หัวเว่ย ประเทศไทย ได้รับรางวัล Prime Minister Awards จากนายกรัฐมนตรี ติดต่อกันเป็นปีที่สอง ในหมวด ‘หน่วยงานสนับสนุนการดำเนินการด้านความมั่นคงปลอดภัย ไซเบอร์ของประเทศ - ข่าวเด่นวันนี้ | Today Highlight News

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2567

หัวเว่ย ประเทศไทย ได้รับรางวัล Prime Minister Awards จากนายกรัฐมนตรี ติดต่อกันเป็นปีที่สอง ในหมวด ‘หน่วยงานสนับสนุนการดำเนินการด้านความมั่นคงปลอดภัย ไซเบอร์ของประเทศ


หัวเว่ย ประเทศไทย ได้รับรางวัล Prime Minister


 Awards จากนายกรัฐมนตรี


 ติดต่อกันเป็นปีที่สอง


ในหมวด หน่วยงานสนับสนุนการดำเนินการด้านความ


มั่นคงปลอดภั


ไซเบอร์ของประเทศ’


พร้อมมุ่งเดินหน้ายกระดับความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ร่วมกับพาร์ทเนอร์ในประเทศไทย

 

ดร.ชวพล จริยาวิโรจน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด (ที่ 7 จากซ้าย) รับมอบรางวัลอันทรงเกียรติ “Prime Minister Awards 2023” ด้าน ‘หน่วยงานสนับสนุนการดำเนินการด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของประเทศ (Cybersecurity Supporting Awards 2023) จากนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี (ที่ 5 จากซ้าย) ร่วมกับตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน

 

กรุงเทพฯ4 เมษายน พ.ศ. 256บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด นำโดย ดร.ชวพล จริยาวิโรจน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นตัวแทนรับมอบรางวัล Thailand Cybersecurity Excellence Awards 2023 (Prime Minister Awards) ติดต่อกันเป็นปีที่ ในหมวด ‘หน่วยงานสนับสนุนการดำเนินการด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของประเทศ’ (Cybersecurity Supporting Awards 2023) จากนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ทั้งนี้ รางวัล “Prime Minister Awards 2023” เป็นรางวัลที่รัฐบาลไทยมอบให้แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนชั้นนำ ที่สร้างคุณประโยชน์ให้แก่อุตสาหกรรมดิจิทัลและความปลอดภัยทางไซเบอร์ของประเทศไทย ซึ่งรางวัลที่หัวเว่ย ประเทศไทย ได้รับในครั้งนี้ ตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นขององค์กรในการขับเคลื่อนด้านความปลอดภัยของอีโคซิสเต็มของเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลของประเทศไทย ให้มีความพร้อมสำหรับยุคอัจฉริยะและการก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางด้านดิจิทัลของอาเซียนอย่างเต็มรูปแบบ  

 

ทั้งนี้ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีได้ร่วมถ่ายภาพและแสดงความยินดีกับหน่วยงานที่ได้รับรางวัล ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล โดย นายกรัฐมนตรียังได้กล่าวแสดงความยินดีกับหน่วยงานที่ได้รับรางวัล ทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนซึ่งรวมถึงหัวเว่ยที่ได้ร่วมมือกันพัฒนาส่งเสริมด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ รวมทั้งแสดงความชื่นชมเยาวชนไทยที่คว้ารางวัลชนะเลิศในโครงการการแข่งขัน Woman Thailand Cyber Top Talent 2023 และยังได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการดูแลรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ในหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้สามารถป้องกัน รับมือ และลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์เทียบเท่ามาตรฐานระดับสากล

 

ด้านพลอากาศตรี อมร ชมเชย เลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) ได้ กล่าวชื่นชมและแสดงความยินดีกับหัวเว่ย ประเทศไทย ในโอกาสที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ว่า การป้องกันเรื่องข้อมูลรั่วไหลและการโจมตีทางไซเบอร์ถือเป็นหนึ่งในวาระสำคัญระดับประเทศที่ทั้ง สกมชและหัวเว่ย มองว่าต้องเร่งผลักดันผ่านโครงการต่าง ๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยทางไซเบอร์ของประเทศและบ่มเพาะบุคลากรดิจิทัลที่มีความเชี่ยวชาญในด้านนี้ให้เพียงพอต่อความต้องการของอุตสาหกรรม ด้วยเหตุนี้ สกมช. จึงผสานความร่วมมือกับหัวเว่ย เพื่อเดินหน้ายกระดับความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ให้กับอุตสาหกรรมและทุกภาคส่วนของประเทศด้วยโครงการฝึกอบรมบุคลากรด้านไอซีทีในประเทศไทย เช่น โครงการ Thailand Cyber Top Talent โครงการ Women Thailand Cyber Top Talent เป็นต้น และความร่วมมือในรูปแบบต่าง ๆ เราขอขอบคุณหัวเว่ยสำหรับหลายโครงการที่ประสบความสำเร็จร่วมกันตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา และขอแสดงความยินดีกับหัวเว่ยที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้”

 

ดร. ชวพล จริยาวิโรจน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด ได้กล่าวว่า “ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา หัวเว่ยได้ผสานความร่วมมือกับทั้งภาครัฐและภาคเอกชนหลายองค์กร ในการตั้งเป้าเดินหน้ายกระดับมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และปกป้องข้อมูลส่วนตัวให้แก่ประเทศไทย ผ่านการขับเคลื่อนนวัตกรรม เทคโนโลยีและองค์ความรู้ของหัวเว่ยในโครงการการฝึกอบรมและการแข่งขันต่าง ๆ ทั้งของหัวเว่ยเองและพาร์ทเนอร์รายสำคัญจากภาครัฐ ซึ่งจะสามารถช่วยพัฒนาและบ่มเพาะบุคลากรดิจิทัลไทยให้มีความรู้และทักษะด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์อย่างมีคุณภาพ เรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัล หน่วยงานสนับสนุนการดำเนินการด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของประเทศ’ ในปีนี้ สะท้อนถึงความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องของหัวเว่ยในการสร้างบุคลากรไอซีทีให้กับตลาดแรงงานของประเทศ ส่งเสริมให้ประเทศไทยพัฒนาสู่ยุคดิจิทัลได้อย่างยั่งยืน และก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางด้านดิจิทัลแห่งอาเซียนต่อไป สอดคล้องกับพันธกิจของเราที่ต้องการ เติบโตในประเทศไทย เพื่อประเทศไทย (In Thailand, For Thailand) และ นำทุกฝ่ายก้าวไปข้างหน้า โดยไม่ทิ้งใครไว้เบื้องหลัง (Lead Everyone Forward, Leave No One Behind)

 

รางวัล Prime Minister Awards ในปีนี้ ถือเป็นรางวัลที่หัวเว่ย ประเทศไทย ได้รับรางวัลในด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ติดต่อกันเป็นปีที่ 2 โดยในปี 2565 หัวเว่ย ประเทศไทย มุ่งมั่นสร้างความยอดเยี่ยมด้านนวัตกรรมและความเป็นผู้นำด้านความปลอดภัยข้อมูล การันตีด้วยรางวัล Prime Minister Awards – Thailand Cybersecurity Excellence Award 2022” จากสกมช. และในปี 2566 หัวเว่ย ประเทศไทย ได้รับรางวัล Prime Minister ในหมวด ‘หน่วยงานสนับสนุนการดำเนินการด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของประเทศ’ สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของหัวเว่ยที่ต้องการช่วยผลักดันอีโคซิสเต็มด้านดิจิทัลของประเทศไทย เพื่อนำเทคโนโลยีอัจฉริยะเข้าสู่ทุกผู้คน ทุกครัวเรือน และทุกองค์กร รวมทั้งสร้างการเชื่อมต่ออย่างสมบูรณ์แบบเพื่อประเทศไทยดิจิทัลที่มีความยั่งยืน

 

# # #

 

เกี่ยวกับหัวเว่ย

หัวเว่ยคือผู้นำด้านโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) และสมาร์ทดีไวซ์ ที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.2530 โดยหัวเว่ยมีพนักงานกว่า207,000คน ดำเนินธุรกิจในกว่า170ประเทศทั่โลก ให้บริการผู้คนมากกว่า 3,000 ล้านคนทั่วโลก   

 

วิสัยทัศน์และพันธกิจของหัวเว่ยคือการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาสู่การใช้งานทุกระดับเพื่อทุกผู้คน ทุกครัวเรือน และทุกองค์กร เพื่อวางรากฐานให้แก่โลกอัจฉริยะ หัวเว่ยได้ส่งมอบการประมวลผลคอมพิวเตอร์หลากหลายรูปแบบทุกที่ ทุกเวลาที่คุณต้องการ เพื่อนำเทคโนโลยีคลาวด์และความอัจฉริยะเข้าสู่ทั่วทุกมุมโลก สร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลที่จะช่วยทุภาคอุตสาหกรรม ทุกองค์กร ให้มีความยืดหยุ่น มีประสิทธิภาพ และมีพลวัตร รวมทั้งสร้างนิยามใหม่ให้แก่ประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้ด้วย AI เพื่อเสริมสร้างความชาญฉลาดและออกแบบให้ตอบรับกับความต้องการเฉพาะของผู้คนในทุกแง่มุมของชีวิต ทั้งการใช้ชีวิตที่บ้าน ระหว่างการเดินทาง ที่ออฟฟิศ ในการสันทนาการ หรือแม้แต่ระหว่างการออกกำลัง   

 ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad