Header Ads

Header ADS

สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์ วันที่ 12-16 ตุลาคม 2563


 สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์ วันที่ 12-16 ตุลาคม 2563


ข้าวโพด : ราคาลดลง
         ราคาซื้อขายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ณ ไซโลโรงงานอาหารสัตว์ ในสัปดาห์นี้ ลดลงจากหาบละ 561 บาท เป็นหาบละ 546 บาท เนื่องจากเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวโพดอาหารสัตว์ได้มากขึ้น ส่งผลให้มีผลผลิตออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้น
         ด้านตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 14 ตุลาคม 2563 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รอบส่งมอบเดือนธันวาคม ราคาอยู่ที่ 396.50 เซนต์/บุชเชล ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แข็งตัวขึ้น โดยกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) รายงานภาวะอุปสงค์-อุปทานสินค้าเกษตรโลก (WASDE) ปรับพื้นที่เก็บเกี่ยวลดลงจาก 83.5 ล้านเอเคอร์เป็น 82.5 ล้านเอเคอร์ และปรับผลผลิตต่อไร่ลดลงเป็น 178.4 บุชเชลต่อเอเคอร์ ส่งผลให้คาดการณ์ผลผลิตข้าวโพดและสต๊อกฤดูกาล 2563/64 อยู่ที่ 14,722 และ 2,167 ล้านบุชเชลตามลำดับ ส่วนสภาพอากาศบนพื้นที่เพาะปลูกมิตเวสท์ในสัปดาห์นี้ คาดการณ์ปริมาณน้ำฝนลดน้อยลง และจะมีอุณหภูมิที่สูงขึ้นทั่วบริเวณเพาะปลูก ด้านอุปสงค์มีรายงานคำสั่งซื้อข้าวโพดสหรัฐฯ จากประเทศจีน จำนวน 420,000 ตัน
แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวโพดในประเทศน่าจะทรงตัว

ถั่วเหลือง : ราคาทรงตัว
         กากถั่วเหลืองจากเมล็ดถั่วเหลืองนำเข้า ยืนราคาที่กิโลกรัมละ 15.85 บาท สภาวะอากาศเป็นปัจจัยหลัก ที่ทำให้คาดการณ์ผลผลิตทั้งในสหรัฐอเมริกาและบราซิลเริ่มดีขึ้น ทำให้ตลาดเริ่มคลายความกังวล ขณะที่ปริมาณซื้อในตลาดโดยเฉพาะจากจีนเริ่มกลับเข้ามาสูงอย่างต่อเนื่อง ทำให้ราคาขายยังคงแข็งตัวสูง
         ด้านตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 14 ตุลาคม 2563 เมล็ดถั่วเหลือง รอบส่งมอบเดือนพฤศจิกายน ราคาอยู่ที่ 1,056.50 เซนต์/บุชเชล และ กากถั่วเหลือง รอบส่งมอบเดือนธันวาคม ราคาอยู่ที่ 363.60 เหรียญสหรัฐฯ/ช็อตตัน ราคากากถั่วเหลืองและเมล็ดถั่วเหลืองปรับตัวสูงขึ้น คาดการณ์พื้นที่เพาะปลูกถั่วเหลืองฤดูกาล 2563/64 อยู่ที่ 83.1ล้านเอเคอร์ และพื้นที่เก็บเกี่ยวที่ 82.3  ล้านเอเคอร์ ลดลงจากรายงานในเดือนที่ผ่านมา 700,000 เอเคอร์ ส่งผลให้ปริมาณผลผลิตปรับลดลงจาก 4,313 ล้านบุชเชล มาเป็น 4,268 ล้านบุชเชล ด้านสต๊อกถั่วเหลืองรายงานอยู่ที่ 290 ล้านบุชเชล เทียบกับเดือนที่ผ่านมาที่ 460 ล้านบุชเชล สำหรับถั่วเหลืองฤดูกาล 2563/64 ปัจจุบันได้ทำการเก็บเกี่ยวไปแล้ว 61% และในสัปดาห์หน้าปริมาณน้ำฝนโดยรวมในประเทศบราซิลและอาร์เจนตินาจะปรับเพิ่มขึ้น ซึ่งจะช่วยเพิ่มปริมาณน้ำในดินและคลายความกังวลเรื่องความแห้งแล้ง
แนวโน้ม : คาดว่าราคาถั่วเหลืองนำเข้าน่าจะยืนแข็ง

ปลาป่น : ราคาทรงตัว
         การออกไปสำรวจทะเลเพื่อกำหนดโควต้าการจับปลาของประเทศเปรู คาดว่าการสำรวจทะเลจะแล้วเสร็จในช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนนี้ ด้านสาธารณรัฐประชาชนจีนผู้ซื้อหลัก การซื้อหน้าท่าเรือกลับมาสูงอย่างต่อเนื่อง หลังจากวันหยุดยาว 1 สัปดาห์ ขณะที่ปลาป่นจากเปรูเริ่มเข้าสู่จีนมากขึ้น ส่งผลให้ปริมาณสต๊อกหน้าท่าเรือดีและสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
โดยปลาป่นเกรดกุ้ง ยืนราคาที่กิโลกรัมละ 46.00 บาท ส่วนปลาป่นเบอร์ 1 เกรดที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ราคาทรงตัวที่กิโลกรัมละ 34.70 บาท และปลาป่นเกรดที่ต่ำกว่า 60 โปรตีน ยืนราคาที่กิโลกรัมละ 32.20 บาท
         ด้านปลาป่นคุณภาพรองลงมา ปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ราคาทรงตัวที่กิโลกรัมละ 31.70 บาท ส่วนปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 56 แต่ไม่เกิน 60 ราคายืนที่กิโลกรัมละ 29.20 บาท
แนวโน้ม : คาดว่าราคาปลาป่นน่าจะทรงตัว

ข้าว : ราคาลดลง
         สัปดาห์นี้ ตลาดซื้อขายข้าวต่างประเทศ ข้าวขาว 100% ชั้น 2 ส่งออกท่าเรือกรุงเทพฯ เอฟ.โอ.บี. ราคาลดลงจากตันละ 509 เหรียญสหรัฐฯ เป็นตันละ 480 เหรียญสหรัฐฯ ส่วนปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ส่งออก เอฟ.โอ.บี. ราคาเพิ่มขึ้นจากตันละ 428 เหรียญสหรัฐฯ เป็นตันละ 430 เหรียญสหรัฐฯ
         ด้านตลาดซื้อขายข้าวในประเทศ ข้าวขาว 100% ชั้น 2 ราคาลดลงจากกระสอบละ 1,450 บาท เป็นกระสอบละ 1,350 บาท ส่วนปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ณ โรงงานอาหารสัตว์ ยืนราคาที่กระสอบละ 1,200 บาท
แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวน่าจะทรงตัว

สุกร : ราคาทรงตัว
         ราคาประกาศสุกรขุนมีชีวิตหน้าฟาร์ม จากสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ ยืนราคาที่กิโลกรัมละ 79-80 บาท โดยคาดว่า ในช่วงเทศกาลกินเจ ซึ่งตรงกับวันที่ 17-25 ตุลาคมนี้ การบริโภคจะลดลงเพียงเล็กน้อย
         ด้านลูกสุกรน้ำหนัก 16 กิโลกรัมต่อตัว ราคาอยู่ที่ 2,800 บาท (บวก/ลบ 80)
แนวโน้ม : คาดว่าราคาสุกรน่าจะทรงตัว

ไก่เนื้อ : ราคาทรงตัว
         ราคาไก่เนื้อหน้าฟาร์ม ตามประกาศสมาคมผู้เลี้ยงไก่เนื้อสัปดาห์นี้ ยืนราคาที่กิโลกรัมละ 32 บาท จากสภาวะอากาศที่มีฝนตกชุก ประกอบกับใกล้เข้าสู่เทศกาลกินเจ ส่งผลให้การจับจ่ายลดลง
         ด้านลูกไก่เนื้อราคาตัวละ 7.50 บาท และลูกไก่ไข่ราคาตัวละ 28.00 บาท
แนวโน้ม : คาดว่าราคาไก่เนื้อน่าจะทรงตัว

ไข่ไก่ : ราคาทรงตัว
         แม้ว่าการบริโภคไข่ไก่ลดลง เนื่องจากสภาวะฝนตกที่มีอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับเทศกาลกินเจ แต่ผู้ส่งออกเร่งทำการส่งออกไข่ไก่ จึงส่งผลให้ไข่ไก่คละ ณ หน้าฟาร์มเกษตรกร ตามประกาศของสมาคมผู้ผลิต ผู้ค้า และส่งออกไข่ไก่ ราคาทรงตัวที่ฟองละ 2.70 บาท
แนวโน้ม : คาดว่าราคาไข่ไก่น่าจะยืนแข็ง

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.