หอการค้านานาชาติ เผยประเทศไทยใช้ดิจิทัลทำการค้าระหว่างประเทศ อันดับ 32 ของโลก จาก Global Trade Modernization Index 2024 - ข่าวเด่นวันนี้ | Today Highlight News

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2567

หอการค้านานาชาติ เผยประเทศไทยใช้ดิจิทัลทำการค้าระหว่างประเทศ อันดับ 32 ของโลก จาก Global Trade Modernization Index 2024


หอการค้านานาชาติ เผยประเทศไทยใช้ดิจิทัลทำการ


ค้าระหว่างประเทศ อันดับ 32 ของโลก จากGlobal 


 Trade Modernization Index 2024


กรุงเทพฯ – หอการค้านานาชาติ เผยประเทศไทยมีการนำระบบดิจิทัลมาใช้สำหรับการค้าระหว่างประเทศในระดับปานกลาง โดยอยู่อันดับ 32 ของ Global Trade Modernization Index 2024 จากการสำรวจทั้งหมด 65 ประเทศทั่วโลก และอันดับ ในอาเซียน

 

นายมนตรี มหาพฤกษ์พงศ์ ประธานกรรมการบริหาร หอการค้านานาชาติ แห่งประเทศไทย กล่าวว่า “ประเทศไทยมีการเติบโตของการค้าระหว่างประเทศ ในไตรมาสแรก ปี 2567 น้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้ เนื่องจากปัญหาความไม่สงบในภูมิภาคโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในประเทศเมียนมาร์  นอกจากนี้ การค้าดิจิทัล หรือ การใช้ระบบดิจิทัลในการค้าระหว่างประเทศของไทยอยู่ในระดับปานกลาง โดยอยู่อันดับ 32 ของโลกใน Global Trade Modernization Index 2024 และอันดับ ในภูมิภาคอาเซียนรองจากสิงคโปร์และมาเลเซีย”

 

ในการสำรวจและจัดอันดับ Global Trade Modernization Index ได้พิจารณาปัจจัยทางเศรษฐกิจ ประการ คือ การค้าที่ลดการใช้กระดาษ (Paperless Trade) การเปิดกว้างทางการค้า (Trade Openness) กฎระเบียบ (Regulatory Environment) ความพร้อมของภาคธุรกิจ (Business Readiness) และทุนมนุษย์ (Human Capital) เพื่อนำไปสู่ความพร้อมของการค้าดิจิทัล (Digital Trade) ซึ่งหมายถึงการค้าที่มีการสั่งผ่านช่องทางดิจิทัล (Digitally delivered trade) และ/หรือส่งมอบผ่านช่องทางดิจิทัล (Digitally ordered trade) มีส่วนช่วยพัฒนาอุตสาหกรรมต่างๆ ในระบบเศรษฐกิจให้มีการดำเนินธุรกิจที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น มีแหล่งรายได้เพิ่มขึ้นจากการเข้าสู่ตลาดใหม่ๆ และลดต้นทุนในการดำเนินธุรกิจ


ในภูมิภาคอาเซียน ประเทศไทยมีการลดการใช้กระดาษในการค้า 22.5% (อันดับ 3)การเปิดกว้างทางการค้า 7.1% (อันดับ 6)ความพร้อมของภาคธุรกิจ 14.5% (อันดับ 3)ทุนมนุษย์ 6.1% (อันดับ 4) และกฎระเบียบ 16.1% (อันดับ 3)


เรามองว่าประเทศไทย ยังมีโอกาสที่จะพัฒนาในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าระหว่างประเทศ หากเราทำได้ มูลค่าการค้าระหว่างประเทศจะเติบโตเพิ่มขึ้นอีกมาก” นายมนตรี กล่าว


หอการค้านานาชาติ แห่งประเทศไทย มีความเห็นว่า รัฐบาลโดยกระทรวงที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการคลัง และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ควรจะกระตุ้นและผลักดันเอกชนไทยในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการทำการค้าให้มากขึ้น โดยกฎหมายที่จำเป็นและเอื้อให้เกิดการใช้ดิจิตอลในการค้าระหว่างประเทศของไทย เช่น Electronic Bill of Lading รวมทั้งผลักดันให้เกิดการใช้ National Single Window ให้เป็นรูปธรรมและเต็มรูปแบบ และโครงการระบบใบรับรองสุขอนามัยพืชอิเล็กทรอนิกส์ (e-Phyto) ซึ่งนอกจากจะทำให้เกิดความรวดเร็ว และมีมาตรฐานระดับโลกแล้ว ยังอาจช่วยขจัดความไม่โปร่งใสอีกด้วย


--------------------------------------

 

ข้อมูลเกี่ยวกับหอการค้านานาชาติ แห่งประเทศไทย:

หอการค้านานาชาติแห่งประเทศไทย (International Chamber of Commerce - Thailand) หรือ ICC Thailand ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2542 ด้วยความร่วมมือของ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ สมาคมธนาคารไทย โดยเข้าร่วมเป็นสมาชิกของหอการค้านานาชาติ (International Chamber of Commerce) หรือ ICC โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้ภาคธุรกิจไทยมีบทบาทโดยตรงในการร่วมกำหนดนโยบายการค้าและการลงทุนในเวทีโลก

หอการค้านานาชาติ (International Chamber of Commerce) หรือ ICC เป็นองค์กรเอกชนนานาชาติ ก่อตั้งขึ้นเมื่อในปี พ.ศ. 2462 ปัจจุบันมีสมาชิกและเครือข่ายเป็นองค์กรธุรกิจหลายพันราย กว่า 100 ประเทศทั่วโลก โดยมีภารกิจหลักในการส่งเสริมการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ                                             

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad