ส.สินเชื่อทะเบียนรถฯ (VTLA) ลงมติเลือก นายสุธัช เรืองสุทธิภาพ นั่งแท่นนายกสมาคม สานต่อภารกิจยกระดับธุรกิจสินเชื่อทะเบียนรถ ช่วยลดการพึ่งพาเงินกู้นอกระบบ - ข่าวเด่นวันนี้ | Today Highlight News

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันเสาร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2566

ส.สินเชื่อทะเบียนรถฯ (VTLA) ลงมติเลือก นายสุธัช เรืองสุทธิภาพ นั่งแท่นนายกสมาคม สานต่อภารกิจยกระดับธุรกิจสินเชื่อทะเบียนรถ ช่วยลดการพึ่งพาเงินกู้นอกระบบ

ส.สินเชื่อทะเบียนรถฯ (VTLA) ลงมติเลือก นายสุธัช เรืองสุทธิภาพ 

นั่งแท่นนายกสมาคม สานต่อภารกิจยกระดับธุรกิจสินเชื่อทะเบียนรถ ช่วยลดการพึ่งพาเงินกู้นอกระบบ

สมาคมการค้าผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อทะเบียนรถ หรือ VTLA จัดประชุมใหญ่สามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 เพื่อสรุปผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา อาทิ การจัดทำ VDO content สร้างความรู้ก่อนกู้เงิน เพื่อป้องกันการตกเป็นเหยื่อหนี้นอกระบบ การสื่อสารเตือนภัยมิจฉาชีพ และการจัดบรรยายพิเศษให้สมาชิกในหัวข้อ “ภูมิทัศน์ใหม่ภาคการเงินไทย เพื่อเศรษฐกิจดิจิทัลฯ” เป็นต้น นอกจากนี้ ยังจัดการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2566 เพื่อลงมติเลือกนายกสมาคม หลังจากที่ นายปิยะศักดิ์ อุกฤษฎ์นุกูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.เงินติดล้อ ครบวาระการดำรงตำแหน่งนายกสมาคมฯ 2 วาระติดต่อกัน โดยที่ประชุมคณะกรรมการมีมติเป็นเอกฉันท์เลือก นายสุธัช เรืองสุทธิภาพ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เงินเทอร์โบ จำกัด ขึ้นดำรงตำแหน่ง นายกสมาคมการค้าผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อทะเบียนรถ คนปัจจุบัน เพื่อเป็นหัวเรือใหญ่ขับเคลื่อนภารกิจของสมาคมฯ ต่อไป โดยช่วงที่ผ่านมา นายสุธัช เรืองสุทธิภาพ ดำรงตำแหน่งอุปนายกสมาคมฯ และมีบทบาทสำคัญในการดำเนินงานของสมาคมฯ เพื่อยกระดับมาตรฐานธุรกิจสินเชื่อทะเบียนรถในประเทศไทย ให้มีมาตรฐานสูงขึ้น พร้อมเป็นแหล่งเงินทุนและเป็นที่พึ่งด้านการเงินให้กับกลุ่มผู้ใช้สินเชื่อรายย่อย (underbanked) ที่อาจไม่สามารถเข้าถึงบริการทางการเงินจากธนาคารทั่วไปได้ และยังมีส่วนช่วยแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบซึ่งถือเป็นปัญหาเรื้อรังของสังคมไทย

ทั้งนี้ นายสุธัช กล่าวเพิ่มเติมว่า ที่ผ่านมาต้องขอขอบคุณ นายปิยะศักดิ์ ซึ่งดำรงตำแหน่งนายกสมาคมฯ รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 4 ปี ตลอดระยะเวลาการทำหน้าที่นายกสมาคมฯ คุณปิยะศักดิ์ มีบทบาทสำคัญในการริเริ่มและร่วมก่อตั้งสมาคมฯ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 ด้วยความตั้งใจในการยกระดับมาตรฐานการดำเนินธุรกิจสินเชื่อทะเบียนรถในประเทศไทย ซึ่งขณะนั้นยังไม่ได้รับการกำกับดูแลจากภาครัฐ โดยที่ผ่านมาสมาคมฯ มีส่วนสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมสินเชื่อทะเบียนรถ โดยการเชื่อมโยงและสนับสนุนข้อมูลการดำเนินธุรกิจสินเชื่อทะเบียนรถกับหน่วยงานภาครัฐ เพื่อสร้างความเข้าใจทั้งพื้นฐานการดำเนินธุรกิจ ข้อจำกัดต่าง ๆ รวมถึงปัญหาความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของกลุ่มผู้มีรายได้น้อย (underbanked) กระทั่งในปี พ.ศ. 2562 ธนาคารแห่งประเทศไทยได้กำหนดให้ธุรกิจสินเชื่อทะเบียนรถอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อให้เป็นแหล่งเงินทุนที่มีมาตรฐาน โปร่งใส และเป็นธรรม พร้อมเคียงข้างประชาชนที่ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบได้ และยังมีส่วนช่วยลดการพึ่งพาแหล่งเงินทุนนอกระบบอีกด้วย

ปัจจุบัน สมาคมการค้าผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อทะเบียนรถ (VTLA) มีสมาชิกที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจจากธนาคารแห่งประเทศไทยจำนวน 15 ราย มีสาขารวมกันทั่วประเทศกว่า 11,000 สาขา และมีฐานลูกค้ารวมกันกว่า 4.8 ล้านราย นอกจากนี้ทางสมาคมฯ ขอเรียนเชิญผู้ประกอบการสินเชื่อทะเบียนรถรายอื่น ๆ สมัครเป็นสมาชิกของสมาคมฯ ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 065-919-0644 ทั้งนี้ท่านสามารถเยี่ยมชมรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสมาคมฯ ได้ที่ www.vtla.or.th

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad