาบันรหัสสากล และสถาบัน
การจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  ได้ขานรับนโยบายดังกล่าว จึงได้จัดการประกวดบรรจุภัณฑ์ไทย ประจำปี 2567 (
ThaiStar Packaging Awards 2024) ขึ้น ภายใต้แนวคิด วิถีไทย (Being Thai)” โดยมุ่งเน้นการสรรหาบรรจุภัณฑ์ที่มี
การออกแบบ (Design) ประโยชน์
การใช้งาน (
Functionality) หรือการใช้วัสดุ (Material) ที่ส่งเสริม “Soft Power”
 ความเป็นไทยในบรรจุภัณฑ์

          นางดวงดาว กล่าวต่อว่า แนวคิดการประกวดในปีนี้ยังมีความสอดคล้องกับนโยบายกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือดีพร้อม RESHAPE THE FUTURE : โลกเปลี่ยน อุตสาหกรรมปรับ พร้อมรับอนาคต” ผ่านกลยุทธ์การปรับตัวให้ก้าวทันอุตสาหกรรมใหม่ “RESHAPE THE INDUSTRY” เพื่อให้ผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์มุ่งเน้นการปรับตัวสู่การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ใหม่ที่ตอบโจทย์ผู้บริโภค
ยุคสมัยใหม่ โดยอาศัยนวัตกรรมและการออกแบบ (
Design Innovation) ควบคู่การผลักดัน Soft Power ไทย

 

การประกวดในปีนี้ เปิดโอกาสให้ทั้งนักเรียน นักศึกษา บริษัท หน่วยงาน และผู้ประกอบการเข้าร่วมนำเสนอผลงาน ซึ่งมีการจัดประเภทรางวัลเป็น 1) ประเภทนักเรียน - นักศึกษา ประกอบด้วย ต้นแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อการจัดจําหน่าย สำหรับสินค้าทั่วไป (Student - Consumer Package (Prototype)) : SC และต้นแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่ง สำหรับสินค้าทั่วไป (Student - Transportation (Prototype)) : ST 2) ประเภทบริษัท - หน่วยงานและผู้ประกอบการ ประกอบด้วยบรรจุภัณฑ์เพื่อการจัดจําหน่าย สำหรับสินค้าทั่วไป (Consumer Package) : CP และบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่ง สำหรับสินค้าทั่วไป (Transportation Package) : TP

นอกจากนี้ ยังได้มีรางวัลการออกแบบบาร์โค้ดบนบรรจุภัณฑ์ โดยสถาบันรหัสสากลและรางวัลบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยสถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

          นางดวงดาว กล่าวเพิ่มเติมว่า ปีที่ผ่านมา มีผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวด 4 ประเภท โดยรวมทั้งสิ้น 325 ผลงาน ซี่งได้รับกระแสการตอบรับมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะกลุ่มนักเรียน นักศึกษา ที่ให้ความสนใจส่งผลงานเข้าประกวด เพื่อแสดงศักยภาพของตนเอง รวมทั้งสถาบันการศึกษายังส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา พัฒนาบรรจุภัณฑ์และส่งผลงานเข้าประกวดอีกด้วย นอกจากนี้ ต้นแบบบรรจุภัณฑ์สามารถนำเสนอให้กับผู้ประกอบการที่สนใจมาต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ และในส่วนของกลุ่มผู้ประกอบการนั้นได้นำผลิตภัณฑ์ต้นแบบ
ไปปรับใช้กับผลิตภัณฑ์ของตนเองให้มีความโดดเด่นและแตกต่างจากเดิม สามารถลดต้นทุนและเพิ่มยอดขายได้

ในปี 2566 ที่ผ่านมา ประเทศไทยได้คว้ารางวัล จำนวน 31 รางวัล จากการประกวดบรรจุภัณฑ์ระดับเอเชีย (AsiaStar Awards 2022) ซึ่งจัดโดยสหพันธ์การบรรจุภัณฑ์แห่งเอเชีย (Asian Packaging Federation : APF) นับเป็นประเทศที่ได้รับรางวัลมากที่สุดเป็นอันดับ 1 ของเอเชีย และได้รับรางวัลจากการประกวดบรรจุภัณฑ์ระดับโลก (WorldStar Packaging Awards) ในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา รวมจำนวนทั้งสิ้น 22 รางวัลอีกด้วย
ซึ่งแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของนักออกแบบบรรจุภัณฑ์ไทยในเวทีโลก นางดวงดาว กล่าวทิ้งท้าย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad