Dow จับมือ EEC สร้างนักอนุรักษ์รุ่นเยาว์ ต้านโลกร้อน ลดขยะทะเลผ่าน ‘ค่ายเยาวชนรักษ์ป่าชายเลน’ - ข่าวเด่นวันนี้ | Today Highlight News

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

Dow จับมือ EEC สร้างนักอนุรักษ์รุ่นเยาว์ ต้านโลกร้อน ลดขยะทะเลผ่าน ‘ค่ายเยาวชนรักษ์ป่าชายเลน’

Dow จับมือ EEC สร้างนักอนุรักษ์รุ่นเยาว์

ต้านโลกร้อน ลดขยะทะเลผ่าน ‘ค่ายเยาวชนรักษ์ป่าชายเลน’

กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) เดินหน้าสร้างการมีส่วนร่วมของเยาวชนคนรุ่นใหม่ในการอนุรักษ์ป่าชายเลนร่วมกับศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษา Environmental Education Centre Thailand (EEC) และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) ผ่านกิจกรรมค่ายเยาวชนรักษ์ป่าชายเลน (Child-len Youth Camp) ภายใต้โครงการ Dow & Thailand Mangrove Alliance เพื่อปลูกจิตสำนึกในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้เยาวชนมีความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับระบบนิเวศป่าชายเลนและทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนตระหนักถึงผลกระทบของวิกฤติโลกร้อนและปัญหาขยะทะเล ตั้งเป้าสร้างเครือข่ายเยาวชนหนุนการพิทักษ์และดูแลป่าชายเลนไทยให้เติบโตและสร้างประโยชน์แก่ชุมชนอย่างยั่งยืน

กิจกรรมในค่ายเยาวชนรักษ์ป่าชายเลนประกอบด้วยการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ การคิด และการฝึกฝนทั้งจากภาคทฤษฎีในห้องเรียนและการลงมือปฏิบัติในฐานกิจกรรมเกี่ยวกับป่าชายเลนและขยะทะเล รวมไปถึงการทัศนศึกษาในพื้นที่ เพื่อให้เยาวชนสามารถเชื่อมโยงการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ตลอดจนนำเสนอแนวทางการนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งเป็นโอกาสให้เด็ก ๆ ได้ฝึกทักษะ ความคิดสร้างสรรค์ การทำงานเป็นทีม และการนำเสนอต่อสาธารณชน ยิ่งไปกว่านั้นยังเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ของเด็ก ๆ ที่ใส่ใจการรักษาสิ่งแวดล้อมทั้งในโรงเรียนเดียวกันและระหว่างโรงเรียน เกิดเป็นเครือข่ายเยาวชนเพื่อขับเคลื่อนการอนุรักษ์ป่าชายเลนในพื้นที่ต่อไป โดยกิจกรรมจัดขึ้นเมื่อวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2567 ณ โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม ป่าชายเลนปากน้ำประแส จังหวัดระยอง ซึ่งมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1-2 จำนวนกว่า 120 คน ในจังหวัดระยองและจังหวัดตราดเข้าร่วมกิจกรรม


นายณัฐพงศ์ จิรวัฒนาวรกุล ผู้จัดการแผนกกิจการเพื่อสังคมและชุมชนสัมพันธ์ กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย กล่าวว่า “Dow มุ่งมั่นที่จะบรรเทาสภาวะโลกร้อนและลดปัญหาขยะทะเลด้วยการสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการอนุรักษ์ป่าชายเลนซึ่งดูดซับและกักเก็บคาร์บอนได้มากกว่าป่าชนิดอื่น เราภูมิใจที่เยาวชนตื่นตัวและให้ความสนใจด้านสิ่งแวดล้อม พร้อมอุทิศตนเป็นหนึ่งในแกนนำที่จะมีส่วนร่วมแก้ไขวิกฤตดังกล่าว เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพให้แก่เยาวชนในพื้นที่ จะทำให้พวกเขาเป็นเครือข่ายเยาวชนที่จะเป็นกำลังสำคัญในการผลักดันการปกป้องฟื้นฟูป่าชายเลนและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งในระดับชุมชน ประเทศ หรือระดับนานาชาติต่อไป”

นายอเล็กซานเดอร์ ไซมอน เรนเดลล์ ประธานกรรมการบริหารศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษา อีอีซี (EEC) รองประธานมูลนิธิโลกสีเขียว กล่าวว่า “EEC มีเป้าหมายในการสร้างความตระหนัก ความเข้าใจ และจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม ผ่านการสร้างประสบการณ์จากลงมือปฏิบัติ โดยใช้ธรรมชาติเป็นห้องเรียนให้เด็กและเยาวชนได้มีโอกาสเข้ามาสัมผัสด้วยตัวเอง และเรียนรู้ว่าเราจะสามารถอนุรักษ์ธรรมชาติอย่างยั่งยืนได้อย่างไร เรายินดีที่ได้ร่วมกับ Dow ขยายผลส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ป่าและธรรมชาติในลักษณะ Edutainment เน้นการให้ความรู้ควบคู่ไปกับความบันเทิงในรูปแบบที่สนุกสนานเข้าใจง่าย เมื่อคนรักธรรมชาติและมีความรู้มากขึ้น เขาก็จะทำตัวเป็นประโยชน์กับธรรมชาติ”

ป่าชายเลนมีส่วนช่วยในการแก้วิกฤตสภาวะโลกร้อน และทำหน้าที่เสมือนตะแกรงธรรมชาติ คอยดักกรองมลพิษและขยะต่าง ๆ ไม่ให้ลงสู่ทะเล Dow จึงได้ดำเนินโครงการอนุรักษ์ป่าชายเลนในประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่องนานกว่า 16 ปี และต่อมาได้ก่อตั้งความร่วมมือ “ดาวและภาคีป่าชายเลนประเทศไทย” หรือ Dow & Thailand Mangrove Alliance ซึ่งในปัจจุบันเป็นเครือข่ายการอนุรักษ์ป่าชายเลนที่มีองค์กรเข้าร่วมมากที่สุดในประเทศไทย โดยนำร่องโครงการในพื้นที่ป่าชายเลนของเทศบาลตำบลปากน้ำประแสในปี พ.ศ. 2563 และตั้งเป้าอนุรักษ์พื้นที่ป่าชายเลนไทยกว่า 5,000 ไร่ เพื่อเป็นการตอกย้ำความมุ่งมั่นที่จะมีส่วนร่วมและผลักดันความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ ในการต้านโลกร้อนและลดปัญหาขยะทะเลอย่างต่อเนื่องตามเป้าการทำงานด้านความยั่งยืนของ Dow


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad