เปิดขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อทำการติดตั้งโซลาร์เซลล์ On Grid - ข่าวเด่นวันนี้ | Today Highlight News

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2567

เปิดขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อทำการติดตั้งโซลาร์เซลล์ On Grid


พลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานสะอาดและยั่งยืนที่ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในประเทศไทยเองก็มีนโยบายส่งเสริมให้ภาคประชาชนหันมาใช้พลังงานแสงอาทิตย์มากขึ้น หนึ่งในรูปแบบการติดตั้งโซลาร์เซลล์ที่ได้รับความนิยม คือ โซลาร์เซลล์ On Grid ที่เชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้า ช่วยให้สามารถผลิตไฟฟ้าใช้เองได้ และยังสามารถขายไฟฟ้าส่วนที่เหลือคืนให้กับการไฟฟ้าได้อีกด้วย ทำให้หลายบ้านต้องการขออนุญาตทำการติดตั้งโซล่าเซลล์ On Grid


ซึ่งโซลาร์เซลล์ On Grid มีข้อดีหลายประการ ดังนี้


ประหยัดค่าไฟฟ้า ผู้ใช้โซลาร์เซลล์ On Grid สามารถประหยัดค่าไฟฟ้าได้ตั้งแต่ 20-30% ขึ้นไป ขึ้นอยู่กับปริมาณการใช้ไฟฟ้าและขนาดของแผงโซลาร์เซลล์

เป็นพลังงานสะอาดและยั่งยืน พลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานสะอาดที่ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและมลพิษ

สร้างความมั่นคงทางพลังงาน โซลาร์เซลล์ On Grid ช่วยให้สามารถผลิตไฟฟ้าใช้เองได้ ทำให้ไม่ได้รับผลกระทบจากปัญหาไฟฟ้าขัดข้อง


การขออนุญาตทำการติดตั้งโซลาร์เซลล์ On Grid


การขออนุญาตติดตั้งโซลาร์เซลล์ On Grid ในประเทศไทย จะต้องดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้


1. ยื่นแบบคำขอติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

ผู้ติดตั้งโซลาร์เซลล์จะต้องยื่นแบบคำขอติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (แบบ FR-PS) ไปยังการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายในพื้นที่ที่ติดตั้งโซลาร์เซลล์ โดยแบบคำขอสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.)


2. ตรวจสอบความพร้อมของสถานที่ติดตั้ง

การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายจะดำเนินการตรวจสอบความพร้อมของสถานที่ติดตั้งโซลาร์เซลล์ โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น ลักษณะของอาคาร พื้นที่ติดตั้ง ระยะห่างจากสายไฟฟ้า เป็นต้น


3. ลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า

เมื่อการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายพิจารณาแล้วว่าสถานที่ติดตั้งโซลาร์เซลล์พร้อมแล้ว จะมีการจัดทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) ระหว่างผู้ติดตั้งโซลาร์เซลล์กับการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย โดยสัญญาซื้อขายไฟฟ้าจะมีระยะเวลา 20 ปี


4. ดำเนินการติดตั้งโซลาร์เซลล์

เมื่อผู้ติดตั้งโซลาร์เซลล์ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าแล้ว ก็สามารถดำเนินการติดตั้งโซลาร์เซลล์ได้ตามขั้นตอนที่ได้วางแผนไว้


5. ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า

เมื่อติดตั้งโซลาร์เซลล์เสร็จแล้ว ผู้ติดตั้งโซลาร์เซลล์จะต้องยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า (รง.4) จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) โดยใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าจะมีระยะเวลา 10 ปี


การขออนุญาตทำการติดตั้งโซลาร์เซลล์ On Grid ในประเทศไทยมีขั้นตอนไม่ซับซ้อน โดยผู้ติดตั้งโซลาร์เซลล์จะต้องดำเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ ตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้น อย่างไรก็ดี ผู้ติดตั้งโซลาร์เซลล์ควรศึกษาข้อมูลและปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถการขออนุญาตและดำเนินการติดตั้งโซลาร์เซลล์ On Grid จะเป็นไปอย่างถูกต้องและครบถ้วนตามกฎหมาย


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad