จบลงอย่างสวยงาม...คอนเสิร์ต 103 ปี ชาตกาล

เชิดชูครูเพลง “เพลงคู่...ครูสมาน กาญจนะผลิน”