ธนาคารไทยเครดิตเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมศักยภาพการขับเคลื่อนการออมและการพัฒนาทักษะทางการเงิน (Financial Literacy) - ข่าวเด่นวันนี้ | Today Highlight News

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันศุกร์ที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2566

ธนาคารไทยเครดิตเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมศักยภาพการขับเคลื่อนการออมและการพัฒนาทักษะทางการเงิน (Financial Literacy)

  


ธนาคารไทยเครดิตเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติ

การเสริมศักยภาพการขับเคลื่อนการออมและกา

รพัฒนาทักษะทางการเงิน (Financial Literacy)


 กรุงเทพฯ 27 ธันวาคม 2566 - ธนาคารไทยเครดิต จำกัด (มหาชน) โดย คุณกฤษณา อร่ามกุลชัย กรรมการ นำทีมวิทยากรจากโครงการตังค์โต Know-how เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมศักยภาพการขับเคลื่อนการออมและการพัฒนาทักษะทางการเงิน (Financial Literacy) โดยมีนายวิฑูรย์ นวลนุกูล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุม ณ โรงแรม เบสท์เวสเทิร์น พลัส แวนดา แกรนด์ จังหวัดนนทบุรี

การประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมศักยภาพการขับเคลื่อนการออมและการพัฒนาทักษะทางการเงิน (Financial Literacy) ถูกจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการออมและการบริหารจัดการทางการเงินให้แก่ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนระดับจังหวัด พัฒนาการอำเภอ/พัฒนากร และคณะกรรมการเครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตระดับจังหวัด จำนวน 76 จังหวัดทั่วประเทศ ให้เล็งเห็นความสำคัญของการออมเพื่อประโยชน์ต่อตนเองและครอบครัว โดยมีทีมวิทยากรจากโครงการตังค์โต Know-how ร่วมอบรมให้ความรู้ทางการเงินในการประชุมครั้งนี้ด้วย ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมอบรมและจะนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน และถ่ายทอดให้กับประชาชนในพื้นที่ที่รับผิดชอบต่อไป

 

โครงการตังค์โต Know-how โดยธนาคารไทยเครดิต จำกัด (มหาชน) ถูกจัดขึ้นภายใต้แนวคิด EMpower เพื่อเสริมแกร่งพลังทางการเงินให้กับทุกคนในสังคม ผ่านการถ่ายทอดความรู้ ทักษะทางการเงินและการทำธุรกิจ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ทุกคนมีชีวิตทางการเงินที่ดีอย่างมั่นคงและยั่งยืน ปัจจุบันโครงการตังค์โต Know-how ได้รับความไว้วางใจทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนให้จัดฝึกอบรมความรู้ทางการเงินแก่ประชาชน ทั่วประเ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad