บี.กริม เพาเวอร์ เปิดโครงการ Solar Rooftop ณ โรงงานแห่งที่ 4 ของ ฮีโน่มอเตอร์ส แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) กำลังผลิต 1 เมกะวัตต์ ตอบโจทย์ทิศทางพลังงานสะอาด - ข่าวเด่นวันนี้ | Today Highlight News

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันพุธที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

บี.กริม เพาเวอร์ เปิดโครงการ Solar Rooftop ณ โรงงานแห่งที่ 4 ของ ฮีโน่มอเตอร์ส แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) กำลังผลิต 1 เมกะวัตต์ ตอบโจทย์ทิศทางพลังงานสะอาด

บี.กริม เพาเวอร์ เปิดโครงการ Solar Rooftop ณ โรงงานแห่งที่ 4 ของ ฮีโน่มอเตอร์ส แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) กำลังผลิต 1 เมกะวัตต์ ตอบโจทย์ทิศทางพลังงานสะอาด

บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ สมาร์ท โซลูชั่น จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด หรือ BGRIM และ บริษัท ฮีโน่มอเตอร์ส แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดพิธีเปิดโครงการพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) อย่างเป็นทางการ รองรับกำลังการผลิต 1 เมกะวัตต์

โครงการดังกล่าวเปิดดำเนินการ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2566 ติดตั้งบนพื้นที่หลังคาโรงงาน ของบริษัท ฮีโน่ฯ ในนิคมอุตสาหกรรมเอเซีย (สุวรรณภูมิ) ขนาด 4,832 ตารางเมตร สามารถผลิตไฟฟ้าได้ 1.4 ล้านหน่วยต่อปี ช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง 700 ตันต่อปี ทั้งนี้ บี.กริม เพาเวอร์ ได้ดำเนินการพัฒนาโครงการ ดูแลงานออกแบบและติดตั้งภายใต้มาตรฐานด้านวิศวกรรมและความปลอดภัยสูงสุด รวมถึงการเดินระบบและงานดูแลรักษา ตลอดอายุสัญญาซื้อขายไฟฟ้า นอกจากนี้ บี.กริม เพาเวอร์ ยังได้จัดหาใบรับรองเครดิตการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (REC) จากโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนภายใต้ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ ให้กับ บริษัท ฮีโน่ฯ อีกจำนวน 16,000 RECs ทั้งนี้โครงการพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา เป็นโครงการ นำร่องความร่วมมือระหว่างบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ และ บริษัท ฮีโน่ฯ โดยในอนาคตยังมีโครงการที่กำลังอยู่ในขั้นตอนการศึกษาความเป็นไปได้ร่วมกัน

บริษัท ฮีโน่มอเตอร์ส แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ดำเนินธุรกิจในประเทศไทยมาแล้วกว่า 59 ปี และในปีนี้ได้เปิดดำเนินการโรงงานแห่งที่ 4 ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมเอเซีย (สุวรรณภูมิ) เพื่อเป็นศูนย์กลาง การผลิตและพัฒนารถเพื่อการพาณิชย์ มุ่งสู่การเป็นโรงงานต้นแบบของกลุ่มบริษัทฮีโน่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน มีการจัดการโรงงานในรูปแบบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการใช้พลังงานหมุนเวียน เพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ รวมถึงการใช้เทคโนโลยีเข้ามาบริหารจัดการ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในกระบวนการผลิต

ดร.ฮาราลด์ ลิงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BGRIM เปิดเผยว่า ปัจจุบันลูกค้ามีความต้องการในการใช้พลังงานที่เปลี่ยนไป โดยให้ความสำคัญกับการลดปริมาณ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ (Net-Zero Carbon Emissions) ส่งผลให้การลงทุนในพลังงานหมุนเวียน และการสรรหาแนวทางแก้ปัญหาใหม่ๆ ที่ตอบโจทย์ด้านการจัดการพลังงานจึงมีความสำคัญมากขึ้นต่อการเติบโตของธุรกิจในอนาคต

ทั้งนี้ เพื่อตอบรับทิศทางพลังงานหมุนเวียนที่เกิดขึ้นทั่วโลก ตลอดเวลาที่ผ่านมา บี.กริม เพาเวอร์ ให้ความสำคัญในการพัฒนานวัตกรรมพลังงานสะอาดและเทคโนโลยีดิจิทัลที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อตอบโจทย์การขับเคลื่อนประเทศสู่สังคมคาร์บอนต่ำ โดยมุ่งพัฒนาความเป็นเลิศด้านพลังงาน ด้วยการบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงด้านการขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติ การลดอัตราการปล่อยมลพิษและลดขยะที่ไม่จำเป็น รวมถึงส่งเสริมการลดต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีเป้าหมายก้าวสู่องค์กรที่มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเป็นศูนย์ หรือ Net-Zero Carbon Emissions ภายในปี ค.ศ. 2050 (ปี พ.ศ. 2593)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad