GABLE ต่อยอดสมการกลยุทธ์ “3S” ลุยตลาด Healthcare ต่อเนื่อง ร่วมขับเคลื่อนนโยบายสธ. - ข่าวเด่นวันนี้ | Today Highlight News

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2567

GABLE ต่อยอดสมการกลยุทธ์ “3S” ลุยตลาด Healthcare ต่อเนื่อง ร่วมขับเคลื่อนนโยบายสธ.

GABLE ต่อยอดสมการกลยุทธ์ “3S” ลุยตลาด Healthcare ต่อเนื่อง ร่วมขับเคลื่อนนโยบายสธ.


นางนวลนิตย์ หงส์ประภาวงศ์ ประธานบริหารสายงานขายและพัฒนาธุรกิจ บมจ.จีเอเบิล (GABLE) กล่าวว่า จากแผนกลยุทธ์องค์กรในปี 67 ของจีเอเบิลที่มุ่งเน้นถึงสมการกลยุทธ์ “Sustainable = Smart + Secure” สู่การเดินหน้าต่อยอดจุดแข็งสำคัญของจีเอเบิลทั้งโครงสร้างพื้นฐานไอที (IT Infrastructure), ระบบวิเคราะห์และจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Data Analytics) รวมถึงระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล (Cybersecurity) สู่อุตสาหกรรมเฮลท์แคร์อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อร่วมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับคนไทยทั้งประเทศ

จากข้อมูลคาดการณ์ของการ์ทเนอร์ ระบุว่า ทิศทางการลงทุนด้านไอทีในธุรกิจเฮลท์แคร์จะมีอัตราเติบโตเฉลี่ยประมาณ 20% ต่อปีนับจากนี้ วันนี้จีเอเบิลพร้อมแล้ว ที่จะผนึกความเชี่ยวชาญของบุคลากรไอทีเข้ากับเทคโนโลยีโซลูชันระดับโลก ผ่านการทำงานร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขเพื่อต่อยอดการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับคนไทยทั้งประเทศผ่านการพัฒนาระบบวิเคราะห์และติดตามรายงานความก้าวหน้าตามนโยบายสำคัญของกระทรวงสาธารณสุข

นายสรรเสริญ สุมานนท์ รองประธานฝ่ายที่ปรึกษาทางเทคนิค GABLE กล่าวว่า การร่วมพัฒนาระบบวิเคราะห์และติดตามรายงานความก้าวหน้าตามนโยบายสำคัญของกระทรวงสาธารณสุขเพื่อให้แต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำไปเร่งรัดดำเนินการตามแผนการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณสุข พ.ศ. 2567 ในระยะสั้นและเร่งด่วน (Quick Win 100 วัน) ที่สามารถตอบโจทย์ประชาชนได้โดยเร็วและเห็นผล และแผนระยะยาว 1 ปี ในการขับเคลื่อนทั้ง 13 นโยบายหลักของกระทรวงสาธารณสุขว่า

“ด้วยแผนขับเคลื่อนทั้ง 13 นโยบายประจำปี 2567 ของกระทรวงสาธารณสุข ที่ต้องการยกระดับการดำเนินงานในโครงการ 30 บาทรักษาทุกที่ ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต ที่ดีของประชาชนคนไทยทั้งประเทศ ได้มุ่งเน้นแนวทางสำคัญ 3 ประการ ได้แก่ 1. การแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงการรักษา 2. การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบสุขภาพและบริการที่ครบวงจร เพิ่มความคล่องตัวในการปฏิบัติงานของบุคลากร 3. การพลิกบทบาทสู่การเป็นองค์กรที่ช่วยสร้างเศรษฐกิจของประเทศ”

ระบบวิเคราะห์และติดตามรายงานความก้าวหน้าตามนโยบายสำคัญของกระทรวงสาธารณสุข เป็นการรวบรวมข้อมูลจากทั่วประเทศมาวิเคราะห์ข้อมูล และนำข้อมูลที่วิเคราะห์แล้วนำไปแสดงผล นำมาใช้เร่งรัดและติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินนโยบาย ช่วยให้ทีมผู้บริหารที่ดูแลนโยบายสามารถเห็นภาพรวมการดำเนินการของทุกนโยบายที่เข้าใจง่ายและใช้งานสะดวกได้แบบเรียลไทม์ สามารถติดตามผลการดำเนินการภาพรวมของทุกนโยบายในหน้าเดียว และแสดงผลข้อมูลเชิงลึกของแต่ละนโยบายได้ สามารถวางแผนและกำหนดยุทธศาสตร์ ทิศทางนโยบายด้านสาธารณสุขได้ชัดเจนตรงตามเป้าหมายช่วยลดเวลาในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ การดำเนินงาน ลดความซ้ำซ้อน ลดความผิดพลาด และทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ปัจจุบัน จีเอเบิล มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านไอทีโซลูชันและดิจิทัลโซลูชันระดับโลกที่พร้อมสนับสนุนอุตสาหกรรมด้านเฮลท์แคร์ในหลายส่วนตั้งแต่การให้คำปรึกษาในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่เหมาะสมโดยเฉพาะในเรื่องของการทำพัฒนาระบบคลังข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) แพลตฟอร์มสำหรับวิเคราะห์ข้อมูล (Analytics Platform) การนำข้อมูลที่วิเคราะห์แล้วนำไปแสดงผล (Business Intelligence Dashboard) ปัญญาประดิษฐ์ (AI) และระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล (Cybersecurity) และทั้งหมดนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งในไอทีโซลูชันระดับโลกของจีเบิล ที่บริษัทยังคงมุ่งมั่นสร้างสรรค์และพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อเสริมศักยภาพให้ภาคอุตสาหกรรมเฮลท์แคร์ของไทยแข็งแรง เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืนของคนไทย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad