เปิดเทคนิคหาเงินทุนหมุนเวียนอย่างไรให้ธุรกิจราบรื่น - ข่าวเด่นวันนี้ | Today Highlight News

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันอังคารที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2567

เปิดเทคนิคหาเงินทุนหมุนเวียนอย่างไรให้ธุรกิจราบรื่น


เงินทุนหมุนเวียน เปรียบเสมือนเลือดลมหล่อเลี้ยงธุรกิจ เป็นเงินสดที่หมุนเวียนอยู่เสมอเพื่อใช้จ่ายในกิจการประจำวัน ชำระค่าสินค้า ค่าใช้จ่ายต่างๆ และรองรับการเติบโตของธุรกิจ การบริหารเงินทุนหมุนเวียนอย่างคล่องตัว จึงเป็นหัวใจสำคัญที่ช่วยให้ธุรกิจดำเนินไปได้อย่างราบรื่น ไม่สะดุด

บทความนี้จะแนะนำวิธีการหาเงินทุนหมุนเวียน พร้อมทั้งวิธีการบริหารสภาพคล่อง เพื่อให้ธุรกิจของคุณแข็งแรง มั่นคง และเติบโตอย่างยั่งยืน

 

กลยุทธ์การบริหารสภาพคล่อง

บริหารลูกหนี้: เร่งเก็บหนี้ลูกค้าให้เร็วขึ้น โดยอาจเสนอส่วนลดพิเศษสำหรับการชำระเงินเร็ว หรือ ตั้งทีมติดตามทวงถามหนี้ค้างชำระอย่างสม่ำเสมอ การบริหารลูกหนี้ที่ดีจะช่วยให้ธุรกิจมีเงินสดไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่อง

บริหารเจ้าหนี้: เจรจาต่อรองกับเจ้าหนี้เพื่อขอขยายเวลาชำระหนี้ หรือเลือกซื้อสินค้าจากซัพพลายเออร์ที่เสนอเครดิตระยะยาว จะช่วยยืดระยะเวลาการใช้เงินสดออกไป คลายภาระทางการเงินในระยะสั้น

บริหารสินค้าคงคลัง: ควบคุมระดับสินค้าคงคลังให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ไม่มากเกินไปจนกระทบกับพื้นที่เก็บรักษา เสี่ยงต่อสินค้าเสียหาย หรือหมดอายุ และไม่น้อยเกินไปจนส่งผลต่อการผลิตและการขาย


การหาเงินทุนหมุนเวียน

นอกจากการบริหารสภาพคล่องภายในองค์กรแล้ว การหาเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มเติม ก็เป็นอีกวิธีการสำคัญ ซึ่งแหล่งเงินทุนเหล่านี้ มีทั้งแหล่งทุนภายใน และแหล่งทุนภายนอก

เงินทุนภายใน: เจ้าของกิจการสามารถใช้เงินทุนส่วนตัว หรือเงินทุนจากสมาชิกในครอบครัว เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนเบื้องต้น ข้อดีก็คือ สามารถตัดสินใจเบิกจ่ายได้รวดเร็ว แต่ก็ควรบริหารจัดการอย่างรอบคอบ เพื่อไม่กระทบต่อสภาพคล่องส่วนบุคคล

แหล่งทุนภายนอก: การหาเงินทุนหมุนเวียนภายนอก ได้แก่ สินเชื่อธนาคาร สินเชื่อ Factoring Crowdfunding และการขายสินทรัพย์ที่ไม่จำเป็น

สินเชื่อธนาคาร: ธนาคารมีผลิตภัณฑ์สินเชื่อหลากหลายรูปแบบ ทั้งสินเชื่อระยะสั้น และสินเชื่อระยะยาว เจ้าของกิจการควรศึกษาเงื่อนไข อัตราดอกเบี้ย และเลือกสินเชื่อที่เหมาะสมกับธุรกิจของตน

สินเชื่อ Factoring: เป็นการขายใบแจ้งหนี้ให้กับบริษัท Factoring เพื่อรับเงินสดทันที เหมาะกับธุรกิจที่ขายสินค้าแบบเครดิต แต่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการขายหนี้

Crowdfunding: เป็นการหาเงินทุนหมุนเวียน ด้วยการระดมทุนจากผู้คนทั่วไปผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ เหมาะกับธุรกิจที่มีโครงการที่น่าสนใจ สามารถนำเสนอผลตอบแทนที่จูงใจ เพื่อดึงดูดผู้ลงทุน

ขายสินทรัพย์ที่ไม่จำเป็น: กรณีที่ธุรกิจมีสินทรัพย์ที่ไม่จำเป็นในการดำเนินงาน เช่น ที่ดิน อาคาร หรือเครื่องจักร สามารถขายสินทรัพย์เหล่านี้ เพื่อนำเงินมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนได้ แต่เป็นวิธีการที่ควรพิจารณาเป็นลำดับสุดท้าย เพราะจะส่งผลต่อฐานะของกิจการในระยะยาว


การหาเงินทุนหมุนเวียนและบริหารเงินทุนหมุนเวียนอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อความสำเร็จของธุรกิจ เจ้าของกิจการควรให้ความสำคัญ ศึกษา เรียนรู้ และนำเทคนิคต่างๆ มาปรับใช้กับธุรกิจของตน เพื่อให้ธุรกิจมีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอ เติบโตอย่างมั่นคง ยั่งยืน และประสบความสำเร็จในระยะยาว


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad