Header Ads

Header ADS

โรงกษาปณ์แคนาดาประกาศกำไรและผลการดำเนินงานประจำไตรมาสสองของปี 2565

 

โรงกษาปณ์แคนาดาประกาศกำไรและผลการดำเนินงานประจำไตรมาสสองของปี 2565


ออตตาวา, ออนแทริโอ--23 ส.ค.--พีอาร์นิวส์ไวร์/อินโฟเควสท์


โรงกษาปณ์แคนาดา (Royal Canadian Mint) หรือ "โรงกษาปณ์" มีความยินดีในการประกาศผลการดำเนินงานประจำไตรมาสสองของปี 2565 เพื่อแจ้งข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของเรา รวมถึงตลาดที่มีอิทธิพลต่อธุรกิจของเรา และความคาดหวังที่เรามีในช่วง 12 เดือนข้างหน้า

"โรงกษาปณ์ฯ ยังคงแสดงให้เห็นความยืดหยุ่นและมั่นคง จากการที่ผลประกอบการออกมาแข็งแกร่งท่ามกลางภาวะตลาดที่มีความท้าทาย" มารี เลอเมย์ (Marie Lemay) ประธานและซีอีโอ โรงกษาปณ์แคนาดา กล่าว "การที่ผลงานชุดออพพิวเลินซ์ คอลเลกชัน (Opulence Collection) ได้เสียงตอบรับเป็นอย่างดีนั้น ทำให้โรงกษาปณ์ฯ พบกับลูกค้ากลุ่มใหม่ เราจะตอบสนองความต้องการของลูกค้าในธุรกิจต่าง ๆ ของเราต่อไป ในขณะที่เรามุ่งเจาะลูกค้าและคว้าโอกาสใหม่ ๆ"

ควรอ่านผลการดำเนินงานทางการเงินควบคู่กับรายงานประจำปีของโรงกษาปณ์แคนาดา ซึ่งอ่านได้ที่ www.mint.ca จำนวนเงินทั้งหมดที่ระบุไว้ในที่นี้อยู่ในรูปสกุลเงินดอลลาร์แคนาดา ยกเว้นในกรณีที่ระบุชัดเจนว่าเป็นเงินสกุลอื่น

ข้อมูลสำคัญทางการเงินและการดำเนินงาน

 • ผลการดำเนินงานประจำไตรมาสสองของปี 2565 เป็นไปตามที่คาดหวังไว้ เมื่อประเมินจากผลงานอันยอดเยี่ยมเมื่อปี 2564 และการดูแลการดำเนินงานที่วางแผนไว้ในปี 2565 โรงกษาปณ์ฯ คาดว่าจะทำได้เกินเป้าหมายทางการเงินที่ตั้งไว้สำหรับปี 2565 ตามที่ระบุไว้ในแผนองค์กรของโรงกษาปณ์ฯ
 • เมื่อเทียบกับปี 2564 ซึ่งทำผลงานได้อย่างโดดเด่นแล้ว โรงกษาปณ์ฯ มีรายได้ลดลง 12% ขณะที่ความสามารถในการทำกำไรโดยรวมปรับตัวลดลงเมื่อเทียบเป็นรายไตรมาส เพราะมีปริมาณทองแท่งน้อยลง ขณะที่ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานปรับตัวสูงขึ้น
 • รายได้รวมปรับตัวลดลงแตะ 841.9 ล้านดอลลาร์ในปี 2565 (2564 - 953.5 ล้านดอลลาร์)
 • รายได้จากธุรกิจโลหะมีค่าปรับตัวลดลงแตะ 793.6 ล้านในปี 2565 (2564 - 905.4 ล้านดอลลาร์)
 • ปริมาณทองแท่งลดลง 20% แตะ 3.570 แสนออนซ์ (2564 - 4.487 แสนออนซ์) ขณะที่ปริมาณเงินแท่งปรับตัวเพิ่มขึ้น 8% เทียบรายไตรมาส แตะ 9.6 ล้านออนซ์ (2564 - 9.0 ล้านออนซ์)
 • ยอดขายเหรียญเพิ่มขึ้นแตะ 31.9 ล้านดอลลาร์ในปี 2565 (2564 - 24.8 ล้านดอลลาร์) โดยได้ยอดขายเพิ่มขึ้นจากเหรียญชุดออพพิวเลินซ์ของโรงกษาปณ์ฯ เหรียญที่นำมาจำหน่ายต่อทั่วโลก และผลิตภัณฑ์ทองและเงินแท่งระดับพรีเมียม ส่วนรายได้จากธุรกิจ Circulation ปรับตัวเพิ่มขึ้นแตะ 48.3 ล้านดอลลาร์ในปี 2565 (2564 - 48.1 ล้านดอลลาร์)
 • รายได้จากผลิตภัณฑ์และบริการหมุนเวียนเหรียญของแคนาดาปรับตัวเพิ่มขึ้น 14% เทียบรายไตรมาส อันเป็นผลจากการผลิตเหรียญหมุนเวียนส่งให้กระทรวงการคลังเก็บเข้าคลัง เช่นเดียวกับการเพิ่มขึ้นในจำนวน ARP ที่นำมาแปรรูปในช่วงเวลาดังกล่าว
 • รายได้จากธุรกิจ Foreign Circulation ปรับตัวลดลง 11% เทียบรายไตรมาส เพราะผลิตและส่งได้น้อยลงในปี 2565 เมื่อเทียบกับปี 2564
 • ในภาพรวมนั้น ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานปรับตัวเพิ่มขึ้น 13% เทียบรายไตรมาส แตะ 29.7 ล้านดอลลาร์ (2564 - 26.2 ล้านดอลลาร์) โดยมีสาเหตุหลัก ๆ จากการที่ค่าใช้จ่ายทั้งแบบชั่วคราวและไม่ชั่วคราวตามที่วางแผนไว้ปรับตัวเพิ่มขึ้น เพื่อสนับสนุนการยกระดับธุรกิจ สร้างทีมพนักงานที่มีความเสมอภาคและมีส่วนร่วม และสานสัมพันธ์กับลูกค้าของโรงกษาปณ์ฯ ทั่วโลก
 • เงินสดเพิ่มขึ้นเป็น 86.6 ล้านดอลลาร์ (31 ธันวาคม 2564 - 69.3 ล้านดอลลาร์)
 • ผลการดำเนินงานและผลประกอบการทางการเงินรวม

