Header Ads

Header ADS

กระทรวงยุติธรรม โดย คุ้มครองสิทธิฯ ลงพื้นที่ค้นหาจำเลยในคดีอาญา “แพะ” ตามนโยบาย รมต.ยธ. เชิงรุกช่วยเหลือแพะ 411 ราย

 


กระทรวงยุติธรรม โดย คุ้มครองสิทธิฯ ลงพื้นที่ค้นหาจำเลยในคดีอาญา “แพะ” ตามนโยบาย รมต.ยธ. เชิงรุกช่วยเหลือแพะ 411 ราย

สืบเนื่องจาก นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม มีนโยบายเชิงรุกช่วยเหลือเยียวยาจำเลยในคดีอาญาหรือ "แพะ" ย้อนหลัง 1 ปี จำนวน411 ราย ซึ่งกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ร่วมกับกรมราชทัณฑ์ และสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อติดตามให้แพะมายื่นคำขอรับเงินเยียวยาตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาพ.ศ.2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม            (ฉบับที่2) พ.ศ.2559


ด้วยเหตุนี้ ในวันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม 2564  เวลา 13.30 น. ณ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวงกรุงเทพมหานคร  ดร.โฆสิต สุวินิจจิต  คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วย นายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ นางสาวจิฬาภรณ์ ตามชู กฤษณสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา และคณะจากสำนักงานช่วยเหลือทางการเงิน          แก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา และกองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ ร่วมลงพื้นที่ โดยร่วมกับ นางสาวสุภีร์ ศรีนาคร ประธานชุมชนสวนหลวงก้าวหน้า นางอร่ามรัตน์ บุญยรักษ์โยธิน ประธานศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนและคณะ แขวงสวนหลวง เพื่อให้ความช่วยเหลือจำเลยในคดีอาญา (แพะ) โดยรับผิดชอบติดตามจำเลยที่อาศัยอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งรายที่สามารถติดต่อได้ถูกดำเนินคดีความผิดฐานฉ้อโกง ร่วมกันหลอกลวงผ่านเฟสบุ้คและโทรศัพท์เคลื่อนที่ว่าส่งข้อความหลอกลวงผู้เสียหายและเรียกรับเงินเข้าบัญชีตนเองและพวก ซึ่งศาลชั้นต้นจังหวัดน่านเป็นศาลถึงที่สุดเพราะโจทก์ไม่อุทธรณ์ ได้ตัดสินยกฟ้องว่าจำเลยไม่ได้กระทำความผิดเพราะไม่มีเหตุเชื่อได้ว่าบุคคลดังกล่าวกระทำผิดแต่อย่างใด  ซึ่งจากการลงพื้นที่จริง ได้พบกับแพะ ในคดีอาญานั้นเจ้าตัวมีอายุมาก ได้นำโทรศัพท์ที่ใช้มาให้ดูเป็นรุ่นเก่ามาก บอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะได้ไปเปิดบัญชีธนาคารให้คนรู้จักพร้อมให้ ATM.ไปด้วยความไว้วางใจจึงไม่รู้ว่าผู้ก่อเหตุจะไปกระทำผิด โดยเมื่อออกจากเรือนจำมาทางเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ก็แจ้งสิทธิการได้รับการเยียวยาในฐานะที่ตกเป็นแพะแล้วแต่เนื่องจากเคยถูกดำเนินคดี เมื่อปรึกษาญาติแล้วไม่อยากให้เกิดความยุ่งยากกับชีวิตอีก และเห็นว่าการติดต่อราชการมีความยุ่งยากเลยไม่ได้สนใจมายื่นเยียวยาจนกระทั่ง กระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ติดต่อมาในครั้งนี้ ซึ่งแพะรายนี้ยินดีให้เล่าเรื่องราวตนเองเป็นอุทาหรณ์  เพื่อเป็นส่วนหนึ่ง ในการเผยแพร่ให้คนที่ตกเป็นแพะแบบตนได้รับทราบต่อไป

 ทั้งนี้ เป็นการปฎิบัติงานเชิงรุกในการแจ้งสิทธิและรับคำขอจำเลยในคดีอาญาของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พร้อมทั้งเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์การช่วยเหลือให้ประชาชนได้รับทราบ ตามแนวทาง “ยุติธรรมสร้างสุข ยุติธรรมเชิงรุก สร้างสุขให้ประชาชน” เพื่อให้ประชาชนได้รับความช่วยเหลืออย่างทั่วถึง เท่าเทียม และเป็นธรรม    การให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา เป็นนโยบายสำคัญของกระทรวงยุติธรรม โดยการนำของนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ที่ต้องการให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาคทุกชนชั้นและเท่าเทียมกัน ซึ่งหากประชาชนตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม สามารถติดต่อขอรับการช่วยเหลือได้ที่ ส่วนกลาง (กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ) หรือ ส่วนภูมิภาค (สำนักงานยุติธรรมจังหวัด ทุกแห่งทั่วประเทศ) หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนยุติธรรม โทร. 1111 กด 77”

 "เราพร้อมยืนเคียงข้าง "ผู้บริสุทธิ์" และจะไม่หยุดช่วยเหลือเพื่อความยุติธรรม"

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.