ผู้ถือหุ้น Asiasoft ไฟเขียว อนุมัติเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น   “ASPHERE INNOVATIONS” พร้อมจ่ายปันผลปี 2565 ที่ 0.53 บาท  - ข่าวเด่นวันนี้ | Today Highlight News

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันเสาร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2566

ผู้ถือหุ้น Asiasoft ไฟเขียว อนุมัติเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น   “ASPHERE INNOVATIONS” พร้อมจ่ายปันผลปี 2565 ที่ 0.53 บาท 

     

ผู้ถือหุ้น Asiasoft ไฟเขียว อนุมัติเปลี่ยนชื่อบริษัท                                        เป็น  

“ASPHERE INNOVATIONS” พร้อมจ่ายปันผลปี 2565 ที่ 0.53 บาท 

 

27 เมษายน 2566: บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชนมีการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ขึ้น ณ วันที่ 25 เมษายน 2566 โดยผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการขอเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น “บริษัท แอสเฟียร์ อินโนเวชั่นส์ จำกัด (มหาชน)” อันมีความหมายมาจาก Asiasoft (AS) ผนวกกับ Sphere ที่หมายถึง ทรงกลมหรือโลกที่ไม่เคยหยุดนิ่ง ดังนั้น ASPHERE จึงมีนัยสื่อถึง บริษัทมีความพร้อมในการก้าวออกจากภูมิภาคเอเชียและขยายขอบเขตธุรกิจอย่างไร้ขีดจำกัด เพื่อมุ่งสู่การเป็นหนึ่งในผู้นำด้าน Digital Technology ปัจจุบันบริษัทฯ มี 4 กลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่ กลุ่มธุรกิจเกมออนไลน์, กลุ่มธุรกิจ Blockchain & Innovation Technologies, กลุ่มธุรกิจ Marketing Technologies และกลุ่มธุรกิจเงินร่วมลงทุน  โดยยังคงใช้ชื่อย่อหลักทรัพย์ “AS” เช่นเดิม ทั้งนี้ คาดว่าจะดำเนินการยื่นจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแล้วเสร็จช่วงกลางเดือนพฤษภาคมนี้ 

   

นอกเหนือจากนี้ ที่ประชุมยังมีมติอนุมัติการจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.53 บาท (คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิปี 2565 ร้อยละ 78) โดยเป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 0.30 บาทต่อหุ้น ในเดือนกันยายน 2565 และอนุมัติเพิ่มเติม 0.23 บาทต่อหุ้น โดยบริษัทฯ จะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record date) ในวันที่ 29 มีนาคม 2566 และกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2566 

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad