Header Ads

Header ADS

อว. แถลงความพร้อมจัดงาน “มหกรรมวิทย์ฯ 65” ภายใต้แนวคิดศิลปะ วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม เพื่อสังคมที่ยั่งยืน

 8Q3A0904

อว. แถลงความพร้อมจัดงาน “มหกรรมวิทย์ฯ 65”

ภายใต้แนวคิดศิลปะ วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม เพื่อสังคมที่ยั่งยืน

 

      อพวช. ขานรับนโยบาย อว. เปิดพื้นที่ 2 แห่ง จัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2565 ภายใต้แนวคิดศิลปะ วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม เพื่อสังคมที่ยั่งยืน ร่วมแสดงนวัตกรรมและผลงานวิทยาศาสตร์อันยิ่งใหญ่แห่งปี 13 –  21 สิงหาคม 2565 ณ อาคาร 9-10 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี และ 17 – 21 สิงหาคม 2565 ณ สามย่านมิตรทาวน์ กับงาน NST Fair Science Carnival Bangkok

               เมื่อวันที่ 3 ส.ค. 2565 ศ. (พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทรรศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (รมว.อว.) พร้อมด้วย ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ปอว.) คณะผู้บริหาร อว. และ ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (ผอ.อพวช.) ร่วมเปิดงานแถลงข่าวการจัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปีที่ 2565 ภายใต้แนวคิดศิลปะ วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม เพื่อสังคมที่ยั่งยืน ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารอุทยานนวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  ซึ่งไฮไลท์ภายในงานจะแสดงนวัตกรรมและผลงานวิทยาศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่แห่งปี อาทิ นิทรรศการแก้วเปลี่ยนโลก (Through the Looking Glass) และนิทรรศการ ลอดช่อง ส่องถ้ำ (Cave and Karst) โดยจัดขึ้นในวันที่ 13 – 21 สิงหาคม 2565 ณ อาคาร 9 – 10  ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี และวันที่ 17 – 21 สิงหาคม 2565 ณ สามย่านมิตรทาวน์ กับงาน NST Fair Science Carnival Bangkok

            งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2565  ถือเป็นกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ อว. จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฎวิทยมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ซึ่งถือเป็น “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย” และ “พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย” ที่ทรงพระปรีชาสามารถและทรงนำความรู้ด้านศาสตร์ของวิทยาศาสตร์และศาสตร์ศิลปะมาใช้ในการพัฒนาประเทศ เป็นต้นแบบสำคัญที่จะนำไปสู่การสร้างแรงบันดาลใจให้แก่คนรุ่นหลังได้นำเอาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อขับเคลื่อนประเทศ พัฒนาคุณภาพชีวิต เพิ่มมูลค่าผลผลิตและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศต่อไป

8Q3A07198Q3A0952

            ศ.(พิเศษ) ดร.เอนกฯ กล่าวว่า งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปีที่ 2565 เป็นวิทยาศาสตร์ที่แสดงให้ผู้ที่สนใจในด้านวิทยาศาสตร์หรือได้ประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์เข้าชมงาน ซึ่งจะนำผลงานวิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจมาจัดแสดงเพื่อให้เกิดแรงบันดาลใจ ความรู้รอบตัว และความเพลิดเพลิน เป็นอีกหนึ่งความตั้งใจของ อว. ในการเผยแพร่วิทยาศาสตร์และสร้างแรงบัลดาลใจให้ประชาชนรวมถึงเยาวชน เพราะวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องใกล้ตัวที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณ และจะถูกพัฒนาไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด

8Q3A10928Q3A0983

            ด้าน ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ฯ กล่าวว่า งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้ทุกคนตระหนักรู้ว่าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีอยู่ในชีวิตประจำวัน โดยในปีนี้ อว. จัดงานมหกรรมฯ ขึ้น 2 แห่ง คือ เมืองทองธานี และสามย่านมิตรทาวน์ ซึ่งเป็นสถานที่ที่เดินทางสะดวก เข้าถึงประชาชนทั่วไปได้โดยง่าย ภายในงานมีการมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ Prime Minister’s Science Award 2022 ให้กับเยาวชนและครูวิทยาศาสตร์ผู้เป็นต้นแบบด้านวิทยาศาสตร์ที่ได้นำโครงการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ เพื่อแก้ไขปัญหาในชีวิตประจำวันหรือภายในชุมชน ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์เพื่อให้เกิดการมีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง เกิดเป็นเครือข่ายเยาวชนและครู และเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้เยาวชน ครู และสถานศึกษา ในการสร้างผลงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้ประเทศชาติต่อไป นอกจากนี้ อว. ได้ผนึกกำลังกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน สมาคม มูลนิธิ และ หน่วยงานต่างประเทศกว่า 124 หน่วยงาน จาก 11 ประเทศ ร่วมถ่ายทอดศักยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับเยาวชนและประชาชนไทย

8Q3A06868Q3A1102

            ผศ.ดร.รวินฯ กล่าวถึง ภาพรวมของการจัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปีที่ 2565 ซึ่งประกอบด้วย 5 นิทรรศการหลักที่จะนำเสนอประเด็นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่อยู่ในความสนใจของประชาชนหรือมีความสำคัญต่อความเป็นอยู่และการพัฒนาประเทศ กิจกรรมสำหรับเยาวชน กิจกรรมทดลองวิทยาศาสตร์ การประกวดแข่งขันด้านวิทยาศาสตร์ รวมทั้งการประชุม สัมมนา ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ รวมทั้งสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการพัฒนางานด้านวิทยาศาสตร์และนโยบายด้านวิทยาศาสตร์ของประเทศและภูมิภาค และกิจกรรมไฮไลท์ที่ห้ามพลาด ได้แก่ นิทรรศการแก้วเปลี่ยนโลก (Through the Looking Glass) ซึ่งเป็นนิทรรศการที่เล่าเรื่อง “แก้ว” ในทุกมิติ ทั้งด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ศิลปะ และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ผ่านการเปิดมุมมองใหม่ ๆ และเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์จากวัสดุที่ผ่านการถูกปฏิวัติมานาน และอยู่คู่กับมนุษย์บนโลกนี้มานานนับพันปี และนิทรรศการ ลอดช่อง ส่องถ้ำ (Cave and Karst) จำลองถ้ำและคาสต์เพื่อเปิดพรมแดนความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และธรรมชาติว่าเป็นที่ก่อเกิดทรัพยากรหลากหลาย แหล่งน้ำ แหล่งเศรษฐกิจ แหล่งโบราณคดี แหล่งท่องเที่ยว แหล่งฝึกปฏิบัติขัดเกลาจิตตามหลักศาสนาและจิตวิญญาณ เรียกได้ว่าสิ่งที่เราเห็นและสัมผัสในชีวิตประจำวันอาจมีเรื่องราวเบื้องลึกที่เป็นมากกว่าสิ่งที่เราเห็นและรู้จัก

8Q3A0938

            สำหรับเยาวชน นักเรียน และผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2565 ที่จัดโดย อว. ทั้ง 2 แห่ง ในวันที่ 13 – 21 สิงหาคม 2565 ณ อาคาร 9 – 10  ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี และวันที่ 17 – 21 สิงหาคม 2565 ณ สามย่านมิตรทาวน์ กับงาน NST Fair Science Carnival Bangkok สามารถสอบถามข้อมูลการจองเข้าชมงานแบบหมู่คณะได้ที่ โทร 02 577 9960 ติดตามรายละเอียดของงาน เข้าร่วมกิจกรรมทางออนไลน์ Online Activities ชมการ Live สด และเยี่ยมชมนิทรรศการและกิจกรรมภายในงานได้ที่ Facebook: NSTFair Thailand (www.facebook.com/nstfairTH)

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.