(แสดงเป็นหน่วยล้านดอลลาร์แคนาดา)


รอบ 13 สัปดาห์ สิ้นสุด ณ วันที่

รอบ 26 สัปดาห์ สิ้นสุด ณ วันที่
เปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลง


2 กรกฎาคม 2565

3 กรกฎาคม 2564

$

%

2 กรกฎาคม 2565

3 กรกฎาคม 2564

$

%

รายได้

$   841.9

$ 953.5

(111.6)

(12)

$  1,706.9

$  1,856.4

(149.5)

(8)

กำไรในช่วงเวลารายงาน

$    2.4

$   20.5

(18.1)

(88)

$    16.8

$   34.3

(17.5)

(51)

กำไรก่อนหักภาษีเงินได้และรายการอื่น ๆ  1

$    14.5

$   25.2

(10.7)

(42)

$   30.3

$   51.1

(20.8)

(41)

อัตรากำไรก่อนหักภาษีเงินได้และรายการอื่น ๆ 2

1.7 %

2.6 %1.8 %

2.8 %(1) กำไรก่อนหักภาษีเงินได้และรายการอื่น ๆ เป็นหลักการวัดผลที่ไม่ได้เป็นไปตามหลักการบัญชีทั่วไป อ่านข้อมูลการพิสูจน์ยอดกำไรก่อนหักภาษีเงินได้และรายการอื่น ๆ จากกำไรในช่วงเวลารายงานได้ที่หน้า 12 ในรายงานประจำไตรมาสสอง ปี 2565 ของโรงกษาปณ์แคนาดา

(2) อัตรากำไรก่อนหักภาษีเงินได้และรายการอื่น ๆ เป็นหลักการวัดผลที่ไม่ได้เป็นไปตามหลักการบัญชีทั่วไป โดยคำนวณตามกำไรก่อนหักภาษีเงินได้และรายการอื่น ๆ 


ณ วันที่


2 กรกฎาคม 2565

31 ธันวาคม 2564

การเปลี่ยนแปลงเป็นจำนวนเงิน

การเปลี่ยนแปลงเป็นร้อยละ

เงินสด

$

86.6

$

69.3


17.3

25

สินค้าคงเหลือ

$

65.4

$

86.5


(21.1)

(24)

สินทรัพย์ลงทุน

$

153.3

$

154.2


(0.9)

(1)

สินทรัพย์ทั้งหมด

$

403.9

$

405.5


(1.6)

-

เงินทุนหมุนเวียน

$

142.6

$

122.5


20.1

16


ตามแผนบริหารความต่อเนื่อง โรงกษาปณ์แคนาดาจะยังคงเฝ้าติดตามเครือข่ายซัพพลายเชนและโลจิสติกส์ทั่วโลก เพื่อให้โรงกษาปณ์ดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง และแม้จะทำหน้าที่อย่างเต็มที่แล้ว แต่ทางโรงกษาปณ์แคนาดาคาดว่าการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และสายพันธุ์ใหม่ ๆ เงินเฟ้อ และเหตุการณ์ภายนอกอื่น ๆ ทั่วโลก จะยังคงกระทบต่อผลประกอบการในปี 2565 โรงกษาปณ์ฯ ยังคงเดินหน้าบรรเทาความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น และให้ความสำคัญกับสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงานเป็นอันดับหนึ่ง โดยปรับการดำเนินงานตามที่รัฐและหน่วยงานสุขภาพท้องถิ่นกำหนด

อ่านรายงานประจำไตรมาสสองของปี 2565 ของโรงกษาปณ์แคนาดาเพิ่มเติมได้ที่ www.mint.ca 

เกี่ยวกับโรงกษาปณ์แคนาดา

โรงกษาปณ์แคนาดา (Royal Canadian Mint) เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ (Crown Corporation) ที่ดูแลรับผิดชอบเรื่องการผลิตเหรียญกษาปณ์และการจำหน่ายเหรียญหมุนเวียนของแคนาดา โรงกษาปณ์ได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในโรงกษาปณ์ขนาดใหญ่และมีความหลากหลายมากที่สุดในโลก โดยให้บริการผลิตภัณฑ์เหรียญหลายประเภทที่มีความเฉพาะเจาะจงและมีคุณภาพสูง รวมถึงบริการที่เกี่ยวข้องในระดับนานาชาติ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของโรงกษาปณ์แคนาดา กรุณาเข้าชม www.mint.ca ติดตามข่าวสารของโรงกษาปณ์แคนาดาได้ทางทวิตเตอร์ เฟซบุ๊ก และอินสตาแกรม

ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าและหลักการวัดผลที่ไม่ได้เป็นไปตามหลักการบัญชีทั่วไป

ข่าวแจ้งผลการดำเนินงานนี้ประกอบด้วยหลักการวัดผลที่ไม่ได้เป็นไปตามหลักการบัญชีทั่วไปซึ่งชี้แจงให้ทราบอย่างชัดเจน หลักการวัดผลที่ไม่ได้เป็นไปตามหลักการบัญชีทั่วไปไม่ได้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS) และอาจนำไปเปรียบเทียบกับหลักการวัดผลอื่น ๆ ขององค์กรที่รายงานตามมาตรฐาน IFRS ไม่ได้

ข่าวแจ้งผลการดำเนินงานนี้ประกอบด้วยข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า ที่สะท้อนให้เห็นความคาดหวังของฝ่ายบริหารเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ แผนงาน กลยุทธ์ การเติบโตในอนาคต ผลลัพธ์การดำเนินงาน ผลประกอบการ ตลอดจนแนวโน้มและโอกาสทางธุรกิจของโรงกษาปณ์ ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้ามักระบุคำหรือกลุ่มคำ เช่น "แผน" "คาดการณ์" "คาดหวัง" "เชื่อ" "คาดคะเน" "ประสงค์" รวมถึงคำหรือกลุ่มคำอื่น ๆ ที่มีความหมายในทำนองเดียวกัน ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้ไม่ใช่ข้อเท็จจริง แต่เป็นเพียงการคาดการณ์ในเรื่องการเติบโต ผลลัพธ์การดำเนินงาน ผลประกอบการ ตลอดจนแนวโน้มและโอกาสทางธุรกิจ (สมมติฐาน) ที่คาดหวังไว้เท่านั้น แม้ฝ่ายบริหารพิจารณาว่าสมมติฐานเหล่านี้มีความเหมาะสมตามข้อมูลที่มีอยู่แล้ว แต่สมมติฐานที่ว่านี้อาจไม่ถูกต้อง เพราะการคาดคะเนผลลัพธ์ในอนาคตมีความเสี่ยง ความไม่แน่นอน และปัจจัยอื่น ๆ มากมาย ที่อาจทำให้ผลลัพธ์จริงแตกต่างไปอย่างมากจากที่ทางโรงกษาปณ์คาดหวังเอาไว้ ความเสี่ยง ความไม่แน่นอน และปัจจัยอื่น ๆ เหล่านี้รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนต่าง ๆ ที่ระบุไว้ในส่วน Risks to Performance ของบท Management Discussion and Analysis ในรายงานประจำปี 2564 ของโรงกษาปณ์ เช่นเดียวกับใน Note 9 - Financial Instruments and Financial Risk Management ของงบการเงินรวมที่สอบบัญชีแล้วจากทางโรงกษาปณ์ สำหรับปีที่สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าในข่าวแจ้งผลการดำเนินงานนี้มีขึ้น ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2565 โดยโรงกษาปณ์แคนาดาไม่มีพันธะผูกพันในการปรับปรุงข้อความเหล่านี้ แม้จะมีข้อมูลใหม่ เหตุการณ์ในอนาคต สถานการณ์เปลี่ยนแปลง หรือด้วยเหตุผลอื่นใดหลังจากวันดังกล่าว

สื่อมวลชนติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: อเล็กซ์ รีฟส์ (Alex Reeves) ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายประชาสัมพันธ์ โรงกษาปณ์แคนาดา โทร. (613) 884-6370 อีเมล: reeves@mint.ca 


ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.