Header Ads

Header ADS

เมืองไทยประกันชีวิต ร่วมกับมูลนิธิเมืองไทยยิ้ม สานต่อโครงการ "อบอุ่นกับเมืองไทยประกันชีวิต" มอบผ้าห่มช่วยเหลือประชาชนผ่านมูลนิธิไทยพีบีเอส


เมืองไทยประกันชีวิต ร่วมกับมูลนิธิเมืองไทยยิ้ม สานต่อโครงการ

"อบอุ่นกับเมืองไทยประกันชีวิต" มอบผ้าห่มช่วยเหลือประชาชนผ่านมูลนิธิไทยพีบีเอส

 

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดยนายสาระ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ร่วมกับมูลนิธิเมืองไทยยิ้ม โดยนางพิตราภรณ์ บุณยรัตพันธุ์ รองประธานกรรมการมูลนิธิเมืองไทยยิ้มสานต่อโครงการ “อบอุ่นกับเมืองไทยประกันชีวิต มอบผ้าห่มต้านภัยหนาว ให้แก่มูลนิธิไทยพีบีเอส โดยมีนางไขแสง ศักดา ผู้จัดการมูลนิธิไทยพีบีเอส พร้อมด้วยนางกานดา จำปาทิพย์ บรรณาธิการรายการสถานีประชาชนเป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดน่าน ซึ่งโครงการดังกล่าว เป็นกิจกรรมที่บริษัทฯ ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 เพื่อตอบแทนกลับสู่สังคมควบคู่กับการดำเนินธุรกิจ ณ  เมืองไทยประกันชีวิต สำนักงานใหญ่ 

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.