Header Ads

Header ADS

สสส.จับมือครูปฐมวัย ส่งกล่องมหัศจรรย์ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก สู้โควิด-19


การเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยต้องได้รับประสบการณ์จากการได้ทดลอง ลงมือปฏิบัติและมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมรอบตัว รวมถึงได้มีโอกาสในการคิด ลองผิดลองถูก สร้างสรรค์ ตามจินตนาการของตนเอง

จากสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  ที่ต้องป้องกันตัวเองด้วยการรักษาระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัย และล้างมือบ่อยๆ   การหลีกเลี่ยงอยู่ในพื้นที่สาธาณะที่มีผู้คนจำนวนมาก    มีการปิดการเรียนการสอนที่โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่เด็กหยุดเรียน ส่งผลให้เด็กและครอบครัว ต้องใช้เวลาในบ้านเพิ่มมากขึ้น  หลายครอบครัวประสบปัญหา ไม่มีวิธีการจัดการ ดูแลเด็ก  ไม่สามารถ การหากิจกรรมมาให้เด็กๆ ทำเพื่อลดเวลาหน้าจอลง  และตัวพ่อ แม่เองที่มีลูกอยู่ในวัยปฐมวัยยิ่งไม่ควรใช้สื่อหน้าจอ มากเกินไป เพราะทำให้การใช้เวลากับลูกลดน้อยลง และเกิดการละความสนใจจากลูกไปสู่หน้าจอ    การที่เด็กใช้เวลาอยู่ในบ้านมากขึ้น ส่งผลต่อพัฒนาการอันสำคัญของเด็กปฐมวัย เช่น การเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกายลดน้อยลง ขาดการปฏิสัมพันธ์สื่อสารกับผู้อื่น

เครือข่ายครูมหัศจรรย์ ทั่วประเทศ (จุดเริ่มต้นจากโครงการมหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)  และกลุ่มwearehappy องค์กรสาธารณประโยชน์  โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)  จึงร่วมกัน จัดกิจกรรม ผลิตสื่อสร้างสรรค์เพื่อเด็กปฐมวัยสู้ภัยโควิด  โดยได้นำ “สื่อไม่สำเร็จรูป”  หมายถึง สื่อที่ส่งเสริมการเล่นแบบสร้างสรรค์  กับเล่นที่ไม่สำเร็จรูป  มีความหลากหลาย แปรเปลี่ยนต่อเติมได้หลากหลายรูปแบบ ตามจินตนาการ  เด็กได้ออกแบบการเล่น กิจกรรมต่างๆ ด้วยตัวเอง พัฒนาสติปัญญา ความเชื่อมโยงสัมพันธ์ของสิ่งของต่างๆ  เช่น ไม้บล็อก  ไม้หนีบ  ตุ๊กตาถุงกระดาษ  ชวนร้อยเชือกรูปสัตว์   ชวนลูกเล่นต่อภาพจิ๊กซอว์   และ เกมการศึกษา  เกมโดมิโน่ เกมโดภาพตัดต่อ ผัก ผลไม้  จับคู่ภาพ นับเลข ฯลฯ  ที่ช่วยส่งเสริมสติปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ ทักษะการสื่อสาร ของเด็ก  รวมไปถึงเมล็ดพันธ์ผักโตไว เช่น ผักบุ้ง คะน้า  ผักกาด ส่งเสริมให้เด็กและครอบครัวได้ใช้เวลาร่วมกัน และทำให้มีอาหารรับประทานในช่วงที่ต้องอยู่บ้านอีกด้วย


จากแนวคิดของสื่อไม่สำเร็จรูปเพื่อส่งเสริมให้เด็กได้ต่อยอดความคิดของตัวเอง ร่วมกับผู้ปกครอง จัดเป็น “กล่องมหัศจรรย์”  เพื่อส่งมอบให้กับเด็กและครอบครัว เป็นการบรรเทาทุกข์ทางใจ ช่วยแก้ปัญหาให้ผู้ปกครอง และเด็กได้มีกิจกรรม ได้ใช้เวลาร่วมกันอย่างมีคุณภาพผ่านสื่อ และกิจกรรมสร้างสรรค์  ส่งผลต่อการพัฒนาสุขภาวะที่ดีในทุกมิติ( กาย อารมณ์ สังคมสติปัญญา) ของเด็กปฐมวัย  และผู้ปกครองยังได้เข้าใจประยุกต์ใช้กระบวนการสื่อสร้างสรรค์ไปใช้ส่งเสริมพัฒนาการเด็กในครอบครัว มีกิจกรรมร่วมกัน  โดยสื่อสร้างสรรค์เหล่านี้ เป็นสื่อที่ครูผลิตขึ้นเองและส่งมอบให้กับครอบครัวของเด็กๆ พร้อมกับใบงานในช่วงเวลาที่เด็กๆต้องกักตัวอยู่ที่บ้าน  กล่องมหัศจรรย์ หรือกระเป๋ามหัศจรรย์ นี้ แต่ละศูนย์ฯ จะมีสื่อสร้างสรรค์ที่ครูออกแบบพัฒนาที่แตกต่างกันไปภายใต้แนวคิด สื่อไม่สำเร็จรูป ที่คงความมหัศจรรย์ให้เด็กๆ และครอบครัว มาร่วมกันค้นหาและต่อยอด สร้างสรรค์รูปแบบการเล่นของตัวเองต่อไปได้      สสส.สนับสนุนให้ครูปฐมวัยได้ มอบ “กล่องมหัศจรรย์”  ให้กับเด็กและครอบครัว ไปจำนวนกว่า 1,000 ครอบครัว จาก 30 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่กระจายอยู่ใน 4 ภาคของประเทศไทย ส่งเสริมให้ครอบครัวได้มีเวลาร่วมกันอย่างมีสุขภาวะ

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.