SoDA SPU จับมือมหาวิทยาลัยชื่อดัง ร่วมออกแบบนวัตกรรมสร้างสรรค์ในงาน International Student Workshop - ข่าวเด่นวันนี้ | Today Highlight News

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

SoDA SPU จับมือมหาวิทยาลัยชื่อดัง ร่วมออกแบบนวัตกรรมสร้างสรรค์ในงาน International Student Workshop

SoDA SPU จับมือมหาวิทยาลัยชื่อดัง ร่วมออกแบบนวัตกรรมสร้างสรรค์ในงาน International Student Workshop

คณะการออกแบบและสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผนึกกำลังร่วมมือทางวิชาการกับ Nihon Fukushi University  คณะสถาปัตยกรรมศิลปะและการออกแบบ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และศูนย์การทดลองเมืองกรุงเทพมหานคร (Bangkok City Lab) จัดกิจกรรม International Student Workshop ระหว่างวันที่ 6 – 12 กุมภาพันธ์ 2567 ณ สำนักงานเขตราชเทวี เพื่อให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์ทำงานร่วมกับทีมระดับนานาชาติ รวมถึงได้โชว์ศักยภาพด้านการออกแบบสร้างสรรค์ นวัตกรรมใหม่ๆ ด้วยการลงมือทำจริงตั้งแต่ระหว่างเรียน

ผศ.กนกวรรณ อุสันโน หัวหน้าสาขาสถาปัตยกรรม คณะการออกแบบและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม  กล่าวว่า คณะการออกแบบและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีความมุ่งมั่นที่จะผลักดันให้นักศึกษาได้มีเวทีในการแสดงศักยภาพสร้างสรรค์ผลงานด้านการออกแบบ รวมถึงการประยุกต์ใช้นวัตกรรมใหม่ๆ อยู่เสมอ อาจารย์ทั้ง 3 มหาวิทยาลัย จึงได้ร่วมมือกันจัดตั้งกิจกรรม International Student Workshop กับหลายภาคส่วน โดยมีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาพื้นที่ชุมชนให้มีความเป็นอยู่ และชีวิตประจำวันที่ดีขึ้น โดยนำมาสอดคล้องกับรายวิชาเรียนอย่าง “การออกแบบเพื่อคนทุกคน” ซึ่งนี่ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่จะช่วยให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับตัวจริง ประสบการณ์จริง พร้อมทั้งพัฒนาศักยภาพของตนเอง เพราะการเรียนรู้ที่ SPU ให้นักศึกษา ไม่ใช่เพียงแค่ในห้องเรียนเท่านั้น แต่ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานจริง เพื่อนำความรู้และประสบการณ์ไปต่อยอดการออกแบบก่อสร้าง หรือผลิตชิ้นงานในอนาคตข้างหน้าได้


นายธีรภัทร ชาญประเสริฐกุล นักศึกษาคณะการออกแบบและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เผยว่า การได้เข้าร่วมโปรเจกต์ในครั้งนี้ ถือเป็นประสบการณ์ที่ดีมาก เพราะได้ลงพื้นที่ทำงานจริง เมื่อพบปัญหาอะไรบ้างที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตประจำวันของผู้พิการ รวมไปถึงบุคคลทั่วไปด้วย ทำให้เราได้พบปัญหาหลักๆ อยู่หลายปัญหา แล้วจึงนำปัญหานั้นมาเป็นหัวข้อหลักในการออกแบบนวัตกรรมที่สามารถแก้ปัญหานั้นได้อย่างตรงจุด และใช้งานได้กับทุกพื้นที่ ประโยชน์ที่ได้รับเต็มๆ เลยจากการร่วมงานนี้คือได้ฝึกการทำงานในรูปแบบอื่นที่ไม่ใช่แค่การออกแบบอาคารเหมือนในตำราเรียน แต่ลองออกแบบนวัตกรรมแบบใหม่ ทำให้เราเข้าใจถึงการออกแบบที่ต้องคำนึงถึงผู้ใช้งานเป็นหลักโดยตรง เป็นการออกแบบที่ละเอียดกว่าที่ผ่านมา และได้ทำงานกับเพื่อนๆ พี่ๆ ชาวต่างชาติเป็นครั้งแรก สนุกและได้เห็นแนวคิดที่แตกต่างออกไปในอีกมุมมองหนึ่ง ต้องขอบคุณทางมหาวิทยาลัยที่คอยสนับสนุนผลักดันให้โอกาสนักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมดีๆ ตลอดทั้งเทอม

สำหรับกิจกรรม International Student Workshop นักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม จะได้มีส่วนร่วมกับ Nihon Fukushi University สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และศูนย์การทดลองเมืองกรุงเทพมหานคร (Bangkok City Lab) ในการออกแบบพื้นที่สาธารณะที่เชื่อมต่อระหว่างระบบขนส่งมวลชนต่างๆ เน้นการแก้ปัญหาและแนวทางการปรับปรุงทางเท้า ทางสัญจร รวมไปถึงพื้นที่พักคอยต่างๆ และศูนย์ดูแลผู้ สูงอายุระหว่างวัน ซึ่งทุกโปรเจกต์มุ่งเน้นส่งเสริมความเข้มแข็งและเกิดประโยชน์ต่อชุมชน หน่วยงานท้องถิ่น และสังคมได้แนวทางในการพัฒนาต้นแบบ การก่อสร้างและผลิตงานจริง เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมในประเทศให้ดียิ่งขึ้น

สมัครเรียนตรี โท เอก www.spu.ac.th

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad