Header Ads

Header ADS

FTREIT โชว์ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 64 กวาดรายได้รวมกว่า 810 ล้านบาท


 FTREIT โชว์ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 64 กวาดรายได้รวมกว่า 810 ล้านบาท

พร้อมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทน 0.1680 บาทต่อหน่วย


FTREIT ประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2564 (วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563) (“ไตรมาสที่ 1/64”) สามารถสร้างรายได้รวม 810.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 6.1% และมีรายได้จากการลงทุนสุทธิ 534.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 10.7%  

FTREIT คงสถานะ “กองทรัสต์อุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย” ด้วยทรัพย์สินภายใต้การจัดการที่เพิ่มขึ้น คิดเป็นมูลค่ากว่า 43,763.3 ล้านบาท บนพื้นที่กว่า 2.01 ล้านตารางเมตร จากการเข้าลงทุนซื้อทรัพย์สินศักยภาพสูงเพิ่ม จากทั้งในและนอกกลุ่มเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย (FPT) รวมมูลค่ากว่า 2,400 ล้านบาท ในไตรมาสที่ 1/2564

ประกาศจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนไตรมาสที่ 1/2564 จำนวน 0.1680 บาทต่อหน่วยทรัสต์ 

กรุงเทพฯ 3 กุมภาพันธ์ 2564

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล รีท แมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ “FIRM”  ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ หรือ “FTREIT” เปิดเผยผลการดำเนินงานใน ไตรมาสที่ 1/2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีรายได้รวมจำนวน 810.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 46.8 ล้านบาท หรือ 6.1% ขณะที่รายได้จากการลงทุนสุทธิมีจำนวน 534.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 51.6 ล้านบาท หรือ 10.7%  โดยมีปัจจัยหลักมาจากที่ อัตราการเช่าเฉลี่ยในไตรมาสที่ 1/2564 อยู่ที่ระดับ 84.0% (อัตราการเช่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 อยู่ที่ระดับ 85.6%) มีอัตราการต่อสัญญาเช่าอยู่ที่ 82.2% และ จากทรัพย์ที่เข้าลงทุนใหม่ในช่วงไตรมาสที่ 4/2563 และ ไตรมาสที่1/2564 ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของพอร์ตโฟลิโอของ FTREIT ที่ยังคงมีผลประกอบการทางด้านทรัพย์สินเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ท่ามกลางความท้าทายจากการแพร่ระบาดของไวรัสCOVID-19 รอบใหม่

สำหรับการเข้าลงทุนเพิ่มเติมในทรัพย์สินในไตรมาสที่ 1/2564 กองทรัสต์ได้เข้าลงทุนทรัพย์สินจากกลุ่มบริษัทเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) และ บริษัท ชัยนันท์-บางพลี พาร์คแลนด์ จำกัด เพิ่มเติมตามรายละเอียดทรัพย์สินตามที่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ได้อนุมัติในที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ครั้งที่ 1/2563 ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2563 ซึ่งมีมูลค่าการเข้าลงทุนทั้งสิ้นกว่า 2,400 ล้านบาท  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กองทรัสต์ FTREIT มีทรัพย์สินภายใต้การบริหารจัดการรวม 630 ยูนิต บนพื้นที่กว่า 2.01 ล้านตารางเมตร รวมมูลค่าทั้งสิ้นกว่า 43,763.3 ล้านบาท และ ล่าสุด ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 หลังจากการรายงานงบการเงินไตรมาสที่ 1/2564 กองทรัสต์ได้ดำเนินการโอนทรัพย์สินส่วนสุดท้ายจำนวน 6 ยูนิต พื้นที่ให้เช่ารวมทั้งสิ้น 16,650 ตารางเมตร มูลค่าการเข้าลงทุนกว่า 380.9 ล้านบาท ส่งผลให้ปัจจุบันกองทรัสต์ มีทรัพย์สินภายใต้การบริหารจัดการรวม 636 ยูนิต บนพื้นที่กว่า 2.03 ล้านตารางเมตร

นอกจากนี้ ด้วยผลประกอบการของ FTREIT ที่เติบโตสูงขึ้น และ ความสำเร็จจากการเข้าลงทุนในทรัพย์ใหม่ ทำให้ FTREIT ประกาศจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนประจำไตรมาสที่ 1/2564 ในอัตรา 0.1680 บาทต่อหน่วยทรัสต์ ซึ่งมีกำหนดจ่ายในวันที่ 3 มีนาคม 2564


นายพีระพัฒน์ ศรีสุคนธ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล รีท แมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ “FIRM” เปิดเผยว่า “แม้ว่าภาคธุรกิจอาจจะยังเผชิญกับความท้าทายและความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ระรอกใหม่ในปี 2564 แต่เรามั่นใจว่ากองทรัสต์จะยังคงเดินหน้าสร้างผลการดำเนินงานที่ดีอย่างต่อเนื่อง ด้วยพอร์ตโฟลิโอที่แข็งแกร่งของ FTREIT ซึ่งเป็นกองทรัสต์อุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย ตลอดจนกลยุทธ์ในการบริหารจัดการของกองทรัสต์ที่มีความรอบคอบและยืดหยุ่น เพื่อเตรียมรับมือกับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 ในประเทศ ทั้งนี้ FTREIT จะยังคงมุ่งหน้าบริหารจัดการทรัพย์สินในเชิงรุก และ ลงทุนในสินทรัพย์ที่มีคุณภาพเพื่อสร้างผลตอบแทนที่สม่ำเสมอและเติบโตอย่างยั่งยืนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มอื่นๆ ของกองทรัสต์ต่อไป ” 

###

เกี่ยวกับ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล รีท แมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ FIRM

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล รีท แมนเนจเม้นท์  (ประเทศไทย) จำกัด (FIRM)  เป็นบริษัทในเครือของบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้นำในการให้บริการสมาร์ทแพลตฟอร์มด้านอสังหาริมทรัพย์หลากหลายประเภท ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนพฤษภาคม 2556 โดยเป็นบริษัทในกลุ่ม Non-financial ที่ได้รับการอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ให้ดำเนินธุรกิจเป็นผู้จัดการทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ หรือ FTREIT โดย FIRM มีหน้าที่และความรับผิดชอบหลักในการบริหารจัดการกองทรัสต์ให้สามารถสร้างผลประโยชน์ตอบแทนสูงสุดและมีการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยมีกลยุทธ์ในการลงทุนและจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์คุณภาพสูง ซึ่งไม่ได้จำกัดการลงทุนเฉพาะทรัพย์สินในกลุ่มเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) เท่านั้น แต่ยังพิจารณาการลงทุนทรัพย์สินคุณภาพจากนอกกลุ่มด้วย นอกจากนี้ยังมองหาโอกาสในการเพิ่มรายได้ให้แก่กองทรัสต์ ผ่านวิธีการลงทุนในลักษณะต่างๆ เช่น การขายและเช่ากลับ (Sale & Leaseback) การเพิ่มมูลค่าทรัพย์สินโดยการปรับปรุงคุณภาพทรัพย์และพื้นที่เช่า (Asset Enhancement Initiative) ฯลฯ ภายใต้การบริหารงานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญจากหลายหน่วยงานที่เปี่ยมด้วยองค์ความรู้และประสบการณ์ 

โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติม  www.ftreit.co.th หรือ  www.frasersproperty.co.th


เกี่ยวกับทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ หรือ FTREIT

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (FTREIT) หรือที่รู้จักกันในชื่อเดิมว่า ทีรีท (TREIT) เป็นกองทรัสต์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเป็นกองทรัสต์อุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ด้วยมูลค่าสินทรัพย์ทั้งสิ้นกว่า 43,763.3 ล้านบาท  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีจำนวนทรัพย์สินที่เป็นอาคารโรงงาน และคลังสินค้ารวมทั้งสิ้น 630 ยูนิต คิดเป็นพื้นที่เช่ารวม 2.01 ล้านตารางเมตร ซึ่งเป็นทรัพย์สินคุณภาพสูงที่กระจายตัวอยู่ในพื้นที่ยุทธศาสตร์เพื่อการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ ที่สำคัญของประเทศไทย ได้แก่ อยุธยา ปทุมธานี สมุทรปราการ ปราจีนบุรี และพื้นที่เขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรืออีอีซี มีผู้เช่าที่เป็นบริษัทชั้นนำระดับโลกจากหลากหลายอุตสาหกรรม เช่น ยานยนต์สมัยใหม่ ธุรกิจโลจิสติกส์ อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น โดย  ณ ไตรมาสที่ 1/2564 กองทรัสต์มีอัตราการเช่าพื้นที่เฉลี่ย (Occupancy Rate) มากกว่า 84% (อัตราการเช่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 อยูที่มากกว่า 85%) ขณะเดียวกันยังได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือหรือเครดิตเรทติ้งที่ระดับ A/Stable ซึ่งถือว่าเป็นอันดับความน่าเชื่อถือที่สูงสุดสำหรับกองทรัสต์ในประเทศไทย และ ได้รับคัดเลือกเข้าดัชนี FTSE Global Equity Index Series (GEIS) ในปี 2563 จัดทำโดย FTSE Russell ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดทำดัชนีหลักทรัพย์ในระดับสากล

โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติม  www.ftreit.co.th 


เกี่ยวกับ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ “เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย” ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีชื่อย่อหลักทรัพย์ “FPT” และเป็นบริษัทในกลุ่มบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ จากการเข้าซื้อกิจการของบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวล

ลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ “GOLD” ทำให้ปัจจุบัน เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย เป็นผู้นำในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ครบวงจรรายแรกของประเทศไทย ที่มีแพลตฟอร์มด้านอสังหาริมทรัพย์ครอบคลุมประเภทที่อยู่อาศัย พาณิชยกรรม และ อุตสาหกรรม  

นอกจากนี้ เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย ยังเป็นผู้สนับสนุนและผู้จัดการกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรมเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ หรือ FTREIT ซึ่งปัจจุบันเป็นกองทรัสต์อุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย อีกทั้งยังเป็นผู้สนับสนุนและผู้จัดการกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์ หรือ GVREIT เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชยกรรม ทั้งนี้ FPT, FTREIT และ GVREIT เป็นบริษัทและกองทรัสต์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู www.frasersproperty.co.th

เกี่ยวกับบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ลิมิเต็ด

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ลิมิเต็ด (“เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้” หรือ “กลุ่มบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้”) เป็นบริษัทข้ามชาติที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศสิงคโปร์ (SGX-ST) ซึ่งมีแนวทางการดำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ทั้งการเป็นเจ้าของ ผู้พัฒนา และผู้บริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์หลากหลายประเภทแบบครบวงจร โดยมีมูลค่าทรัพย์สินรวมประมาณ 38.7 พันล้านสิงคโปร์ดอลลาร์ (ณ วันที่ 30 กันยายน 2563) 

สินทรัพย์ของเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ครอบคลุมอสังหาริมทรัพย์ 5 ประเภท  ประกอบด้วย อสังหาริมทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัย อสังหาริมทรัพย์ประเภทศูนย์การค้าและพื้นที่เชิงพาณิชยกรรมและโรงแรม รวมถึงบิสซิเนส พาร์ค และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ กลุ่มธุรกิจดำเนินงานในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ออสเตรเลีย ยุโรป และจีน นอกจากนี้บริษัทฯ ยังเป็นเจ้าของ และ/หรือเป็นผู้บริหารจัดการเซอร์วิสอพาร์ตเมนท์และโรงแรมมากกว่า 70 เมือง ใน 20 ประเทศ ทั่วทั้งในทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย ยุโรป ภูมิภาคตะวันออกกลาง และแอฟริกา ทั้งนี้กลุ่มบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นเดียวกันในการส่งมอบประสบการณ์ที่มีคุณค่า และน่าจดจำให้แก่ลูกค้า และผู้ถือหุ้น โดยอาศัยความรู้ และความสามารถจากทุกตลาดและภาคอสังหาริมทรัพย์ เพื่อส่งมอบคุณค่าในสินทรัพย์ที่หลากหลายที่มีอยู่

ข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู www.frasersproperty.com หรือติดตามบริษัทฯ  LinkedIn


ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.